Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κ Καραμανλής
μεγάλα έργα
Οχι άλλη εικονική πραγματικότητα
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων-Προμηθειν και
Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki1999Qgmal.con ΕΤΟΣ 230-Τιμή Περ:0,50 Ε
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki [email protected]
ή Email: dhm1 996@ote net.gr
ΑΦ.5561 Τρίτη 17.09.2019
ή Email: pan1983Qotenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ:210-3304587 FAX :2103304605
Στη Βουλή
, συμβάσεις
γονανθράκων
Αδ. Γεωργιάδης:
ΣΕΚΕ:
>>> ελ.
>>> Τελ.
Τριπλασιάστηκαν οι αιτήσεις
προστασίας α' κατοικίας
Προτεραιότητα για την Ευρπη
Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜΜΕ
Εδύηεη αοληή πςγμπς
Ίσως και
εντός της εβδομάδας
το υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας χαταθέτει προς
μύρωση στη Βουλή τις συμβά
σεις παραχρησης έρευνας
Επμετάλλευσης υδρογοναν θράtων στις θαλάσσιες περιοχέ
Δυτικά> χαι Νοτιοδυτικά>
της Κρήτης , <ΙόνιΟ και <Οικόπέδο 10> ( κόλπος Κυπαρισσίας ).
τίξης ατό ην υπερφορολόηση
Όπως αναφέρουν αρμόδιο
αξιωματούχοι, ή κατάθεση ναι
Ψήφιση του νομοσχεδίου θα
αποτελέσει σήμα πρόσκλησης
wυ άλλων επενδυτν στην προ
σπάθεια της Ελλάδας για την
έρευνα
υδρογονανθράμων , και εν
6πως είχε κάνει γνωστό με
συνέντευξη
πρόεδρος της ΕΔΕΥ Γιάννης
Μπασιάς , ήδη έχουν ξεκινήσει
προσπάθέιες για την ποραχρηση
εντοπισμό κοιτασμά
του στο Εuro2day.gr
σχέδιο διάσωσης της ΔΕH
Με το
και άλλων περιοχν .
Συνάντηση του υφ. Ενέργειας
Θωμά με τις εταιρείες προμήθειας
ρεύματος
Οι πολυε θνιμές εταιρίες χολοσ σοί που ήλθαν στην Ελλάδα παι
χτύπησαν ... στους διαγωνισμούς τις περιοχές κάτω από
(Τotal
Κρήτη
ExxonMobil) καθς και
κΙόνιον (Repsol)
αν μη τι όλλο
Συνάντηση με εκπροσπους πολιτικής της κυβέρνησης.
όλων των
δείχνουν τις αυξημένες πιθ
ανότητες εντοπισμού αξιοσημείωτων ποιτασμάτων στο
Ελληνικό υπέδαφος . Σχετικές
επισημάνσεις για τις γεωλογ μές ομοιότητες με τα ποιτάσματα του Ζoo της Αιγύπτου, της
Κύπρου tαι εκείνα του Ισοήλ
γίνονται και από τη διεθνή u
εγχρια επιστημονική κοινότητα . Αλλά παι εμπρόσωποι των
προαναφερό μενων πετρελα υν ομίων έχουν τονίσει τ
ενδιαφέρον τους για την έναρξη
των ερευνητικν διαδικασιν .
εταιρειν προμήθ- Ακολούθησε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για
άμεσα θέματα
συνδέονται με το σχέδιο δι σωσης της ΔΕΗΔEΗ 0,00%
και επηρεάζουν την λειτουργία των εταιρειν και για
τον οδικό χάρτη της απελεειας ηλεκτρικού ρεύματος
είχε σήμερα
Ενέογειας
Θωμάς, όπως αναφέρεται
σχετική ανακοίνω ση.
υφυπουργός
x. Γεράσιμος
Ο υπουργός Οικονομκν, Χρήστος Σταϊκούρας,
τευξή του στην <Εφημερίδα
κυβέρνηση έχει ξεκινήσει την απαλλαγή της μεσαίας τάξης
από την υπερφορολόγηση, εpαρομόζοντας μια πολιτκή
απολύτως συνεπή με τις υποσχέσεις μας χωρίς
κίνδυνο τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας .
σε συνένΟι προμηθευτές
κρίθηκαν στην πρόσκληση υθέρωσης της αγοράς ενέρ
του κ. Θωμά
τάσχουν στη διαδικασία δια βούλευσης για το
τοπίο της αγοράς ενέργειας υμένα προβλή μετα
της χρας , που θα σηματοδοτηθεί από το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την
Ενέργεια
(ΕΣΕΚ) και την υλοποίησή
ανταπο
των Συντακτν αναφέρει ότι η
να συμμε
γειας
να θέτουμε
μελλοντικό Συζητήθηκαν τέλος τα σωρεκαι αιτήματα του κλάδου , για τα
Θωμάς δήλωσε
ξεκινήσει διάλογο με τον ΕΣΕΠΗΕ, που
αποτελεί το θεσμικό όργανο
εκπροσπησης των προμηθ.
εμπόρων ηλεκτρι
Ο υφυπουργός Ενέργειας κής ενέργειας . Στο πλαίσιο
αυτό , ορίστηκε νέα συνάντη ση για την επόμενη εβδογεγονότος, η
Πέραν αυτού του
εγκατάσταση των Total και
ExxonMobil δυτικά και νοτιοδ υτικά της Κρήτης ση ματοδοτεί
οποία Ο Χ.
Προσθέτει ότι κτο αφορ ολόγητο διατηρείται , εν καθς και ότι η μείωση του
παρέχεται πρόσθετο αφορολόγητο 1.000 ευρ για
κάθε παιδί μέχρ
τέχνα, διευρύνοντας το υφιστάμενο σήμερα καθεστς,
έτοιμος
γενικότερο γεωστρατ
και το
Κλίμα
ηγικό παιχνίδι στην ευρύτερη
περιοχή , με το
Ουάσιγκτον
των συγιειριμένων πετρελαϊ
κν ομίλων
στις χινήσεις
την ειμετάλλευση των κοιτασμάτων στην ευρύτερη περιοχή
της Νοτιοανατολιμής Μεσογείου.
συντελεστή
εισόδημα έως 10.000 ευρ
θα εφαρμοστεί από την 1η
Ιανουαρίου 2020.
στο 90 για το
Παρίσι
να θέλουν μέσω
και την
και τα 4
ευτν και
να πάρουν θέση
που γίνονται για
περιέγραψε τις άμεσες και
μεσο-μακροπρόθεσμες προ
τεραιότητες της ενεργειακής μάδα.
Created by Universal Document Converter