Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Ποu aγana
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρeι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ειατήτς- Ειδτης μίντς ΒΑΕ ΕΡΒA-Ετς 50- Φτλοη 1143 Τμή 4p0αμά Παμτκή 19 Στίoν 2019
1ΗMΙΟ ΝΙΑ ΠΑΝΗΣΑΜΠΑ
ΤΥΤΩΣΕ ΤΟ ΜΠΑΖΩΜΑ
ΑΛΛΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ
ολλές και οΡΕΠΟΡΤΑΖ
Πού βρίοεετα το θέ.
ναγκαίες οι
| προτεραι Αρnς Τσελίκος Τον Μόpτο του 201 .
napμoδια εκτελεστκή Ε.
νέα Δημοτκ Αογή, κτής η oοα αι μεν rτροπή στην onoία nρo
γλύτωσε tο μπύζωμα ρεuο npunv Δήμα τητες για τη
Πολλά όμως και τα
ζητήματα nou βρ μετά τις mαρεμβάσεις χος Χρ. Mndhς, είε ε οκονται στον "πάνο των Επργν Πολιτν σνηθεί το eέηα να την
δ κ χρόνια , λόγω
αδpopiaς .
αλλά και της Τοaκής Συλλογη καταγροφαιν
Φωνής πλην dpως εκ666ομένων στον nueμέ.
Μείζον noραμέντι το κρμεί το ζήτημα της να της Κυσνής Ακτής
νέχεu τη νε.
Giτηpα της Κυανής A διάβρωσής της
Δημήτρης Πanne :
Υπόθεση της Περιφέρειας
η ασφάλεια των nαιδιν μας
Πρόταση για τα σχολεία
Κλειστό για ακόμη μία χρονιά
το Δημοτικό σχολείο Νικολιτσίου
Γράφει ο Χράστος Κστας
Χωματερές
ογιωδν αποριμμάτων
Οχι μόνο nαραμένουν οι χωμα .
τερές ογκωδν κυρίως απορριμ.
μάτων στην Πρέβεζα, αλλά αυξά .
Με αφορμή την ε.
ναρξη της νέος σοΝ
κής χρονός με τον τυ.
Πικό -anaωμένο anό
noAnous omοoμό , ου .
μηθηκα.ηuς και
νομίζω . τα υnέpoxa
μαθητικά μου κpόνα .
eυμήeηκα όμως και to
δημοτικό σολείο του
πορού μου nou naρα.
μένει κλειστό εδ κα
25 ηερinou κρόνα
νονται και πληθύνονταα μέρα με
τη μέρα .
pυνχε στη σ )
ννέτοα ντη σ.Ε