Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
1διαφυν μου οου.
0 ονηστ όμως μέχρι θανότου Y
να εκφρόζεy
| ελεύθερο/
την 6nοo
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκέυή
Σεπτεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5848
Τμή φύλ.: 0,50 C
Kαθημερινή εφημερίδα Kozάvης
αΠράσινο φωςν
για την εξαγωγή κρόκου Κοζάνης
στην τεράστια αγορά της Κίνας
Σελίδα 12
4ΚαμπανάκιΡ
Δυτ. Μακεδονία:
Και οι δεκατρείς Δήμαρχοι,
στη διοίκηση της Π.Ε.Δ
Σελίδα 17
για το κηματολόγιο
-Σε Ποιes περιοχές
δίνεται τελευταία προθεσμία
- Ποιοus ιδιοκτήτεs
κο ΚΤΗΑΤΟΟΟ
| ne npυύnο
Αναπτυξιακό
νομοσχέδιο
αφορά
Σελίδα 13
Οι 19 ολλαγές που έρχονται
στην επιχειρηματικότητα
Το πρόγραμμα
των αγνων κυπέλλου
ΕΠΣ Κοζάνης
Δήμος Κοζάνης:
Σελίδα 15,
Ρύθμιση
οφειλν
προς ΟΤΑ
α' βαθμού
1ΟΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Τεστί
πλειοψηφία;
Δίνεται η δυνατόΤο Πo ωραίο στη συνέντευξη του πρωθυπουρ| γού, κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ (8.9.2019 ) , ήταν
|μια αποστροφή στην ερτηση της συντάκτριας |
| του Ριζοσπάστη- για την προκήρυξη των απερ
γιν . "Κύριε πρόεδρεν, είπε, αη πρόταση της κυ| βέρνησης να βάλει σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό
|μητρο και την ηλεκτρονική ψηφοφορία και μά|λιστα με αυξη μένη πλειοψη φία 50%+1 (ψήφο ) σε
|6,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων ( ..) έχει προκ
λέσει τις αντιδράσεις των εργαζομένων .
συνέχεια στη σελίδα 4
τητα στους οφειλέτες
των ΟΤΑ α' βαθμού να
ρυθμίσουν τις οφειλές
τους , Πou έχουν βεβαι
ωθεί ή θα βεβαιωθούν
έως και τις 1707/2019 ,
κατόπιν αιτήσεως του
οφειλέτην
Σελίδα 7
ΚΟΔΙΚΟΣ Θ