Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Lδιοφuνo μου οου.
0 οωnστ όμως μέχρ θανότου Ypo
νο εκφρόζy
ελεύθερο/
την όοο
100υ"
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκέυή
Σεπτεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5848
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Κoζάvης
αΠράσινο φωςν
για την εξαγωγή κρόκου Κοζάνης
στην τεράστια αγορά της Κίνας
Σελίδα 12
ΚαμπανάκιΡ
Δυτ. Μακεδονία:
Και οι δεκατρείς Δήμαρχοι ,
στη διοίκηση της Π.Ε.Δ
Σελίδα 17
για το κηματολόγιο
-Σε Ποιes περιοχές
Kο ΚΤΗΑΤΟΟnΟ
nivrp
δίνεται τελευταία προθεσμία
- Ποιοus ιδιοκτήτε
Αναπτυξιακό
νομοσχέδιο
αφορά
Σελίδα 13
Οι 19 ολλαγές που έρχονται
στην επιχειρηματικότητα
Το πρόγραμμα
των αγνων κυπέλλου
ΕΠΣ Κοζάνης
Δήμος Κοζάνης:
Ρύθμιση
οφειλν
προς ΟΤΑ
d' βαθμού
Σελίδα 15,
ΙρσΟτ
ΑΠΟ ΨΕΙΣ
Σελίδα 24
ι εστί
πλειοψηφία;
"Δίνεται η δυνατό| Το πο ωραίο στη συνέντευξη του πρωθυπουρ| γού, κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ (8.9.2019 ) , ήταν
|μια αποστροφή στην ερτηση της συντάκτριας
| του αΡιζοσπάστην για την προκήρυξη των απερ
γιν . Κύιε πρόεδρεν, είπε , η πρόταση της κυ| βέρνησης να βάλει σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό
| μητρο και την ηλεκτρονική ψηφοφορία και μά.
|λιστα με αυξη μένη πλειοψη φία 50%+1 (ψήφο) σε
|ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων ( . .) έχει προκα
Ι λέσει τις αντιδράσεις των εργαζομένων .
συνέχεια στη σελίδα 4
τητα στους οφειλέτες
των ΟΤΑ α βαθμού να
ρυθμίσουν τις οφειλές
τους , nou έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν
έως και τις 1707/2019 ,
κατόπιν αιτήσεως του
οφειλέτη
Σελίδα 7
ΚΑΔΙΚΟ