Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: L&E KOΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.597.Τμή 0,60E . Σάββατο- Κυριακή 14- 15 Σεπτεμβρίου 2019
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 %. Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax 26510 30.350. htp:/ww.proinosiogos.g. [email protected]
Η κρίση στην εκπαίδευση...
απασχόλησης , την κάλυψη των αναγκν της χρας και την ενσωμάτωση των προοπτικν του μέλλοντος .
Ηβασική βαθμίδα της εκπαίδευσης, το Λύκειο, ταλαπωρεί ται από ης συχνές αλλαγές και η αντατη εκπαίδευση βυνεα τη
συνεχή υποβάθμισή της Το παράξενο είνα όη η κοινωνία πα.
ραμένει αδρανής! Δείχνει προτίμηση σε ένα υποβαθμισμένο πτυχο ενός υπολειτουργούντος πανεπιστημιακού Τμήματος, παρά
σε μια επαγγελματική κατάρηση που θα δίνει η δυνατότητα νταξης στην παραγωγική διαδικασία.. Το καινωνικό κόμπλεξ του
πτυχίου συνεχίζει τον καταστροφικό του ρόλο . Όμως , Το πλτκό σύστημα ικανοποιεί αυτό
Τουργία πλήθους νέων Τμημάτων , χαμηλν tως α - -1ησελ
.Η κατάσταση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα εναι χαοτκή και πιθανς μη αντιστρέψιμη, αν δεν αντιμετωπιστεί με τη δ
ουσα σοβαρότητα από την πολιτική ηγεσία της χρας . Η λύση
στο πρόβλημα θα καθυστερεί αν συνεχήσει να αναζητείται στο
πλαίσιο της κομματικής αιπαλότητας Αλήθεο , γιαί υπάρχει
τόση ανευθυνότητα στο πολιτικό μας σύστημα Δεν γνωρίζουν οι της διαφθοράς και γενικά τη βελτίωση.
πολιτικοί μας ότι η πατρίδα μας πρέπει να είναι εκπαιδευμένην του επιπέδου διαβίωσης των πολιτν
για να μπορεί να επιβισει στο συνεχς μεταβαλλόμενο κόσμο τους
μας: Δεν στρέφουν Το βλέμμα τους σης έμπειρες κοινωνίες που
ευημερούν , γιαη Το εκπαιδευτκό τους σύστημα αποδίδει σ αυτές θερούς και μακρόβιους θεσμούς Οι θε .
ανθρπινο δυναμικό που αφομοκνει Τις αλλαγές , για Τον εκ - σμοί αυτοί πρέπει να εγγυνται την α.συγχρονισμό ης παραγωγικής διαδικασίας , την αντημετπιση ξοκρατία, την ποιότητα, την προοπτική
>Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β.ΜΑΣΣΑΛΑΣ
πρην Πρύτανης Πανεπ. Ιωσνίνων
Ηχρα μας έχει ανάγκη από στα κόμπλεξ με τη ίδρυση και λε Eεκανάει αύριοη θήρα λαγού και αγριογούρουνου, αλλά . .
Οιπαρατάξεις διασταυρνουν τα ξίφη τος .
aΑλληλομαχαιρματο στο Δήμο Ιωανντν Η αφρικανική πανλη. σκιάζει
για Τριγμούς στη ΔΕΥΑΙ και οδοφωτισμό !
ΡΕλισάφκατά Μπέγκα (και αντίστροφα) αλλά και Τ. Καλογιάννη κατά
των δύο , με αφοομή την αύρωση έργου 3 εκ. ευργια φωτιστικά LED
Τι συμβαίνει στην Επιχείρηση "Υδρευσης Αποχέτευσης;
τηνέα κυνηγετική περίοδο!
ομάδες δίωξης αγριόχοιρων θα ενεργούν σ' όλη την Ήπειρο και μετά τη
λήξη του κυνηγιού για να προλάβουν τα χειρότερα . Τανέφερεχθες ο
Πρόεδρος Της Ε ΚΟΗΝ. Παπαγρηγορίου για τα μέτρα που λαμβάνονται
. 0ι μετεκλογικοί τρημοf
και η ένταση στο Δήμο lωaννΤν καλά κραπούν , με Τις παρα Τάξεις που συγporoύν τη ΔημοΤική Αρχή να επιχειρεί να λάβει
Τις πρτες σοβαρές αποφάσεις
. Με τα όπλα επί ποδός βρ
σκονται or κυνηγοί και στην
Ήπειρο, καθς απομένει μόλις
μία ημέρα ως Το αποκορύφωμα
της κυνηγεικής περόδου , δηλαΜ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
μΗ-+1 Ν
Ανάβει για καλά ο μετεκλογικός απόλεpos στο Δήρο
Τωαννπν , με τς παρατάξεις να αναητούν αφορμή
μα να βγάλουν μαχαίρια.
