Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στο κυνήγι του QE η Ελλάδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771108 592155
Έτος: 950 . Αριθμός φύλλου: 27.030
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 | τιμή: 1,30 E
Στο κυνήνι του QEn Ελλάδα
Ηκυβέρνηση Προσβλέπει σε ταχύτερη ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας με στόχο τηνέα ποσοτική χαλάρωση
Με το βλέμμα στραμμένο στην ανά- μίσεις από τους οίκους αξιολόγησης, Η
κτηση της επενδυτικής βαθμίδας είναι
ηκυβέρνηση, Προκειμένου να καταφέρει μενες ενδείξεις για ταχεία επιδείνωση
να επωφεληθεί απότmν
Ποσοτικής χαλάρωσης που αποφάσισε ρωζνης με νέο QΕ και μείωση επιτοκίων
χθες η ΕKΤ Μπορείη κυβέρνηση να ζή- ακόμn χαμηλότερα, στο-0,5% από 0,4% .
τησε από χθες
Lazard στε η ανάκτση
ΕKΤ επέλεξε
να απαντήσει στις αυξανό
αναβίωση της
των Προοπτικν uης οικονομίας της Ευ
protergia
ΟΜάριο Ντράγκι εγκαταλείπει τη θητεία
του με ένα ακόμη πρό
γραμμα Ποσοτικής χαλά
ρωσης, τΟ ΟΙΠΟΙ0 θα ανέλ
θει σε 20 δισ. ευρ τον
μήνα από την 1n Νoεμ
βρίου, Παραπέμποντας
σε επ' αόριστον διάρκειά
του . Με δεδομένο ότι οι
αγορές δεν αναμένουν τα
συνδρομή
του οίκου
Το μέλλον της ενέργειας
της επενδυτικής βαθμί
δας στα ελληνικά ομόλο
Απόφαση ΕΚΤ
για μείωση
επιτοκίων
DA DA
έρθει μέσα
επόμενη 2ετία, ωστόσο
SCORPIOS
οικονομικό επτελείο
όλοι ελπίζουνότιο στόχος
θα επιτευχθεί νωρίτερα.
Η χθεσινή ανακοίνωση.
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επτόκια να αυξηθούν για μια δεκαετία
για την εκνέου ενεργοΠοίηση
γράμματος Ποσοτικής χαλάρωσης και
μάλιστα για όσο χρονικό διάστημα χρε τήσει χρόνια . Το Προηγούμενο QE ξε
αστεί, αναγκάζει το οικονομικό επτελείο
να Πατήσει .γκάζι στν υλοποίηση των
μεταρρυθμίσεων , ειδικά αυτν Που
εκλαμβάνονται από τις αγορές ως απαραίτητες για να
στο-0,5% και
νέο Πρόγραμμα
SECURITY SERVICES
210-8ο 7 4 27
801 117 8 78Β 78
www.SCORPIOS-SECURITY.GR
Κηφισιd-ηρωπός-Ονόφυτα -θεοnioviκn
τουλάχιστον, η απόφαση της ΕΚT για
αγορές ομολόγων δείχνει Πως θα κρα
του ΠροΤράπεζες
Πολλαπλές ταυτοποιήσεις
από αύριο στις συναλλαγές
Mario Draghi
κίνησε μετο ξέσπασματης παγκόσμια
χρηματοπιστωτικής κφίσης το 2009 και
κορυφθηκε στα τέλη του 2018. Μέσα
σε μια δεκαετία η ΕΚΤ δαπάνησε 2,6
τρισ. δολ. σε αγορές ομολόγων. σελ. 3
Όπως δήλωσε ο Μάριο Ντράγκι στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, η Ποσοτική
χαλάρωση θα συνεχιστεί κόσο καιρό χρειαστεί . και θα τερματιστεί λίγο Πριν
αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.
Μενέες απαιτήσεις ασφαλείας, Που θα Προβλέ
Πουν Πολλαπλές ταυτοποιήσεις, θα Πραγματοπούνται από αύριο οι τραπεζικές συναλλαγές, καθς θα ισχύσει ο νέος Κανονισμός της Ε.Ε, Πoυ
εξειδικεύει συγκεκριμένες διατάξεις της Οδηγίας
2015/2366 για τις υπηρεσίες πληρωμν. Ως
εκ τούτου, θα εφαρμόζονται στην Ελλάδα αλλά
και Πανευρωπαϊκά νέες απαιτήσεις ασφαλείας
στις συναλλαγές Που διενεργούνται με τη χρήση
καρτν πληρωμν. σελ 12
Προκαλέσουν αναβαθ
Οριζόντια
κδιόρθωση
της ανεργίας
Σκυτάλη σε στρατηγικούς επενδυτές
Θεσπίζεται ευνοϊκότερο πλαίσιο με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο
ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, χωρίς εξέταση
του αιτήματος από την υπηρεσία ,
κατ' επιλογή
Πτωση αυτή , μαζί με τα δικαιολογη- τρίμηνο του 2019 , καταγράτικά υποβάλλονται σχετικές βεβαισεις υλοποίησης του 50% υπογε
γραμμένες από ορκωτό ελεγκτή λο
γιστή ή ελεγκτική εταιρεία. σελ .5
β' τρίμηνο
Συγκεκριμένες:
κλίσεις από τους ισχύ οντες όρους επενδύσεων Που
και περιορισμούς δόμησης της Πε
ριοχής για λόγους υπέρτερου δημο- είσοδος στην
σίου συμφέροντος επτρέπει
πιυξιακό νομοσχέδιο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις Περιπτσεις στρατηγικν επενδύσεων.
Μεγάλη τομή για την επιτάχυνση
αποπληρωμής
υπάγονται στους
αναπτυξιακούς νόμους αποτελεί η
ελεγκτική διαδικασία
ιδιωτν ελεγκτν. Όπως ορίζεταιl σχε
φορέα
του επενδυτικού σχεδίου , δύναται
να ΠιστοΠοιηθεί η υλοποίηση του
50% του επενδυτικού σχεδίου και να
και ειδικές Παρεκ υλοποίησης και
Δασμοί
Κίνηση καλής θέλησης>
από τον Ντόναλντ Τραμπ
Στο 16,9% υποχρησε
σοστό της ανεργίας το δεύτερο
το Ποφορέα, Στην Περί του
Σε ακίνηση καλής θέλησης Προς την Κίνα Προχρησε ο Ντ. Τραμπ, ανακοννοντας χθες νωρίς
τα ξημερματα ρα Ελλάδος ότι οι ΗΠΑ θα καθυστερήσουν για άλλες 15 ημέρες την αύξηση
των δασμν από 25% σε 30% σε κινεκά προtόντα αξίας 250 δισ. δολαρίων . σελ.15
το ανατου υπουργείου τικά , έπειτα από αίτηση του
φοντας μείωση 2,1 Ποσοστι.
αίων μονάδων σε σχέση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
Ο αριθμός των ανέργων με
θηκε στα 805.047 άτομα, εν
ο αριθμός των απασχολουμέ
νων πλησίασε για πρτη φορά
μετά το 2011 τα τέσσερα εκα
τομμύρια, με αποτέλεσμα
στα Β,956 εκατ.
Στα θετικά στοιχεία των τριμηνιαίων στοιχείων Που ανα
κοίνωσε χθες η ΕΛΣΤΑΓ συμ
περιλαμβάνεται η διατήρηση
της μερικής απασχόλησης
επίπεδο του 9,1%-μόλις 362
χιλιάδες δηλνουν μερικός
απασχολούμενοι από το σύνολο των 3,956 εκατ.- και η
Χάνεται η μάχη
των τουριστικν
εισπράξεων
6 θεσμικές
αλλαγές
στην αγορά
εργασίας
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
ΠΑ ΤΟΝ ΜΙΛΟ SUNLIGHT
διαμορφωθεί.
Κρεt.
Brexit
ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
81,6 ΕΚΑΤ.0 0ΜΙΛΟΣ
ΜΥTILINEOS ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ξενοδοχεία Αθήνας
ΥΠουργεο
σελ. 16
Σε έξιτροποΠοήσεις του
κού Πλαισίου για τις συλλογικές
- ατομικές συμβάσεις ,
μερή προοφυγή στον ΟΜΕA , την
προστασία των εργαζομένων και
των συνεπν εταιρειν, καθς
και την ανάσχεση ης υποδηλω
μένηςανασφάλιστης εργασίας
προχωρά
θεσμι Αρνητικοί είναι οι δύο από τους τρεις δείκτες των
ξενοδοχείων της Αθήνας στο οκτάμηνο του 2019 σε
σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα Πέρυσι, Παρά
το γεγονός ότι οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έχουν
σπάσει κάθερεκόρ. Οι μετρήσεις της GBR Consulting
δείχνουν ότιοι πληρότητες το οκτάμηνο ήταν μειωμένες
2,9% έναντι του 2018, όΠως μειωμένα 1,6% είναι και
τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο. Ανοδικά κινήθηκε
μόνο ο δείκτης της μέσης τιμής δωματίου. σελ 9
Βρετανική κυβέρνηση
Αλέξης Πατέλης
επικεφαλής οικονομικός
σύμβουλος
του Πρωθυπουργού
Συνθήκες
χάους από
ένα άτακτο
Brexit
των μακρm μονο
αριθμού
χρόνια ανέργων, ειδικά αυτν
Που έχουν μείνει μακριά από
αγορά εργασίας για χρο νικό διάστημα μεγαλύτερο των
18 μηνν . σελ . 6
ωση του
Στόχος
ο δηλάσιασμός
τηις ανάπτυξξις
στο 4%
τουπ. Εργασίας , σελ 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα