Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Αναδρομικά από 7.285 € έως 37.471
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ
ΠΟΣΑ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ
ΑΠΟΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ
ΑΠΟΠΛΗΡΜΗ ΤΩΝ
ΔΗΣΤΡΙΚΩΝ ΔΑΝΙΝ
Ποια στορική,
Πέντε ημέρεs
έμεινε ο κ. Pos
στην Τουρκία
επιτυχiα
Enjoy
με τον ΣΧΟινά
ΦΑΗΛΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΤΤΑΚΗΣ
Ηυπερβολική
δόση λαήκήs
0άνθρωποs
ο σκύλοs
Σημαντικά τα οφέλη αν Προχωρήσει
εξόφληση μέρους του
χρας στο ΔΝΤ30
χρέους της
40ΟΝΜ Ε ΑΕΥΤΗ
Εγειαειγ α υποι
κ irΑΤ
και η αVonσία
επΙκοIνωνίαs
ΓΕΡΑΚΙΝΑ
<ΒODYGUARD
κενΟΝIPS
κυριακάτικη
δημοκρατία
ΣΕΛΙΔΕΣ,
τκό
Χρήσης Φεραγτίνοs
ΜΕ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ 0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑ,
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ)
Για όλη την οικογένεια!
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 m ΑΡ. ΦΥΛΟΥ 407m ΠΜΗ 2 ε
Που το πάειο Σαμαράs! Τα φαπάσματα του παρλθόντοs,
οι εφιάλτεs του 1983 και το ξεκαθάρισμα με τον Κυριακο
Οι τελικοί πίνακες (μετ
η διόρθωση) για τιs παράνομεs Περικοπές των συντάξεων το 2012
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
από 7.285 Ε
έus37,471
ΑΦΟΡΟΥΝ
900.000 ΚΥΡΙΕΣ
ΚΑΙ 450.000
ατή η
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ
ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΔΙΟΡΟΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΡΟΜΙΚΑ ΑΠ0 1/Π/2015 ΕΩΣ ΣΗΜΡΑ
εoύ
PATHEEI
δaAon οπος
p0φφ
Αρo.
εδά Εopρό
0ς α2 ΚΦ3νwΜ 31
ΔΙΟΡΒΩΣΕΙΣ .ΑΝΑΛΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ 17/2015 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
δopόο νoppoς το t
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
s05 φφύ
KPATEE
Μoooo
Χooo
ς κηΣ ε01 012
Παραμένει ανεφάρμοστη η απόφαση του ΣτΗν
Ταποσάοφείλονται, ανεξάρτητα απότην ετυμηγορία
για το σύνολο του νόμου Κατφούγκαλου!
Πολύ μικρότερεs οι ελαφρύνσειs που υποσχέθηκε η υβέρνηση! Η αλήθεια των αριθμν
ΦΘHS ΕΜ
HB3Β
ΣΚΙΕΣ ΓΙΑ ΝΟΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ
Αναπάντεχα τα ευρήματα
στην επανακαταμέτρηση
των Ψήφων Πουήτησα
ΤΑΜΑΥΡΑΚΟΥΤΙΑΝ
ΤΟΥΙΑΤΩΝΣΜΟΥ
ΓΑΤΟΝΕΟΚΑΖΝΟ
,3.200 ΥI0ΘΕΤΗΜΕΝΑ
ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑΤΗΣΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΙΣΡΙΖΕΣΤΟΥΣ
Fάνθαρulτα
Τα έστελναν οι γονείς τους σε Πλούσιες
οικογένειες τη δεκαετία του'50. -20
Εraa- at5EEHEτEFθε δraισεΕG-UEσρατ ΕΕιθΗα5ΗΕμEιΕ
15Η 30441.
ΤΑΙΔΙΑ, ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΟΥ ..
Οτανη Βουλή ητούσε
το 1955 (χωρίs αντίκρισμα)
παλικές απΟμισες
Sακα ΚΟΝ
5 υB
Το περιορισμένοι ενδιαφέρον και η απαίτηση
, για δάνεια από ελληνικές, τράπεζες, π37
1|ε 3| s
91772241 110008