και εκεήνες της αντητολίτευσης
να έχουν αρχίoει Τις κατά μέ
τωπου εmθέσεις, αλλά και Τς
μεταξύ Τοος ουγκpoύσεις
Τα κύρια μέτωπα προς το
παρόν είναι δύο : Η πολύπαθη
ΔΕΥΑΙ και η ακύρωση του διαγωνισμού γνα την τοπο-11ησελ.
δή ην έναρξη rου κυνηγιού και
Τρχωτν θηραμάτων , λαγού και
αγριoχοιρου .
Ωστόσο, πάνω από πν περοχή
pας πλανάτε ως βαρά σκκά φέ τος η νόσος της αφρικανικής πα
νάλης πων χοίρων, η σποία, αν δεν
ληφθοούν τα κατάλληλα μέτρα , μποpei να έχα δραματικς συνέπειας
για την Τοπκή κτηνοτροφία. Το θέ
μα απασχολεί έντονa
Με ομάδες δωξης αγρογούρουνων
θα ειχειρήσουν οι κνηοί
τpέpουν η μετάδοση της αφρικανκής πανλης Των χοίρων στην
Ηπειρο, τόνισε χθες οΜ Παπαρηγορίου (ένοετη φωτ
Έναν τόνο μετέφερε 30χρονος αλλοδαπός
Τη μεγαλύτερη.σοδειά χασίς
0 θωμάς Μπέγκας
αδικεί τονεαυτό του.
"θέρισε η ΕΛΑΣ . Ιωαννίνων!
W Μεκλεμμένο φορτηγό πάστηκε χθες στην Ελεούσα
. Καίpιo πλήγμα στα
| λματα εμπορίας χα σις κατάφεραν o άνδρες
της Δίωδης Ναρκωπκν
bωaννίνων , οι οποίοι.
χθες κατέσχεσαν σχεδόν
έναν όνο ( φωrό ) ποσό τητα μαμούθ ( ) , προ
χωρντας rauτόχρονα
| και σε μια σύλληψη
Η καλά , όπως αποδείΔόθηκε τελικά χθες από το Υπ. Περιβάλλοντος.
Παράταση λίγων ημερν για
το Κτηματολόγιο στην Ήπειρο
Με απόφαη mς n Παιδείας
1 ΟL ορμης λιτιρεδρς τw :
Η Mw Ανm Nιcaνupω
ΘΗπικρία που δείνει σε κάθε ανακοίνωσή του για την
απλεια της Δημαρχίας είνα
κατανοητή για Τον θωμά Μπέ > Εως 31 Οκτωβρίου για Γιάννενα,
: ! .Στη νέα
Διοικούσα
: 1 Επιπροπή του
: Ελληνικού
Ανοικτού nα: ' νεπιστημίου .
: τοποθετήθηκε
:1ο Κστας Καραμάνης , Αν. Κα- i
1 θηγητής Οκονομικής των Επ-|
Ακατανόηες είνα όμως οι συχνές ακαταγγελτικές αναφορές
στις διορθωτικές ρυθμίσεις που
έως 30 Σεπτεμβρίου για Πρέβεζα-Αρτα
Δόθηκε Τελικά μια ακόμη μ κρή παράπαση για την υποβολή
δηλσεων στο Κτηματολόγιο.
πάγιο αίτημα φορέων και ανθρπων Της κτηματαγοράς
(του βέβαια ζητούσαν μέχρι re
λος Του έους) , καθς η όλη διαδικασία προχωρά με πολύ αpγούς ρυθμούς
οι παρατάσεις δεν είναι ενιaίες ξουν Τις ημερομηνίες κm τρέξουν
για όλη τη χρ ,
χθηκε στημένη οστυνομική επιχε ρηση ξεκίνηστ από ην ελληνοαλβανκή μεθopo και ολοκληρθη ε
χθες Το πρω στη διασταύρωση :
Ελεούσας Ιωσννίνων.
Εxεί a αστυνομικοί 1tη σλ
Μπορείίνα πέρασαν 97χρόνια, όμως ..
