Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το αγωνιστικό
πρόγραμμα στον 7-Όμιλο
της Γ' Εθνικής σελ. 15
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Εκτροπή οχήματος
με τραυματισμό στην
ΕΠΟ Σκάλας-Γυθείου > σελ.7
Πρόεδρος της Επιτροπής
Εξοπλιστικν της Βουλή
ο θ. Δαβάκης > σελ.8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 |Ετος 241 Αριθμός 5725 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ 2731081 253 Fax 2731081250.-mailinfo @lakon ikos.gr. www.lakonikos.gr
Η OΕΕΣΠ για ασφαλιστικό, φορολογικό , ακόκκιναν δάνεια και οφειλές
Η Σπάρτη μπορεί
να γίνει κέξυπνη
Παρουσιάστηκαν οι
άξονες του σχεδιασμού
Το σχέδιο του για μια αέξυmvn Πόλη nαpouσίασε ο δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος
Δούκος , την Τετάρτη (11/9) το
μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Σπάρτης
Με ομιλητές εκπροσnouς
anό την διεθνούς φήμης εται ρία "GLOBALSAT/ELEUN COM , συζητήθηκε διεξοδικά
με τους Παρευρισκόμενους , η
δυνατότητα να υιοθετήσει η
στη ΔΕΗ
Ζητούν βισιμες λύσεις
για το επιχειρείν
Σπάρτη , κέξυπνες- λύσεις
OΠως αναφέρθηκε, τόσο οι τε
κνολογίες internet of Things .
όσο και τα σύγχρονα τηλεπ κοινωνιακά δίκτυα Προσφέρουν σε δήμους Περιφέρειες
κι επχειρήσεις, τη δυνατότητα
να Βελτισουν τις υπnρεσίες
nou nαρέχουν Προς τους noλίτες , να κάνουν καλύτερη
χρήση των Πόρων τους και να
διευρύνουν τον θετικό αντ κτυnο στο περιβάλλον
Μέσα από απλά nαραδείγματα , nαρουσιάστηκαν κοινο τόμες
διάφορους τομείς , όηως η
ηλεκτροδότηση της Πόλης η
συγκομιδή των αnορpιμμάτων , το νευραλγικό θέμα του
Πάρκινγκ, αλλά και η δυνατότητα εξυηηρέτησης του nολίτη
μέσω ηλεκτρονικν εφαρμογν .
Στη σημαντική αυτή συνάντηon, έδωσαν το nαρν .
μειαξύ άλλων , οι αντιδήμαρχοι Σηόρτης κκ Γεωργία Δε δεδήμου, Γεωργία Ζαχαράκη
- Αναστασοηούλου , Μκάλης
Βοκαλόηουλος
Καρλαύτης και Χρήστος Κανακάκος Επίσης συμμετείχαν
ο επικεφαλής της ελάσσονος
αντιπολίτευσης και τέως δήμαρχος κ . Βογγέλης Βαλιτης,
Εμπορικού Συλλόγου Σπόρτης
κ Παναγιτης Φλρος, ο
Αστυνομικός Διευθυντής Λοκωνίας κ . Βασίλης Τσιγαρί δης ο διοικητής του Τμήματος
Τροχαίας κ . Βασίλης Μαυροειδόγγονος δημοτικοί σύμ Βουλοι,
εταιρειν και κάποιοι αηλοί
nολίτες
nαρεμβάσεις σε
θα τεθούν επί τάπητος σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη
Τα ατήματα και τις θέσεις της κρομεσοίων εnκειρήσεων Πou
εξέδωσε η Ομοσπονδία Εμπο - εκπροσωηεί . Πρόκειται για επι- γιος Βαγενάς και το Διοικητικό γούς της Κυθέρνησης , καθς
ρίου και Επιχειρηματικότητας μέρους θέματα Που κυριαρχούν Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και με στελέχη κομμάτων της
Πελοποννήσου, Νoιοδυτικής στην καθημερινή ατζέντα των Εμπορίου και Επχειρηματικό - αντnολίτευoης για να γνωστοΕλλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλλη- επαγγελματιν , όπως το ασφα τητας Πελοποννήσου , Νοιοδυ- Ποιήσουν τις θέσεις και προτάνίας & 1Βάκης (DEEΣΠΙ αναφο - λιστικό, το φορολογικό, τα κκόκ- τικής Ελλάδος Ζακύνθου , σεις τους τις οnoίες θα
ρικά με κρίσιμα ζητήματα Ποu κινα.
απασχολούν τον εμπορικό και ληξιπρόθεσμες οφειλές στη σεχές διάστημα, θα Πραγματο - τές του Ελληνικού Κοινοβουεπιχειρηματικό κόσμο των μι - ΔΕΗ.
Μάλιστα , ο Πρόεδρος Γερ nρωθυπουργό κοι με υπουροι Κεφαληνίας & 1θάκης το Προ δάνεια
αnoστείλουν και στους Βουλευnοιήσουν ουναντήσεις με τον λίου . συνέχεια σελ. 9
Διδακτορικά- Μεταπτυχιακά - Προπτυχιακά
ΕξΑΠοστάσεως και Δια Ζσης
Αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρην ΔΙΚΑΤΣΑ)
ηΑΜΕπιΣτΗΜΙΟ
FREDERICK
θανόσης
Aνανuρομνο ano tον Δ.Ο.ΑΤΑΛ
UNICERT
Διοίκηση Επχειρήσεων (ΜΒΑ)-Δημόστα Διοίκηση
. Ειδική Εκπαίδευση (nαρoχή Διδακτικής Επάρκειας)
Κοινοτική Φροντίδα Υγείας
. Διοίκηση Σχολικν Μονάδων
. Διοίκηση Υmnρεσιν και Μονάδων Υγείας
Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία
Πληροφορική (Web & Smart Systems)
. Ναυτιλιακή Διοίκηση
Φορμακευτική- Πολυτεκνικές Σχολές
Universal Certification Solutions
Πρόεδρος του
Ευρωνετ
Παν. Κρομμύδας-Περ. Σταυράκος
Κλεομβρότου & Χαμορέτου 117, Σπάρτη
27310 89230 6981777900
www.euronet-sparti.gr
εκηρόσωno.
10 Εumo
2 10EURC

Τελευταία νέα από την εφημερίδα