Πρωτοσέλιδο Επτά:Recognized text:
Διοργάνωση:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ό ΕΠΑ
Σύλλογος
Καρκινοπαθν
Πιερίας
Εργαστήριο Στοματολογίας
Τρημα Οδονηστρικής ΑΠΟ
www.skkp.info
Πιερίας
Κοτερίνη, Ετος δεκατο τέταρτο , τεύχος 0, Δέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019
Τιμή φυλλου 2 υp
MΑKE.
SENSE
CAMPAIGN
Επιστημονική Ημερίδα,
Καρκίνος Κεφαλής & Τραχήλου
Πρόληψη , Αντιμετπιση, Κοινωνικές Προεκτάσεις
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019
ρα 18:30
Πνεύματικό Κέντρο Κατερίνης ΕΚΑΒΗ
Η Πιερία συμμετέχει
στην Ευρωποική εκστροτεία
Makesensecampaign