Παραμένει ζωντανή η Γενοκτονία
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας!
>Εκδηλσεις μνήμης αύριο στη Δ.Ε. Ανατολής
νuρoσεων και Των Εργασιακν
Σχέσεων στο Πανε - 12nσλ.
ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσέαυτό και ο
για να υποβάλλουν -11η σελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.ν
. Κοντεύει ένας ανας , για
την ακρίβεια 97 χρόνια συμπληρνονται φέτος από η μαύρη
εκείνη περίοδο που σηματοδό
τησε roν αφανισμό rυ Μικρασιατικού Ελληνισμού, Τον Σε.
πτέμβριο ou 1922
. Η Υενοκτονία Των Ελλήνων της
M. Ασίας παραμίνα ζωντανή στις
μνήμες όλων και όπως κάθε χρ νο, θα πμηθε και φέτος αupιo , ΚυΓΝΩΜΕΣ
Στο χθεσινό 3-0 επίτου Ολυμπιακού Βόλου. .
Νίκησε, αλλά προβλημάτισε
και πάλι ο ΠΑΣ Γιάννινα
Μετά το 65, πήρε μπρος η ομάδα του Γιαννίκη
Αύριο υποδέχεται την Κρχυρα
Εδ και'
όλα κύριε Μητσοτάκn!
τρα άλλαξέ
> Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΤΣΗΣ
Την rέταρτη νίκη Του
στα φιλικά προετομα .
σίας πέτυχεχτες Το απόγευμα ο ΠΑΣ Γιάννηνα
στο Ζωσμάδες, καθς.
μενάλος αριθμός απογόνων προ- :εTικράτησε με 30 rou
ΔΕΣΜΕΣ θεπικν μέτρων ανακοιννει κόθε ημέρα η κυβέρνη
ση, Τόσο nou μας-Τpομόζε! Δεν εiμαστε βεβαως σε θέση να
γνωρίζουμε αν επιδικει να φανεί αρεστή, μετά η a θεομηνία- ου
ΣΥΡΙΖΑ ή ον πιστεύει ότι μπορεί να κατοφέρει να οντιστρέψει άμεσυ το κλίμα και ότι η οκονομία το επτρέπει Αν σμβαίνει το προ .
Το θα είναι καταστροφικό και αν το τελευταίο , τότε μάλλον ενισχύ
ει mν άποψη Του κ . Τσίmpα όπι η ΝΔ βρήκε γεμάτα ταμεία-από το
ξεζούμισμα, φυσικά των πολτν , που τους εξόντωσε με Την υπερ φορολόγηση.
ΟΠΟΣ και να χει, οι κυβερνητικές αποφόσεις δημΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
ρακή με σειρά εκδιλσεων στην
Ανατολή , στην περοχή όπου ζ
9Τυνα αιό τον τωμiο
wWhtpoτι Εhipi
σφύγων σπό τη Μικρά Ασία και τον
Ολυμπιακού Βόλου στο
Πάνο, Τις ματωμένες αυτές κo - : έκτο φετινό φιλικό rεστ.
Τίδες του ελληνισμού.
> oυ E Μ EΩΡΠΑΔΗ
Σκόρερ για τη γαννκτ
κη ομάδα ο Παμλίδης
Οι εκδηλσεις
Η Περιφέε Ηπείρου-7
-2η σελ
|Τ Α 7
: (δrΛο (19) -1 1η σελ
ΗΠΠ!!ΠΠ Π llluulΜ!!illtll wlllllittllΠl
ΩμΩΝΟΣ ΔΟΓΟΥ
+ - τα α
ΜΑΖΙ ητικός ArΣ
( Εγκυρες nεριγραφές κοι ανσφορές για όλα τα EΠΟΡ
>το pεπoptέζ anό το κυρακήτικο φοικό του ΠΑΣ με την Κέρκυρα
> o πρόγραμμα της Γ Εθνκής και των δύο ομίλων της ' Εροστεχικίς
w Εδήσεις anό την unoλoin aeaτική κίnση του Σαppατοκύριακου
Το Πρωί της Δευτέρας σ' όλα τα περίπτερα
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ε WΟΝ Ν
ΟΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ)
Μια ξεχωριστή εβδομοδιοία εφαμερίδα με όλα τα γεονότυ του Σαpβατοκtριακου
και όσο ανομένονται να γήουν την ερχόμενη εβδομάδα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα