Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αριθμ. φύλλου 36.026
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 www.tharrosnews.gr
ΟΑΡΡΟΣ
Αστροpομα Κulaματuς
ie ΗΗ
COMMΟ00 ΠΠ
κωw.εomacίn. gr-τει0 ω
Έτος 120ό ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τιμή 1 ευρ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΑTURA
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Τίμησε την 33η
επέτειο από
Παράταση έως
29 Νοεμβρίου
για τη Μεσσηνία
Στις Περιφέρειες
οι φορείς
διαχείρισής τους
τους σεισμούς
σελ 12-13
σελ 4
σελ, 4
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΕΡΕ
Σύσκεψη για
επικίνδυνα κτήρια,
επανέλεγχος σε σχολεία
Οι υιοθεσίες
σελ . 7
κατακόρυφη άνοδο στη Μεσσηνία
Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ορισμός μελν
στη διοίκηση των
νομικν προσπων
σελ . 5
ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟ ΦΡΑΓΜΑ
Επίσκεψη
Αναστασόπουλου για
δρομολόγηση εξελίξεων
Μόλις πέντε μήνες έχουν περάσει από την εφαρμογή του καινούργιου νόμου για την προθηση των
θεσμν αναδοχής και υιοθεσίας παιδιν μέσα από ένα νέο σύστημα με συντομότερες διαδικασίες,
με το ενδιαφέρον οικογενειν να έχει αυξηθεί κατακόρυφα στη Μεσσηνία , όπως επιβεβαίωσε και η
αρμόδια κοινωνική λετουργός της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας .
Στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα υπάρχουν δύο ατήσεις για υιοθεσία στη Μεσσηνία οι οποίες
έχουν ολοκληρωθεί ως προς την κατάθεση των δικαιολογητικν , εν βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες
εννέα στο νομό , με τις περισσότερες να αφορούν περιπτσεις υιοθεσίας και λιγότερο αναδοχής.
σελ 24
σελa5
ΑΚΤΕΟ
1ΟΝΑΣ
Περνάς ΚΤΕΟ;
Κερδίζεις
Αυτοκίνητο
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΙΧΗΜΑΤΩΝ
ΞΕΧPRESS
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ . ΜΠΟΥΡΑΣ
Δεtγnος ων τεχνό θεγp
15υ oppας 60
(οeumuς στmpo
στο ΚΤΕΟ ΕΧPRES
Συμμετοχή μαθήτριας
των Εκπαιδευτηρίων
Μπουγά
Γυgoίiος ΤΕΣΟΝΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝ ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αnοφαnς ΑΤΕ. eeokoσς.
Σ1οiς Τεχναλοκwν Εφοpογwν . Τpημα Οχηματων
ομμεεετεαnpun
με oο tη amolp0
Suzukd Swit
Τηλ. 272106055& 27210-66077 ww.pstioη
Τη. 6900 654599
Δογρέ 6 , Κoλαμάτα 241 3
e-mail [email protected]
σελ . 11
α ΤE Ε