Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΟΤΕ, EΧAΕ, MIG , INFORM LYKOS . 9
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ ΤΙ ΠΑΖΕΙ ΓΙΑ ΕΛΠΕ, ΑΔΜΗE, FOURLIS, ABΑΞ, SATO .24-25
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ . 7
ΑΓΟΡΕΣ . 26
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ . 8
Οι δέκα τομές
του νέου νόμου
Τα δεδομένα τόρα
για το πλεόνασμα
Ζητείται αντίδοτο
στα αρνητικά επιτόκια
MEΤΟΧΣ
FT.Com
FINANCIAL TIMES
Τρα on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
FURO2day
www.euro2day.gr
Αρ. Φύλλου 1121 . 13-17 Σεπτεμβρίου 2019.ει
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Έτος 22ο
MDA 2, 22
ΙΑΣΩ . 22
PRODEA
ΤΕΧΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ . 15
ΜΥTILINΑIOS . 12
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ: Η ΜΑΧΗ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ . ΦΟΡΩΝ. 13
Η ΑΓΟΡΑ ΨΑΧΝΕΙ
ΒΗΜΑΤΙΣΜΟ
Οι κινήσεις τις κυβέρνησης, οι συγκριτικές αποτιμήσεις
και οι νέες προοπτικές
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 10-11
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤΜ.
9771108 531000