Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέοι καιροί:Recognized text:
ΠΛΗΡΟΜΕΝΟ
1ΕΛΟΣ
PRISS
Νάουσας
ΣΑΒΒΑΤΟ
Hellenic Pest
κΕον ΑΓΡΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
αριθμός φύλλου 1735
τιμή 0,50 ευρ
χρόνος 35ος
EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΔΕΣ
ΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Ιδοκτήτης- εκδότης- δευθυντής ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΕΣΣΑΣ Δημαρχίας 13 Τηλ. & Fax 232025918 Κν. 6976700741 Enail: nelkerinauQgnail.om. Συνδρομή 20 ευρ Εταιρείς- ΝΠ80 ευρ. Εκτύτωση: Τυπογραφείο Γρηγοριάδη
ΕΠΤΕΛΟΥΣΙ Εεκίνησαν ταρεμβάσεις στο άλσος του Αγίου Νικολάου
ηγνμη μας
Άμεση η αντίδραση του νέου δημάρχου κ. Καρανικόλα μετά τα αρνητικά σχόλια για την κατάσταση
συνεργεία
μάρχου Βασίλη Τζουβάρα, κολωνάκια με κλειδαριά :
είσοδο της παλιάς γέφυρας, εν σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας Κστα Χατζηστυλλή, έγινε καθαρισμός και
επιχωμάτωση
στε να μπορέσει να δεχτεί πολύ περισσότερα οχήματα για στάθμευση. Στόχος είναι να απαγορευτεί τελείως η στάθμευση των οχημάτων μέσα στο άλσος και ο κεντρικός δρόμος να χρησιμοποιείται μόνο για τη διέλευσή τους.
Για τον σκοπό αυτό θα τοποθετηθούν απαγορευτικές πινακίδες
ραχτεί κίτρινη γραμμή. Θα γίνουν επίσης εργασίες συντήρησης στους διαδρόμους του άλσους , σε παγκάκια και κάδους, εν θα λειτουργήσει η
τουαλέτα με τη μορφή της αντατποδοτικότητας. Τέλος θα καθαριστεί ο χρος στάθμευσης δίπλα από στρατόπεδο, στε να χρησιμοποιηθεί για τον
σκοπό που κατασκευάστηκε
σης αστυνόμευση του χρου μιας και επανασυστήνεται η δημοτική
νομία, με σκοπό την καλύτερη αστυνόμευση της πόλης.
Ενισχύσεις ΠΟΚ;
στο άλσος του Αγίου Νικολάου. Το πρωίτης Τρίτης
δήμου τοποθέτησαν, με την επίβλεψη του αρμόδιου αντιδη.και απαγορευτικό στην
Απροσδόκητη η δήλωση
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βορίδη,
θέμα την κλματική αλλαγή, ;
έγινε στη ΔΕΘ. Το ζητούμενο
είναι να
γωγός για να μείνει και στο χωράφι τόνισε. Αλλά λίγο μετά,
αναφερόμενος στις επιπτσεις
της κλιματικής αλλαγής στον
πρωτογενή τομέα και αναφερόμενος στο θέμα των deminimis
άφησε να
του δεν μπορεί να γίνεται για
πάσα νόσο. Οι αποζημισεις,
πρέπει
στικά και να είναι πραγματικές .
Δεν γίνεται τα deminimis να δί νονται ως εισοδηματική ενίσχυση, αφού βάσει της νομοθεσίας,
δίνονται λόγω ενός γεγονότος
έκτακτου, ατρόβλεττου, μη εφικτό να προκύψει από άλλο φορέαν, σημείωσε χαρακτηριστικά.
σε εκδήλωση με
στο πίσω δρόμο τουάλσους, ο οποίος κα διαπλατύνθηκε,
έχει εισόδημα ο παρακαι θα χαεννοηθεί ότι η χρήση
ισήμερα παραμένει αδρανής. Θα υπάρξει επίκαι
αστυνα λειτουργούν ρεαλιT
Μοή .συναίνεση γαωτροεδρείο
Την ίδια ρα ο πρόεδρος της
Κοινοπραξίας Ομάδων Παρανωγν Ημαθίας Χρ. Γιαννακάκης εξέπεμψε σήμα κινδύνου
. χωρίς τις ψήφους της παρά
ταξης Κουτσογιάννη. Αντιπρόεδρος ο Σταύρος Ζάχος με τις Ψήφους της παράταξης Καρανικόλα. Γραμ
ματέας η Πασχαλίνα Δούμου (από παράταξη Ιωσηφίδου). Λευκό σε όλα από τη ΛΑΣ
Νέος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο Γιάννης Γιαννούλης αλλά.
μέλλον της δενδροκαλγια το
λιέργειας. Έκανε λόγο για αδυναμία ανταπόκρισης των αγροτν στις καλλιεργητικές τους
υποχρεσεις, για σημαντική μεγέθυνση της μετακίνησης παρα
νωγν στη "μαύρη πληση" λόνω ολοένα και μεγαλύτερης μεί ωσης των εισοδημάτων τους, για
αύξηση της επισφάλειας σχετι
κά με τη βιωσιμότητα των μικρν αγροτικν επιχειρή σεων.
Τα μηνύματα των αγροτικν
φορέων είναι συγκεκριμένο: Οι
αγρότες μας θέλουν τη στήριξη
της Πολιτείας , τη στήριξη του
εσοδήματός τους για να συνεχίσουν να καλλιεργούν. Γιατί αν
συνεχιστούν τα δυσμενή καιρικά
φαινόμενα και η κατρακύλα των
τιμν, συνέχιση της δενδροκαλλιέργειας δεν πρόκειται να
υπάρξει . Συνεπς
του υπουργού ότι δεν θα στη ριχθεί
νωγν μέσα από το
deminimis, ότως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, ήταν ατυχείς.
Το λόγο έχουν οι κυβερνητικοί
βουλευτές του νομού μας.
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Επίσκεψη αστραπή
του Άδωνι Γεωργιάδη
Επίσκεψη αστρατή στη Νάουσα
πραγματοποίησε τη Δευτέρα ο
υπουργός Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδης, χωρίς όμως να ενημερωθούν
προηγουμένως τα μέσα ενημέρω
σης. Ο κ. εωργιάδης παρέστη στη
γιορτή του Γηροκομείου μας, το
πρωί , μετά από πρόσκληση του
ημαθιτη υφυπουργού Οικονομικν κ. Βεσυρόπουλου. Στη συνέ
χεια επρόκειτο να
επισκεφθεί το
Ο Γιάννης Γιαννούλης εκλέχθηκε
πρόεδρος
ου στη συνεδρίαση των δημαιρεσιν
της Κυριακής. Αντιπρόεδρος εκλέχ δέλτια, 15 λευκά και 1 άκυρο. Ο αν - Αντίθετα, οκ. Ζάχος Ψηφίστηκε και
θηκε ο Σταύρος Ζάχος, από τον συν- τιπρόεδρος Σταύρος Ζάχος 25 υπέρ, από την παράταξη
δυασμό του Νίκου Κουτσογιάννη,
ενστη θέση του γραμματέα εκλέχθηκε η Πασχαλίνα Δούμου του συνδυασμού Ιωσηφίδου, αφού η ΛΑΣ,
ως τρίτη δύναμη, αρνήθηκε τη θέση
ταξης Μυλωνά (όπως μάς δήλωσε ο δημαρχείο, αλλά την τελευταία
επιλεφαλής της Νέας Πνοής ) και στιγμή ακυρθηκε η επίσκεψη και
δυο από την παράταξη Ιωσηφίδου. Οκ. Γεωργιάδης κατευθύνθηκε
με το νόμο για την Τοπική Αυτοδιδημοτικού συμβουλί- οίκηση .
δηλσεις
Γιαννούλης έλαβε 16 ψηφο Ο κ.
προς το εργοστάσιο Βαρβαρέσου
όπου συναντήθηκε με τη διοίκηση
εισόδημα
των παρα
δημάρχου
πρόγραμμα
4λευκά και 3 άκυρα. Η γραμματέας .
Πασχ. Δούμου: 24 υπέρ, 7 λευκά και
1άκυρο. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι ο κ. Γιαννούλης δεν ψηφίστηκε από την παράταξη Κουτσογιάννη (11 σύμβουλοι ), παρά μόνο
από τη δική του παράταξη (10) συν
τους τρεις συμβούλους της παρά ένα πνεύμα συναίνεσης και συνερ- της επιχειρησης εναγηoηκε
γασίας. Οι σύμβουλοι της ΛΑΣ ψή - εργοστάσιο και συήτησε με την κα
φισαν λευκό σε όλες τις ψηφοφο - Αναστασία Βαρβαρέσου για τα προρίες.
Από τησυνεδρίαση απουσίαζε ο νε
οεκλεγείς σύμβουλος της ΛΑΣ κ.
Παυλίδης λόγω προβλήματος υγείστο
βλήματα της επιχείρησης.
εκφράζοντας τη διαφωνία της
Θωμάς Π. Τσουκαλάς MD, PhD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
Στο σκακρα το
oίre τ συστ irτστυ!
Διδάκτωρ Πανειτιστημίου
Μετεκπαιδευθείς στη Γενεύη
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
οδεήο γ4 τυ αολείο
ΝΙK. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
για σχολεία 35 Πηγάδια, Αγ.
Νικόλαο κι
nΕpaπό τυνούνο
θενασούλη
ξενοδοχείο
"Βέρμιο, για καθαριότητα
ι συμπράξεις με άλλες δημοτικές παρατάξεις. Σελ 8.
Αγίας Σοφίας 24- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κιν. 6976 11 6205-Τηλ.2310 223230
θέλονμε το κολατσιό μας
νόστιχο κα λχταριστό
και η καμά λέει ότι νaι
αγνό και ύρεπτικ !
Ελευθέριος Φ. Παπαβασιλείου
Ειδικός Καρδιολόγος
Μετεκπαιδευθείς στην Μ. Βρετανία
Hammersmith Hospital Imperial College, London
Α.Σ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Υπέρηχος Καρδιάς(Triplex) , Τεστ κόπωσης,
Holter ρυθμού 24h-48h - εβδομάδος
24ωρη καταγραφή πίεσης
Προσχολικός έλεγχος , Προαθλητικός έλεγχος ,
Ρύθμιση διαταραχν λιπιδίων
& αρτηριακής υπέρτασης
Συνταγογράφηση
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
Ενασολ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Α-10% ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ!
KUNG-FU JU-JITSU ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΚICK ΒOXING ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
αφούργος σας,
ΕΝΑΡΞΗ: 2/9
Δέχεται: 09:00-13:30 καθημερινά
17:30-20:30 εκτός Τετάρτης
( επισκέψεις κατ' οίκον)
Πλ. Δημαρχίας 4, Νάουσα
Τηλ. 2332020000- Κιν. 6976 67 99 22
ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Φρέσκες, αγνές , θρεπτικές αρτολιχουδιές
και φρεσκοστυμμένοι χυμοί
που στηρίζουν τα παιδιά όλη μέρα στο σχολείο
ΚΑΜΠΙΤΗ 33, ΝΑΟΥΣΑ. ΤΗΛ. 23320 29010
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτής αυτοάμυνας ΕΛ.ΑΣ-5 DANJ
ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΓΙΟΥ 9 [ένταντι 1ου δημοτικού), Τηλ: 6948 516659
οιprisμe