Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
1ΕTΟΥ 20
Πλl TΗΣ ΔΕUTEPΑΣ
2αντα
Sport
21-28
Ζριοε τον
Προμηθέος
στο ράλι και
Ο Φορμάνης
Οωραίος
τoaος nou
γνωρίοομε
uvepε
9m npuς eοuBs.
σοee op
Traphy d y
Eovvα μm
κφο α ε
no άpς
Macοκθenς e
wancin
Ακουσα το κλύμα,
ξέχασα τον φόβο
ΠΟΡΤΑΣΟΥΜΕ
ΤΟ 2021
ΟΛ00κμΜαpo
eprcuteδ E
ppipos ε w to
ΗPAΔΙΑ
της 10nc
Αυγούστου
και μια ιστορία
Μei tr φει eυe
o uς puc οe
ω ο t γ w.
οόεi po 0 e
po τν noοu
o κυ Ptu u
waw 1. δ
κppου ko
Mwwsc
ΠΟΥΑΣTΕ
ΑΠΟΤΗΝ
1n ΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
διηλού ηρωσμού ρ npσm
tmopς
οpηpoon t γm
oηpκ λmό o
-φξpά pa
μέoα aπό μια
oφάγnon
Εφυν.
δύο άνθρωο
του Κωστή
A ωowr
ν k Σapo
u οow
λ, e lanpoκ
tua p ο w
. Nνεiίa 46
Dεrnleφούν cup
Μt oυp
κεp oνpόxκ oμε
ο000Α Φμ
ρκοnτiς pop
tpόtnς
ΑΗΝΚΑ
ΕΝΔΕE ΠΑ
Η Ελωνόρα
ΤΥΕΙΑΚΕΣ η μιλά (και) για
ΓΗ ΔΥΤΙΚΗ τoν Ματαpίtoo
ΤΗΝ ΑΤΑΛΕΙΑ
ΑΜΜΤΑΑ
νn pe a
aKtω po 1.
το μπόρο
εi όνοpα
Η Πατρν -Πύργοu Περνάει από Κλάους
Ανωτάτη
διάσταση
xδmoυο.
αδοάκύκ t
ΟιφοppίΜn α ttups to Δ80ς α μιοu tvv
νeνη Χαiκο0p0mο ααίκoy t onn
po οo
M ήou κ νάκΜΜΚ.
ΟΚspεδέ d rάou ro
Το aριάντειo Εσηερινό ΕΠΑ.Λ
D οφpo δμκΟόθe
30μpdς pό
τν tuηυν 1006
Ουοp o 0 οpηp
bb eφuνήα
eainoI
tet ημο
ΝΤΕΖΕNΕ
Doάtμησης
MBEαί T 0δoray
είEo n Ο Ε 90
1 , t nΡ νw νο ν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα