Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Σάββατο
Σεπτεμβρίου
9-ΠΡΩΙΝΗ
Αριθ.φύλλου 7343
Τιμή Φύλλου 0.50Ε
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
ΚΩΔΚΟΣ
Κτηματολόγιο
Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενν
Ανακοίνωση
για τις διήμερες
εκδηλσεις
Επιστροφή
στα θρανίαν
Μηνιαία
παράταση για το Νομό Γρεβενν
Συνέχεια στην 4
Gτιστροφή
στα ρανία
VΕκδόθηκε
η σχετική υπουργική
απόφαση
14 &15
-Ο εκδηλσεις δεν θα πραγματοποιηθούν
Συνέχεια στην 10
Έναρξη
"Ναι" από το ΥΠΕΣ
στο αίτημα για παράταση
της ρύθμισης οφειλν
προς Δήμους
λειτουργίας
Κοινωνικού
Φροντιστηρίου
Δήμου Γρεβενν
Συνέχεια στην 7
Συνέχεια στην 11
.ΚTE0
ΓΡΕΒΕΝΝ
Tis Πρτες
μεταγραφές
ανακοίνωσε
5ο χλμ. Γρεβενν -Μυρσίνας
Τηλ.: 24620 29200
E-mail: [email protected]
του ΠΥΡΣΟΥ
Συνέχεια στην 20