Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
30 ΤΟΥ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ 3ΟΛΟΤ
Νίκη με διπρόσωπη εμφάνιση για τον ΠΣ
Iel 15
NΕΟΙΑLΩΝΕΣ
Σάββατο 14 Κυριακή 15
Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6423
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ
ΕΦΗΜΕ Ρ Ι ΔΑ ΤΗΣΜΗΠΕΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Sρoτής ΑPETH ΜΑΛΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiagones.gr
MΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΠΟ ΤΗΝΕΚΟΗ
Συμβουλές για μια καλή
κυνηγετική χρονά
Σε δύο Βασικές Βεματικές επικEντρ8ηκε ο πρόεδρος του ΔΣ της Ε'
Κυνηγετικής Οpοσηoνδιας Ηπεlρου
Νκ. Παnaγρηγορίου στη συνένευSη Τonou Ποu nαραχρησε το Πρωl
της Παρασκευης στα γραφεία της
Ομοσπονδίας αφενος ενοψει της
έναρSpς της νέας κυνηγετικής
περιοδου για τα τριχωτά eηpάματα
και αφετέρου γα τα μέτρα no
εχουν ληφθεί για την αντιμε τnιση
της αφρικανικής nανωλης των χα . n
Στησκιά
των LED
ΣΕΛ. 4
Κατάπτωση της εγγυητικής
του ΠΑΣ Πάνννα ζήτησε
το ΠΕΑΚ
Η καθυστερηση στην εξεωρεση
λύσης με τα τηλεonτικά της Super
League 2 ηταν επoμε νο να Προκαλέσει οικονομικές ρρυθμες στην
ΠΑΕ ΠΑΣ naνννα καθς Seπέρασε
τς προβλεφεις, αλλα και τις oποες
καντοκές . υπnpχαν στη νεκρ .
Περίοδο του καλακαιριο .
ΣΕΛ 9
Υποδοχή Μητσοτάκη
με συλλαλητήριο από το
Βργατικό Κέντρο Ιωαννίνων
Στην ακύρωση του διαγωνισμού οψους 3 εκ. ευρω για την αντικατάστα ση περίπου 3.000 λαμπτήρων με νέους. τεχνο λογίας LED , σε διαφορα σημεία της πολης των Ιωανννων , προχωρησε η Οκονομική Ετραn του Δήμου, με τις
ψοφους της Δημοτικης Αρχή .
Με συλλαλητηριο την Τρίτη 17
Σεπτέμβρn , στις 700 μ στο Εργατκό Κεντρο ανήμερα της εnίσκεψος
του πρωθunουργο0 στην noλn μας
αnαντα το Εργατικό Κέντρο Ιωανννων και κλμακνει τις κινητοποnσεις του με απεργία tς μέρες nou θa
έpθει το Πολυνοοσχεδιο στη
Βουλη.
ΣΕΛ. 7
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΞΗΣ ΖΗΤΑ
|Ο ΣΥΛΛΟΟΣ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
θα <1αθείν ο
ΣΕΛ, 8
Επίσκεψη Μ. Tzούφη
στο Γενικό Νοσοκομείο
μαματικός τουρισμός;
| Η ανaπτυξη του αματικού τουρισμού
Χαzηκστα
είναι το επoμενο στοίχημα nau καλετα
Επίσκεψη στο Γεvικο Νοσοκαμείο
Ιωαννiνων . Χατηκστα, ΠραγμαΒουλευτης Ιωανννων
του ΣΥΡΙΖΑ Μερόmη Tzούφη, ono
συναντηθηκε με τον Διoικητη Ε.
Καρβούνη Μεη του Δοικητικού
Συμβουλίου, στελέχη της διοίκησης.
εκπροσnοuς του ατρικού και
νοσηλευτικού Προσυπκού και των
ΣΕΛ 9
να κερδισει ο τonος μας
Πρόκαται για ένα ταχοτατα εελισσο| μενο κλαδο, nou τον αζοnοον αλλες
| χρες ό ομως στο Βαθμό nou πρέ
ΠΕl η Ελλάδα Ο Ιαματικός τουριομός
| έχει το προσθετο πλεονετημα πsς
| μπορεί να αναπτυχθεί και τους δδεκα
μηνες του χρόνου ., mν ρα nou ο
| θαλάσσιος εκει χρονικη Περίοδο κατα
| Βαση τους τοσερς μηνες.
ταποiησε η
Προτιμούσαν συνεργασία
Ελισάφ-Μπέγκα
"ΠΑΝΝΕΝΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠ Η.
ΣΕΛ. 8
ΣΕΛ 3
εργαζομένων.