Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 620- Αρ. φύλλου 17.598 . Τιμή 0,60 E. Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
/ Γρaφeία Φ. Τοβέλλα 11 -1ΩΑΝΝΙΝA 453 33 Τηλ. Κέντρο 26510 25,677, 33.791-Fax: 26510 30.350
htp:/ww.proinosiogos.gre [email protected]@prcinosiogos.gr
Στην Ηπειρο δεντηρούται από τα στελέχητου ούτε τα στοχειδη προσχήματα. .
ΥΕR ΚΥΝΗΤΟ ΑΟΙΗ ΚΑΙΗΟΣΡΕΑ
Ο ΜάγτηηΔείηαwlmkogpίν wνiν ρoαίαία, πί μενα δνά ΟΠωθυπουργός έρχεται σήμερατο πρωίκαι φεύγει βράδυ..
κeμngτήμηρδυμτήν μ kιοm σηρίνή(βα μη θα δε, θα ακούσει και ανάλογα θα ράξει
ο Κυριάκος Μητουτάκης στα Γιάνενα
Κύριε Πρωθυπουργέ βάλτε Τέλος στο πλιάτσικο του Δημοσίου!
.0 ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίστηκε
ως Κυβέρνηση , η πολιπική rου a
ποδοκιμάστηκε και στον τομέα της
Υείας , παρά αύτα όμως εξακο λουθεί να ελέγχει Τον ευαίσθητο
Επτόπες επισκέψεις σε : Μονάδα Απορριμμότων αρχαία Δωδνη .
Μονή Βελλάς , Βίσα Ζογορίου, και Δημαρχείο Ιωoννίνων
εmH .
τυμο.
oroκoείο
. Στην Ήπειρο και συγκεκρμένα στο Μομό ωσννίνων θα
στραφεί το πρωθuπουργικό εν .
διαφέρον , καθς σήμερα φθάνει
στην περιοχή μας ο Κυριάκος Μηκομή
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Κιαν μεν για τα μικρής δυναμκό τητος νοσοκομεία - Τουλάχστον σε
όι οφορά ην Ηπαεpο - μπαρd να
πΕΙ κανείς πως ο διοκήστις Τους κ νούντα με προσεκτικά βήματα, αναμένοντας Τς πολπκές επλογές Της
νέας Κυβέρνησης, δεν συμβαίνα το
διο με το μεγαλύτερο νοσοκομείο της
Βορεοδυπικής Ελλάδος . ο Πανετπ στημακό Ιωaννίνων , 11ησελ
Τσοτάκης . Η άφιξή του αναμένεται
στις 10 Το πρωί στο Αεpοδρόμο
lωaννivων, όπου εκεί θα τον υποδεχττί ο Πρόεδρος Της Βουλής
βουλευτής ίωσννίνων Κστας Τασούλας ο oποίος και θα τον συνο
Νοσηλεύτρες είε ανάγκη το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, λογιστές προσελήφθησαν, καταγγέλλει η ΔΑΚΕ
Εργον βέβαια Τσίκαρη και ΣΥΡΙΖΑ..
Από το αργο Της χρονιάς 2018
την Μονάδα Επεξεργαοίας Αποpρυμάτων στο Ελευθεροχρ, οα ξεκινήσει αμερα την περιοδεία Του στο
Νομό lωανήνων ο Πρωθυπουργός
Κ Μητοοτάκης.
Να αυξηθείκαι να δοθεί έγκαιρα σε πο Πολλούς το επίδομα .
δεύσει στην περιοδεία Του.
καθς μέσα σε περίτου 12
ρες θα κληθεί να κάνει
πολλές στόσεις σε διάφοpες περιοχές rου Νομού.
Η θέρμανση πονοκέφαλος
για τα ορεινά της Ηπείρου!
Τας Σάλλογς πλίν γι τος
kέγνπους Δaστμαίς Ερλής
Στο Μονάδα ΑΣΑ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Πρτος σταθμός ης επίσκεψής
του, Το Εροστόσο Επξεργοος ΤΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ:
Απορριμμάτων στο
Φβoς μιήπως ετεναχθεί η τμή του πετρελαίου, λόγω
και των τελευταίων γεγονότων στις αραβιές χρες
- 11ησελ.
Μπορεί το όνειρο
να γίνει πράξη!..
> Του ΣΠ. ΚΩΝΣΤΑΜΙΟΠΟΥΛΟΥ.
Sα ευμ για το p
Της Πάμαντα κα μ ην
1ΜΠροφίη Ηα Breς
. Μπoρείακόμη οι θερμοκρα - χε αποχαιρετίσει, ωστό σίες να κυμαίνονται σε υψηλά σ0 σε λήγο καιρό - μποσχετικά επίπεδα και το καλοκα- ρεί και πολύ σύντομα
ράκι μόνο ημερολογιακά να μας στα ορενά της Hπτiρου
- τα vοικοκυριά θα κληθούν να σνημετωπίσουν
Τον μεγαλύτερο ίσως
επονοκέφαλου Του χεμνα , που δεν είναι άλλος από ην θέρμανση .
Ηδ πολλοί έχpυν opoα να κάνουν -6n σελ
ΠΕΤΡΕΙ
Ερuτiσις Κομπουρότονλου-Αμιρά|
Τικάνουν οι Δημοι για
10 αδέστοτα (ω0 και τη
χριματοδότηση καταρυγίωη
. Στη οελίδα 12
Πολ μιανιο
Προδρου Φ0ΣΑ
Με αφορμή τη ση .
