Next

Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Ολύμπιον
|Μια υπερσύγχρονη
| μονάδα υγείας
Νέο κατάστημα
Candia στην Πάτρα
Εκανάστηκε το νέο κατάστημα Της
CANDA Πρόκετου γα το νέο εχε
ρημα Της ακογένεος Βέργου με
χρόνα επυημένης πορείος στο
κατάστημα ΑPLOROUS
11ο PICK
στην Πάτρα
Το Patras International Circuit
for Kart το οποίο διοργαννεται εδ και 11 χρόνια αναμένεται να ανεβάσει τους αλμούς
αυτό το Σαββατοκύριακο .
Σελ 3
Σελ. 18
Σύμβουλοs
Η Εβδομαδιαία
| Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίας
Forum
| Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
220 Α
ΝΑΠΤΥΗ ΣΝ
| 23 & 24 Νοεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Αστήρ
Πάτρα
www.symboulos.gr
e-mail: [email protected]
| Τιμή Φύλλου: 1,00 ε
| Περίοδοs Γr| Aρ. Φύλλου 1122
Βαρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019
επιχειρήσευν
www.forumanaptixis.gr
70 Forum Υγείας
Σύγχρονες
προκλήσεις
> Στη διαδικασία πισποποίησης και στα εργασιακά οι περισσότερες ανηδράσεις
Επενδυτική
70 Forum Υγείas
Στο επίκεντρο οι νέες τάσεις
και προκλήσεις στην Υγεία
ευελιξία με το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο
n...ΛΑς
ΟλΕ ΑΝTE
Φιλικότερο και Πιο ευέλικτο απέναντι στις
λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις, είναι
Πραγματοποιείται αύριο το 70
Forum Υείας στον Πολυχρο
Royal στην Πάτρα με δύο σημανακά θέματα για uς νέες τάσεις στην
υγεία , πον εθελοντισμό και τmv
πρόληψη
Σημαντική είναι η Παρουσία και η
συνειοφορά του εθελοντικού κινή ματος υγείας τς Περιοχής.
Mια ακόμη νέα κυβέρνηση φέρνι με
την έλευσή ης ένα
καινούργιο αναπυξ .
ακό νόμο . Με την έως
τρα σχετική εμπειρία
θα λέγαμε ας είμαστε
συγκρατημένοι στις
μεγάλες υποσχέσεις
του νομοσχεδίου και
ας αναιτήσουμε 1ο
καλύτερο στις μικρές
αυτές αλλαγές που δη μιουργούν πραγματική
ευελιξία , σε όσους
θέλουν να συνεισφ
ρουν στηνπραγματική
ανασυγγρότmon mς
χρας.
το Πολυνομοσχέδιο Που έχει θέσει σε δι oλo
αβούλευση από Προχθές βράδυ το υπουργείο Ανάπτυξης .
Οι σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία
ΠιστοΠοίησης αλλά και στις εργασιακές
σχέσεις , συγκεντρνουν τις μεγαλύτερες
αντιδράσεις και θα κρίνουν την αντοχή
του νέου νομοθετήματος
Ως νέα βασική Παρέμβαση μπορεί να θεω .
Αφιέρωμα σελ . 11-16
Ολογραφία σελ. 2
ρηθεί και η εισαγωγή του Ενιαίου Ψηφιακού
Χάρτη για την ενιαία αποτύπωση του συνό158ος τρύγος
μαυροδάφνης
λου των γεωχωρικν δεδομένων με τρόπο
δημόσιο και δωρεάν Προοβάσιμο στο κοινό,
μέσω διαδικτύου .
Τηρήθηκε και φέτος το έθιμο
στην Αχάια Κλάους , με μεγάλη
συμμετοχή.
Σελ 3
Σελ. 22
- Aπόψεις , σελ ε
eplopolis
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Απόψε Μουσική πρόγευση
της Βραδιάς του Ερευνητή
webster
Το Πανεπιστήμιο Πατρν διοργαννει και φέτος ( για 13η
συνεκόμενη χρονιά) την Βραδιά Ερευνητή . Μια ευχάριστη
Πρόγευση θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το κοινό
απόψε στις 20.00 στον Πεζοδρομο της Αγ. Νικολάου . Ζωντανή συναυλία με επιστημονικά δρμενα με τους Δρ . Θ. Κωνσταντόπουλο (κιθάρα) , Ν. Ντουνούση (κιθάρα και φωνή ) , Δ.
Παλαμά (μπάσο ) , Ν . Βαργιαμίδη (τύμπανα).
*your web specialists
Ο thewebster.gr
Ο τζαφέρη 16, Γκάζ , Αθήνα
Ο Φλοποίμενος 43, Πάτρα
Ο'30 6933 550 605
www.aplopolis.gr
Ανθείas 38 & Ακτή Δυμαίων , Τηλ: 2610 315478
Σελ. 2
7° Forum
14 Σεπτεμβρίου 2019
Royal Theater Πάτρα
www.forumanaptixis.gr
ΥΓΕΙΑΣ