Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

14

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5238

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ... ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Υποθερµία... στο Γ.Κ.Ν.
«΄Αγιος Ανδρέας»
ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ
ΣΕΛ. 2

ΘΑ ΠΑΡΑ∆ΟΘΕΙ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΥΨΩΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Η Κ. Αχαΐα
τιµά τον
Πολιούχο της

Σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.
για το κυκλοφοριακό

ΣΕΛ. 7

n ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ

Ο Γενικός Αστυνοµικός ∆ιευθυντής
∆υτικής Ελλάδος,
Νίκος Σπανουδάκης

∆ΙΠΛΟΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙΣ
n ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΥΚΛΑ
n ∆ΙΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΙ
ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ
ΣΕΛ. 5

«ΜΠΕΛΑΣ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Επιδροµές
τσακαλιών και
...αγριόχοιρων!

Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ
«ΕΦΥΓΕ»
ΣΤΑ 83 ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΟΥ
ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ

ΣΕΛ. 19-24
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΥΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ (18.00)
ΤΗΝ FMP ΒΕΛΙΓΡΑ∆ΙΟΥ

Αποκαλύπτεται
στο κοινό του!

ΣΕΛ. 7

ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ

Ξεκινάει
σήµερα το PICK
A’ EΠΣΑ:

Ώρα για µπάλα
ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΑΓΓΟΥΡΑ

Στο... πόδι
από άγριο
καβγά
ΣΕΛ. 4

Ασυµβίβαστος και µαχητής
-ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ
Ι∆ΡΥΤΗ ΤΗΣ «Γ», ΧΡΗΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΣΕΛ. 6

ΗΤΑΝ ΣΤΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ

Σήµερα (4.µ.µ.)
το «ύστατο χαίρε»
στον Αλέκο Καπερώνη ΣΕΛ. 2
Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει και το νέο σχολικό έτος 2019-2020
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]