μερnή επίσκεψη rοu
Πρωθυπουργού στα Γάννενα, θα
ήμον παράλειψή μας -11ησελ
Eνλιμνάζουν ταπροβλήρατα στην πόλη των Ιωαννίνων ..
Καθημερινές είναι πλέον οι κόντρες
μεταξύ παλιάς και νέας Δημοτ. Αρχής
ΥΠαφύλλου πίημα ανταλλάσουυν aιχιηρές ανακοινσεις
Αφήνουμε τα αυτοκίνητα το σπίn (5μμ έως 9μμ.)
Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άνοιξεΤο δρόμο .
Νέες υποδομές για να μτατραπούν
Γιάνενα σε διεθνές κέντρο Κωπmλασίας
ν Συνέντευξη Τύτου χθες ατό Ν.ΟL. Δήμο και Περιφέρεια
Σε πεζούς και ποδηλάτες αύρο για
λίγες ρες το κέντρο των Ιωαννίνων
. Οι αντιπαραθέ
σες μεταξύ παλιός και
νέας Δημοκής Αρχής
Ιωννivων είναι πλέ
ον καθημερνό φαινόμενο, καθς δεν περ νά μέρα που να μην α.
νταλλάσσουν αιχμηρές ανακονσεις, συ.
χνά μάλισπα υπερβα νοντας Τα.. εσκαμμ Τ
Εκδηλσεις του Δήμου για Την Ευρωπαίκή Εδομάδα Κνητικότητας
. Την ενοποίηση
Του κέντρου ης πόλης.
επέλεξε φέτος ο Δήμος
bωανντν προκεμέ.
νου να συμμετάσχει
στις εκδηλσεις για
την Ευρωπαίκή Εβδομάδα Κινηικότητας
.Adριo , Τετάρτη , από
Τις 5 Το απόγευμα μέχρε
στις 9 Το βράδυ , ο κανό
ναl Κι συτές, ς mo πολλές φ ρές, άνευ συβαρού λόγου και αΤίαg!
χθες, οφομή για το νέο γύpo
κόντρας στάθηκε μια σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε από τη να Δη
μοτκή Αρχή στην Δημοπκή Ενότημα
Ανατολής , με την παράταξη του Θ.
Μπέγκα να κάνει λόγο για αποκλεσμό Των εκλεγμένων 11ησε
Τμήθηικε στην ναο.
Ημέρα Μνήμις της
ΓενOΙτονίας των λάw
Μκράς Αοίας
Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση Του Πανευρωπαϊκού Πρωτα .
λήματος Κωπηλασίας Νέων, Τόσο ο Μαυτικός Ομιλο , όσο και οι ro
κοί φορείς (Δήμος και Περφέρει ) βάζουν στόχο Την με 12η σελ.
χρηστα
- 2η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Trlaραστευή 5.30 μ..) σο Εθνικό Στάδιο -Ζωστμάδες
Το εβέτο του Πρωθυπουργού
Λιαπιστσεις
Με Απόλλωνα Λάρισας η πρόα
κτζενεράλεν του ΠΑΣ Γιάννινα
ΚΣφαγή) για την πολύφερνη
νύφη των μνημονίων!
για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ
> ράφει ο ΙΚΟΣ Θ. ΥΦΑΝΗΣ, Πρότδρος
Του δρύματος Βορεοητειρωτιν Ερευνν
Σήμερα βγαίνει ο αντίπαλος στο Κύπελλο ..
Το νκηφόρο φιλικό της Κυ
ριακής κόντρα στην Κέρκυρα δεν
ήταν rλικά Το rελευταίο φιλικό
προτομασίας για Το ΠΑΣ Γάνννα καθ όπως ανακοινθηκε
χΤες θα γίνει ακόμα ένα με αντίταλο rov Απόλλωνα 11ησελ.
> iράprι ο ΠΩΡΓΟΣ L KΛΕΣ Φιλάλογος
Σχεδόν μια δεκαετία την περάσαμε με την κρί .
ση και τα συνακόλουθα μνημόνιά της Και να θέλαμε να την ξεχάσουμε δεν μας αφήνουν οι ανάγκες
που μας προξένησε , αλλά και ο καυγάς των πολι
Τικν κομμάτων γύρω από αυτά.
Θα ήταν κουραστικό να αναφερθ όσο πιο αναλυτικά γίνεται στα χιλιοειπωμένα άλλωστε αποοTE
λέσμαπα της κρίσης , η οποία διέσυρε πολιτικούς και πολτικά κόμματα , δημιούργησε , αλλά και διέλυσε παλιτικά κόμματα , 4σελ
.0 Πρωθυπουργός από τη Δεθνή Έκθεση Θεσ .
σαλονίκης (ΔΕΘ) στις 8 Σεπτεμβρίου, σε συνέντευξη Τύπου απαντντας στον απεσταλμένο του
ΠΛ.r.Γιαννάκη- διεμήνυσε στην Αλβανία ότι ση
Ευρωπαϊκή προοπτκή της εξαρτάται άμεσα από η
στάση της απέναντι στην Ελληνική μονότηταν!
Εάν δεν αλλάξει η πολπκή Της κυβέρνησης Ράμα απέναντι στο
βορειητειρωτικό στοιχείο Του ζει στη χρα , η Αλβανία να ξεχάσει
την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση!
Συγκεκριμένα ο κ . Μητσοτάκης απάντησε ως εξής , στην υποβληθείσα σχετική ερπηση για την Αλβανία και τις διμερείς -ησελ.
ΜΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
(δenίδα 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα