Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποτα παικνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε|
ΤΗΛ.: 26510 22044
ΤIMΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail: ncatisipcirou@yahoο.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1360
ΕΤΟΣ 31ο
FAX: 26510 79437
Εκτός ελέγχου η κατάσταση
ΚΑΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΑ ΔΕΧΟΕΙ
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΜΕΗΑΝΑΣΤΩΝ
Έως εδ, λένε οι Γιαννιτες
Στο κκόκκινο- βρίσκεται η κατάσταση με τους πρόσφυγες ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται πολλά μικρά παιδιά,
και τους μετανάστες. Μάλιστα , όπως καταγγέλλουν οι αρμό - ακόμα και βρέφη , έχουν κατασκηνσει έξω από τα αστυνοδιες υπηρεσίες, έχουν ξεπεράσει πλέον το όριο των αντοχν μικά τμήματα των νησιν . Μάλιστα , σοκ προκαλεί και το γε
τους όσον αφορά το ίτημα της αντιμετπισης των προσφυ - γονός ότι μικρά παιδιά έχουν ξαπλσει ακόμα και στο
γικν ρον . Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ουσιαστικά έδαφος έχοντας κάτω από το προσκεφάλι τους μονάχα ένα
στα νησιά δεν υπάρχει κανονική δομή φλοξενίας των ανθρ - σεντόν . Τέλος και σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters στην
πων αυτν , με αποτέλεσμα οι πρόσφυγες και α μετανάστες Ήπειρο θα έλθουν πλέον των 1500 μεταναστν με προορ .
που καταφθάνουν στις ακτές τους , να είναι σχεδόν καθημε - σμό τους καταυλισμούς Κατσικά , Κόντσας , Αγίας Ελένης
ρiνά σαν τα κοπάδια . Είναι ολοφάνερο ότι οι άνθρωποι αυτοί , (Ελεούσα) και Τσεπελόβου (Ζαγορίου ).
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Όλα στο φως
Πόθεν Εοχες για τους αρετούς
της Τοπικαής Αποδιοίτισης
Με αφορμή την κλοπή στη Λέρο
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ
Ιδιαίτερα προσεχτιχοί θα πρ πει να είναι οι νέοι αιρετοί της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κυρίως
όσοι εκλέγοντα για πρτη φορ
με την υποβολή πόθεν έσχες
Μάλιστα χαλούνται να υποβά
λουν την αgοική δήλωση εντός
ΠΑΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ετts. 400.
ΣΕΕΣεξ,399,.
Εt Η.215.
Ε 1.42 .
Αποδείξεις και
από νεκρούς
ζnτάη Εφορία
******6
ιεις πάθουν αγρίτην.
η πατρίδα μπορεί να ασθενήσει με τνευμονίαν . Κράτος δεν υπάρχει δίχως πειθαρχημέ νες , ισχυρές , επα γουπνούσες Ενο πλες Δυνάμεις .
Αυτό που συυ
Συνέχενα στη σελία 13
Νόμος του ΣΥΡΙΖΑ
αναγκάζει τους
κληρονόμους υπε
ρίλικων αναπήρων
Που απεβίωσαν το
2018 να προσκομί.
ζουν χάρτινες αποδείξεις στην Εφορία
Στους δήμους των Ιωαννίνων:
Ποα δήμαρχοι ανέτρεψαν τς
δυσκολίες της απλής αναλογικής
νέβη με την κλοπή στρατιωτικού
υλικού από την
αποθήκη στη Λέρο είναι πολύ πιο
υπόθεση απ ' όσο μπορεί να φανερσει η πο σότητα και το χόστος των όποιων κλοπ .
μαίων . Το πιο σοβαρό απ' όλα είναι ότι απλή αναλογική στον τρόπο
συνέβη , και όχι οι ελλείψεις που έδειξε η
απογραφ . Είναι αλήθεια ότι από το 2010 στην αντληγη των αυτοδιο - .ΑΡΕΟΙ
έως σήμερα οι Ενοπλες Δυνάμεις της γοας Χητικν ανθρπων ως προς
σοβαρή
Γράφει ο
Ζ.Πανταζής
|Δικηγόρος
Τ άλλαξε η περίφημη
λειτουργίας των Δήμων και
τη φυλοσοφία διαχείρισης
των χοινν; Σνέχια οτη ο . 23
Σλία 1
έχουν υποστεί πολλές ααβαρες,
Σννχια στη σελίδα 3