Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τον Γενάρη ξεκινάει η διαδικασία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας
Καταγγέλλει τον Πρωθυπουργό για αχαριστία
ΣΕΛ. 10
ΣΕΛ. 10
| 2ωσΙΟΥ Ο1 151, εκτS απρο0πτου. Ελo Σαμαράs
ότι τον κορόιδεψε
Μακραίνει ο κατάλογοs των υποψηφίων
Θέλει. - - αριστερό Πρόεδρο ο Προωθυπουργόs
Ο Από Τιν αρχή τον είκε αποκλείσει από τη θέση του αντπροέδρου TIs Κομσόν
ΤΟ ΠΑΡΟΝ
τns Κριακis
ΑP. ΦΥΛ. 1.402-ΕΥΡΩ 2 wWW.paron.gr
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Έμειναν στα λόγια οι απειλές κατά της Συμφωνίας των Πρεσπν
Επιβεβαινεται καθημερινά ο εθνικόs μαs Ποιητήs Διονύσιοs Σολωμόs, Που είχε Πει:
Δυστυχισμένε μου λαέ καλέ και αναnημένε, Πάντα ευκολόπιστε καL Πάντα Προδομένε..
οποίων εξαρτάται το αύριο τns Πατρίδαs μαs .
ε αυτήν τη χρα Που ζούμε, για
-όλα τελικά φταίει ο λαόs, οι έλ -|ΘΑΡΡΑΛΕ ριστοs, δεν καταλαβαίνει ΠΟιο είναι Ψήφι0s Βουλευτήs, ο... Λάμπροs Κωνστα- Όταν έχουμε, μάλιστα, την ατυχία οι γείτοληνεs Πολίτεs Αυτό είναι το μόνι-:
μο. ρεφρέν των Πολιτικν μαs . Με
πρτη την εκάστοτε κυβέρνηση, όποια φανέλα κι αν φοράει. Όταν την ψηφίζει, είναι ο
υπερήφανos λαόs . <Μεγάλη η χάρη σου>, λέΌταν την καταψηφίζει, είναι αχά- κός αυτουργόs, όμωs, είναι ο πολτικό, ο υποΣ
ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΚΟΥΡΗ
το συμφέρον τns Ελλάδαs , σταυντάραs, που ό,τι ήθελε ο Ψηφοφόρ0s τού το
ρνει εκείνον Που θα του κάνει το ρουσφέ - έταζε. Οι έχοντες τα χρονάκια τοus θα έχουν
νέs μαs να μην έχουν τίποτε άλfο στον νου
τοus από το Πs θα αρπάξουν κανένα κομδει πολλές φορές τn σχετική ταινία. Όταν παίρ - μάτι τns Ελλάδαs . Μεπιο αρπακτικό κοV τον
Τούρκο, Που τον εκφράζει σήμερα ο ΕρντοΠάρε-δσε έχει κόστοs και στα γάν. Γιατί βλέπει ότι δεν είμαστε ανυποχτι , Που θα τον διορίσει στο Δημόσιο για να
Περνάει ζωή και κότα .
Δεν θα αμφισβητήσουμε ότι συμβαίνει και
νει, όμωs, την καρέκλα, μnν τον είδατε ..
Αυτό το
νε οι νικητές και ο λαός πετάει στα ουράνια αυτό στην επιλογή του Ψηφοδελτίου. Ο ηθι - καυτά εθνικά μαs θέματα, από την πορεία των
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
Εκεί φτάσαμε
Γα 2.00.000 ευρ πουλάμε
την ελληνική υπΙκοότητα!
ΑΠοκάλυψη: Κρατητήρια Ψυχν τα νησιά μας. . - Μόνιμος χωροφύλακας η Ελλάδα
ΝΑΣ ΕΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΜΕ 35 ΔΕ
Δεν το χωράει ο νous του Έλληνα.
Ναβγάζει
ελληνική υπηκοότητα. Αντε να ανεχθείs την άδεια
Παραμονής, τη λεγόμενη <χρυσή βίζαν , για κά
Ποια χρόνια (πέντε χρόνια) σε Πολίτεs τρίτων χωρν ωs δόλωμα για την απόκτηση ακίνητns Περιουσίαs στην Ελλάδα αξίαs τουλάχιστον 250.000
ευρ. Πρόσφατα, μάλιστα, με τον νόμο 4605/2019
η χρυσή βίζαν χορηγείται και σε εκείνουs nu
επενδύουν σε μετοχές και ομόλογα.
Τρα , με νομοσχέδιο Που ετοιμάζει η κυβέρνηση, θα .. χορηγείται η ελληνική υπηκοότητα σε
Πολίτη τρίτns χραs Που αποκτά, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην
Ελλάδα αξίαs τουλάχιστον 2.000.000 ευρ.
