Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
HΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΤΩΝ
ΕΘλ Καθημερνή Εφημερίδα mηs Hneipou- δρυτns Eυθ Τάλλas-Έros 930-Αρ. Φύλλου 24645-Σββατο 14-Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019-0,60 ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Επίδείξη πρτων βοηθειν
στους πεζόδρομους
αίδίοις όμμασι
με τους Ομμα
3-0 τον Βόλο με σόου
του Πίτου Γκαρσία.
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ9
Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία επιλέγει ο δήμος Ιωαννιτν για την αντικατάσταση του οδοφωτισμού
με λαμπτήρες led , αφήνοντας παράθυρον για ελαφρύνσεις στα ανταποδοτικά τέλη
M.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Αμφισβητεί
τον ορισμό
Προέδρου στη ΔΕΥΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΣΑΙT
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Μη νόμμη κα κατά ουνάnεια δκυ pn θεωρeί ουnό anoxipση αντ Πρdεδρας της ΔΕΥΑΙ Μάκης Χρυσα στάμου Την απόpaon ταυ δημόρκου
Ιωσνννων Μωυσή Ελιοd) για τον
οριαμό του Αn Μnopiζχα στη
θέoη του Προέδρου Τις ΔΕΥΑΙ
ΣΕΛΙΔΑ 5
Επείγουν
ομάδες δίωξης
Έντονες οι
αντιδράσεις από
την αντιπολίτευση.
Που αντιπροτείνει
την αξιοποίηση
του ΕΣΠΑ εν
κατηγορεί τη
δημοτική αρχή και
για το ότι επέλεξε
την ανατροπή
της απόφασης
στην Οικονομική
Επιτροπή.
υποβαθμίζοντας τον
ρόλο του δημοτικού
συμβουλίου
Thv άμεση συγκρότηση των ομά
δων δίωξις του αγpιόχαρου , ηpo κεμένου να αντμετωnιστεί α ηληθυσμός των σγpιάχοιρων και α καταστρομές cε καλλιεργήσιμες οτάσες, ολλά κυρίως να σnοτραηεί η
navλn tων χαρων, επδικει η
Κυνηγετκή Ομοonoνία Ηnepou.
ΣΕΛΙΔΑ 4
Ανασύρθηκε
η σορός
του 26χρονου
ΣΤν ανόουροη της σορού του
26χρονου όγγλου τουρίστο , ο onot
ος έχoοε τ ωή τoυ κατό τη διoρκειa πεζαπαρίας οτην Αστφάκα,
Προχρηooν χθες το μεσημέρι όνeρες ης 1 nς ΕΜΑΚ Ατικής κα της
tης ΕMΑΚ Λρισας , με η ouvepo μή κα ανδρν της 5ης ΕΜΑΚ Lν
ονίνων.
ΣΕΛΙΛΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΥΛΛΗΨΗ 30ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΕΝΗ ΤΟΜEΑ ΘΑ ΕΣΤΙΑΣΤΕΙ
Νέες αρατάσεις
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
Ένας τόνος
κάνναβης
με κλεμμένο
φορτηγό
ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΜΝΗΣ
για το Κτηματολόγιο
ΣΕΛΙΔΑ 6
Αγροτικά Προϊόντα
με σφραγίδα...
|Παμβτιδας
Αθλητισμός.
Παίζει το μέλλον
του ο Αγιαξ
της Ηπείρουν
Tnv nρn δεξο δική και ουoιgπική ουνεργιοω ev ο oντιδή
μομκος Πρωτογενούς Τομάο , Π.
μpφpoακής Ανάττυξης κα Προοτοdίας Περιβάλλοντος και ίνις
Βaσλnς Βλέτoας με τον ηρόεδρο
του Φaρeα Διαίρισης Aμνης 0λno ΦAι , στην onoia μετείν .
και υπnρεoοοίπaρdyoντες Στη συνόντηση έγνε τενής ουζήτισn
για τις δυνοdπες ουνεμγασίας με ο κοnό την nροστά ou τmς νης,
αλλά η συζήmon εnotόθηκε και ατην ηροθnoη ου nputογενούς
τομέα μέσο nό την nuτonoingn opoτικν προιόνιων , με τους Φ
ολα και Β Βλτσο νο οxpράουντη βεβαιότητα nuς με τη ουνεργο αα έλων θα πόρξει τα καλύτερο δυναιό anοτέλεσμα
Σαδύν ένοντύνο κάνναβης ετάιoν οσυνομκοί του
Τμήματος Δίωξης Νορκωτικν ωwiνων σεκλε μένο ΙΧ φορτηγό αυτοκίνηto, μετό από μια καλά ου νονομένη επίρnon με τη συνδρομή του Τμήματος
Άμεσης Δρόσης και του Τμήματος Τροαίας ωowAων
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΛΑ 12
ΠΕΑΚΙ
Επιρρίπτει
ευθύνες
στο υπουργείο
Αθλητισμού
Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟ1ΚΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Ηιστορία των Τζουμέικερς
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα