Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Ταρασκευή
-IΡΩΙΝΗ
Σεπτεμβρίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
Αριθ.φύλλου 7342
Τιμή Φύλλου 0.50
ΚΟΑΚΟΣ
Παράτιση
Δυτ. Μακεδονία:
Και οι δεκατρείς
Δήμαρχοι,
στη διοίκηση
τns Π.Ε.Δ
Συνέχεια στην 6
για το Κτηματολόγιο
Πιθανή
νομοθετική ρύθμιση
με επιβολή προστίμων
για τις εκπρόθεσμες
δηλσεις
Συνεχεια στην 11
Εξοικονομ
κατ'Οίκον
Σε δημόσια διαβούλευση
ονές Αναπτυξακός Νόο
Ανοίγει η πλατφόρμα
Συνέχεια στην 4
0ι βασικοί άξονες και οι αλλαγές που φέρνει στην επιχειρηματικότητα
Συνέχεια στην 10
1.ΚΤE0
ΤΡΕΒΕΝΝ
231-330
331-450
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Έναρξη νέαs
Προπονητικής
χρονιάs
5οχλμ. Γρεβενν - Μυρσίνας
Τηλ.: 2462029200
E-mail: [email protected]
Συνέχεια στην 20