Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΛΗΡΩΜEΝΟ
Tax. foaceio
Κ.Τ.Α
PHERLE
tCAOrON
Αριθ6s A
Hellenic Post
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΡΟΝΙΑ
9 772529
029169
ΕΤΟΣ: 490
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 13963
T: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 -210 38 17 737 F: 210 38 17 331 - 210 38 17 281 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Φωτογραφία της Τερίνας Χιουρέα
μ.Η α