σφυρί ελλnνική κυβέρνηση την
στο
για να μεινουν οι Πpοσφυγες 10
Χρονα!
-Στο εμπόριο Πωλούνται ΑΦΜ Προσφύγων σε καλές
τιμές, τα οποία χρησιμοποιούνται για φοροδιαφυγή
Κανένας έλεγχος στις 700 ΜΚΟ Που δρουν στη χρα μας
Από την ευέλικτη απασχόληση
Χάνεται 1,3 δισ.
ευρ τον χρόνο!
. Μέχρι το 2050 θα χαθούν
85 δισ. ευρ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ στη σελίδα 7
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14
Αλλάζει
Προφίλ
Το Συμβούλιο τns Επικρατείαs θα Πάρει την τελική απόφαση
Καρφιά του Αρχιεπισκόπου
κατά Ανεξάρτητης Αρχής>
Σύμφωνα με τουs υπολογισμούs του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Σάββα Ρομπόλη, σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου Β.
Μπέτση, η επικράτηση τns ευελιξίas στην
αγορά εργασίαs έχει οδηγήσει σε ετήσια
μείωση των εσόδων του συστήματοs κOι
νωνικής ασφάλισηns κατά 1,3 δισ. ευρ (το
16% των συνολικν εσόδων από εισφορέs ) . Επισημαίνουν, μάλιστα, οι ειδικοί όι
σε βάθ0s χρόνου και με την Προϋπόθεση
ότι η ευελιξία τns απασχόλησns θα αυξηθεί έωs το 2050, τηνπερίοδο 2019-2050
το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα θα χάσει συνολικά γύρω
Να σημειωθεί ότι με βάση τα στατιστικά
ο Κυριάκos
. θα το Παίξει
συναινετικόs για να
κκαταλάβεν τον χρο
του Κέντρου
. Επειδή απαγόρευσε την
αναγραφή του θρησκεύματοs στα απoλυτήρια των μαθητν
. Κάποιοι βλέπουν με εμπάθεια την Εκκλησία, θα το παλέψουμε .
λόγων . Και διερωτήθηκε: Μπορούμε να
Πούμε σε ένα παιδίστο σχολείο ότι έχειs
τη δυνατότητα να μη μάθειs μαθηματι κάή ελληνικά. Να σημειωθεί ότι με απόφαση τns Διαρκούs Ιεράς Συνόδου τns Εκκλησίαs εστάλη στιs 29 Ιουνίου επιστολή
Πρos τον τότε υπουργό Παιδείαs, Ερευναs
και θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γαβρόγλου με θέμα την άμεση αναστολή τns
διαδικασίαs αναγραφής ή μη του θρησκεύματοs στοus απολυτήριοus τίτλοus
σπουδν μαθητν και μαθητριν.
Το ΣΤΕ αποφασίζει
Τον τελικό λόγο έχει το
Επικρατείαs , από το οποίο αναμένονται
δύο αποφάσειs για το θέμα τns αναγραάθετα αντίθετη είναι η Εκκλησία στην
καπόφαση τns Αρχής Προστασίαs Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γιαμη
αναγραφή του θρησκεύματοs και τηs ιθα γένειαs στα απολυτήρια τns Πρωτοβάθ
μιαs και τns Δευτεροβάθμιαs Εκπαίδευσns (έργο τού επί κυβέρνησns ΣΥΡΙΖΑ
υπουργού Παιδείαs και θρησκευμάτων
Κων . Γαβρόγλου) , κάνονταs δεκτή την Προσφυγή τnsΈνωσns Aθέων!
Άμεση ήταν η αντίδραση τns ηγεσίαs
τns Εκκλησίas μαs:
- θα παλέψουμε και θα αντιμετωπίσουμε όσοus βλέπουν με εμπάθεια τα
θέματα τns Εκκλησίαs και του θρησκεύματοs, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπ0s κ. Ιe ρνυμοs στη συνάντηση Που είχε με το
Διοικητικό Συμβούλιο τns Ένωσns θεοΚάξεα
ΣΕΛ. 1Ο
Οργή στοus Καραμανλικούs
Διέγραψεν τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή ο Μητσοτάκηs
ο Και αγκάλιασε τον Ελευθέριο Βενιζέλο
στα 85 δισ. ευρ.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14
ΣΕΛ. 10
Συνάντηση Μητσοτάκη
1.222.306 με μέτρα
αναγκαστικής είσπραξns. .
Ερντογάν: αΡαντεβού
στα τυφλάν με Παγίδεs,
αγκάθια και απειλές . .
Συμβούλιο τηs
ΣΕΛ. 11
Γράφουν σήμερα στο <Π>
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛ. 6
Νεωτερισμοί και αντιφάσεις
της νέας Ευρωταϊκής Επιτροτής
Του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Ολομέτωπη
επίθεση του
Τσίπρα από
τη ΔΕθ κατά
Μητσοτάκη
Την ρα Που εκατοντάδεs χιλιάδεs συντάξειs εκκρεμούσαν
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δρομολογήσει
τη μείωση του Προσωπικού του ΕΦΚΑ κατά 2.000
Σε συμφωνία
με τους δανειστές
Σελ. 4
0 ελληνικός τρότος ζωής ως προϊόνΜα αισιόδοξη ανάγνωση
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ .
Σελ. 5
Μεζον διεθνές forum για καταγγελία της τουρκικής
παραβατικότητας σε Αιγαίο και Κύτρο
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ.
Rondmap (υpdatod 3 April 2019
SAVINGSACCRUNGFROM EFNA ESTABuSHMENΤASTHEINGUE
PENSIONS AGENCY-ACTION PLAN
erm3 ge.αr aμΜονργo 5 a
Σελ. 6
Φανερή η αγωνία για το Πού θα οδηγήσει
ο μετασχηματι σμόs του ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛ. 12
Ποκαλυπτικό είναι το έγγραφ0-στα αγγλικά- τηs Προηγούμενns Πολιτικήs nye
σίαs του ΕΦΚΑ, με ημερομηνία Απριλίου
2019, το οποίο γνωστοποίησε ο νέ0s διοικητήs του ΕΦΚΑ Χρήστ0s Χάλαρns στη συνάντηση Που είχε με το Προεδρείο τns αντιΠροσωπευτικότερηs ομοσπονδίαs των
εργαζομένων του φορέα, τns ΠΟΣΕ ΙΚΑ
Συγκεκριμένα, το σχετικό έγγραφο είναι
το επικαιροποιημένο master plan του ΕΦΚΑ, το οΠοίο είχε υποβληθεί και εγκριθεί
από τουs δανειστές τns χραs . Όπωs φαίΑμεον
Η αναπόφευκτη εξέλιξη της παράνομης
μεταναστεύσεως σε μεγάλο εθνικό θέμα
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ,
End-2016
Leal Offiee
Fr 201 7
t,t 25α 44 AoMredctan 4Μ
Fro-2018
4θ00
μυo
reaa tMongeο009
Τpo ρ00 9 om 12μοΥς 300, ot o αιη. ,ο0,Ρpe u enres
πς νιAo/ t ΡΙA 1o KEAΟ:1000
04 Sf otusion af s8) 0 τ !
Staff Levls actual
Σελ. 7
Φφη Πρos Πρωθυπουργό
Καμία συναίνεση
στον εκλογικό νόμο
2,000
ω00 α4ν coucn wtn 30%
τωπtεrοε σοne
Dal ltotύ
Ατό τη ΔΕΘ στη συνέντευξη Ντράγκι ή από τα ταξίματα
στην πραγματικότητα
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ
3a Aεεςνίaρουο
Σελ. 10
ΣΕΛ. 12
Η ανάπτυξη , τα πλεονάσματα και η σκιά της ύφεσης
στην Ευρωζνη
Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
Για τσεκ απ στον αάρρωστοΥ
έρχονται αύριο τα αφεντικά
Το επικαιροποημένο master plan του ΕΦΚΑ του περασμένου Απριλίου, στο οποίο η
Προηγούμενη διοίκηση, επί κυβέρνησηs ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ότι μέχρι το 2020 οι
υπάλληλοι του ΕΦΚΑ δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τουs 6.500.
Σελ. 11
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14
Καταφθάνουν αύριο (Δευτέρα) στην Αθήνα
οι εκπρόσωποι των κθεσμν για την Προγραμματισμένη τέταρτη αξολόγηση τns n
ρείas τns ελληνικήs οικονομίαs. Στιs συναντήσειs τουs με κυβερνητικούs Παράγοντεs
θα τεθεί επί τάπητos ένα ευρύ φάσμα θεμάτων , όπωs τα φορολογικά, τα εργατικά
τηλεθεατές παρακολουθούν τα κεντρικά δελτία
Διαβάστε στις
τ9πολογίες 1, εκατ
τΨπολογίες
Επενδύσειs άνω των 30 εκατ. ευρ για ν ΕΡΤ!
Χωριs MMΕ0 ΣΥΡΙΑΠόλ0s έλξηs n Ελλάδα για το διεθνές σινεμά Ιστο Ποδόσφαιρο
Euro ΑΝT1
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14
ΙΜΑα