Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Θ ΜΙΝΟΛN LINESS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
or opοnon
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΗΛΟΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ
MEPHIA ΔΡΟΜΟΛΟΤΙΑ 0 206ες 15
κeΠέμm Καpακή oας 110
ΕmmΜτ haμ a
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αpιθμός φύλλου
τπινίνηίατματupκυttmusέρταυ ία
www.minoan.g
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
ίδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.648
Σελίδα 5
ΕΤά φιλικάπαιχνίδια των ομάδων του Λασιθίου
Εκλογές στην Ομοσπονδία
Επαγγελματιν Βιοτεχνν και Εμπόρων
ΣΤΟ κύπελλο Ελλάδας ξεκινά σ0ΦΙ!
| Ζητείται
Τλύση για την
ουρστικόν Περιοχν μας
ύδρευση
υδρευση
. Συνεχίζονται
προσπάθειες για το
Μουσικό Γυμνάσιο
Σελίδα 9
| - Οι αγροτικοί δρόμοι | Το ατημα της επανασύστασης της Κοινότητας Μιλάτου
απασχολούν τους
κατοίκους των
χωριν
μήνα , ο αγωγός αυτός πa - Στα πλαίσια της διαδικα - γου από το ΕΣΠΑ της πε
ραμένει εδ και 15 χρόνια σίας δημοπράτησης η Υ- pιόδου 2013-2020 Πρόκει
σε εκκρεμότητα , Παpά το πηρεσία ανέθεσε την επ γεγονός ότι ο
Peτoρτάζ
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
ται για έργο της τάξεως
Εnαφές με κυβερνητι - ντας προβλέψει n χο- καιροποηση της αρχικής των 20 εκατομμυρίων ευρ
κούς nοράγοντες ξεκίνησε τις ανάγκες της περιοχής μελετητή, Μέχρι το 2010 χρηματοδότησής του
κθες ο Δήμαρχος Αγίου πou συγκέντρωνε και εξα . η αρμόδα Διεύθυνση είχε
Νικολάου Αντνης Ζερβός κολουθεί να συγκεντρνει οριστικοποιήσει , την χ κολάου είχε nαραδσει
στην Αθήνα.
LOπως είπε στην ΑΝΑ φέρον στον Τουρισμό, είχε γωγν . Οι περιβαλλοντικοί σχετικό υπόμνημα από το
ΤΟΛΗ Χθες συναντήθηκε αναθέσει την εκπόνηση όροι του έργου Πoυ είχαν 2016 το ίδιο παρέδωσε και
με τον Γενικό Γραμματέα μελέτης για αγωγό μετα - εγκριθεί το 2012 έληξαν χθες στον κ . Καραγιάννη.
του Υπουργείου Υποδομν φοράς νερού στην ζνη το 2015
και Δικτύων Γιργο Καρα - αυτή. Από τότε μέχρι σή.
και Πρέπει να βρεθεί mηγή
μελέτης Παυλάκη σε άλλο
από νωρίς
Ο Δήμαρχος Αγίου Ν
έντονο επενδυτικό ενδια - ραξη , της nορείας των αστον Κυριάκο Μητσοτάκη
ο οποίος δήλωσε ενήμεγιάννη υπ όν του onoiou μερα οι σχετικές μελέτες δεν υπάρχει Κο ερα ρος για το θέμα
Εθεσε το αίτημα για ολοΑπό τότε μέχρι
Σήμερα Παρασκευή ο κ.
επικαιροr
λήρωση της- παγωμένης. noήθηκονηκαν , ενο - λιξη , παρά τις επανειλημ Ζερβός θα έχει συνάντηση
με τον Υπουργό Ναυτιλίας
, αδειοδοτήθη - μένες κρούσεις από πλευμελέτης του αγωγού Που καν κλπ. αλλά κατά περί ράς του Δήμου Αγίου Ν -και Νησιωτικής Πολιτικής
Βα μεταφέρει νερό από ο
βυλιστήριο του φράγμα - δεν έχουν ενταχθεί σε κα - αυτό, όπως τονίζεται σε οποίο θα θέσει μια σειρά
rος Αποσελέμη μέχρι την νένα χρηματοδοτικό πρό - κάθε ευκαιρία , αφορά ό
Ελούντα και την Πλάκα γραμμα για να κατασκευα - λες τις τουριστικές περιο - Δήμου nou αφορούν χρη- έργο πυ προβλέπει εξ στεί το έργο.
ρρχής ο σχεδιασμός του
pράγματος αλλά είναι το
μόνο που δεν έχει υλο- γκρίνει το 2004 τη σχετκή οικισμούς του Δήμου ) , οι προύθηση της χρηματο
Ποιηθεί ακόμη, αφήνοντας μελέτη Παυλάχη που εχε παρεμβάσεις των δημοτι . δότησης και κατασκευής
μια ραγδαία αναπτυσσό - αναθέσει ο Δήμος Αγίου κν αρχν ηχούσαν μέχρι του nαρaπάνω αγωγού .
μενη τουριστικά περιοχή Νικολάου . Το 2008 το Y σήμερα ως φωνή βοντος
του Δήμου Αγίου Νικολάου ΠΕΧΩΔΕ προ
Κωρίς επάρκεια του βασι - ένταξη και χρηματοδό- διο υnouργείο
κού αγαθού , του νερού.
Όπως έγραψε η A- 2007-2013 με προυπολογι.
ΝΑΤΟΛΗ τον περασμένο σμό 20 εκατομμύρια ευρ. χρηματοδότησης του έρ εργο τρόπο , μέχρι σήμερα κολάου , Παp' ότι το έργο Γιάννη Πλακιωτάκη, στον
από προτεραιότητες του
χές (Μλατο , Σίαι, Ελούντα, ματοδότηση , προθηση
Η αρμόδια Διεύθυνση Πλάκα , Κριτσά κλπ και αρ- και υλοποίηση υποδομν
κετούς παραθαλάσσιους μεταξύ των οποίων και η
Σελίδα 1
του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ είχε ε.
ιστος)
Η επανασύστοση
της Κοινότητος Μιλά .
εν τη ερήμω , για το
ρμότηση του έργου στο ΕΣΠΑ
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
Ετσι χάθηκε και η δεύ
τερη ευκαιφία ένταξης και
Το αίτημα της επαναΗ ΣΝΕΧΕΙΑ: Σm σελίδα 6
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Για να απαλλαγείτε
από ανεπιθύμητους
επισκέπτες. . .
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!μη
ΑΜΠΑ HΒΗ GO 30Ρ
|ΤΡΙ EDAM ΦΕΤΕΣ 500ΓP
| ΚELLO6S CORM FLAKES 375ΓΡ 19%/ΠΧ
|ΠΤΣΑ ΟΑΣΗ (3ΔA)
[ΝΤEΜEΡRΟΥΣΑΠΟΥΝ 24/Π | | συναγνεσα εμλέ εμε
I.KTEO
035 /ΤΧ
2,496/TMX
ΝΟΜΟΥΑΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
Lysis
ζ10787
ΑπΟΑΥΗΑΗΤΙΚΗ
44 ΣΣ
.ΥTHHATΑ ΑΠΟΟHΤHΣΠΗΝΩΝ
"ΑΠΟΛΥΜΑΝΙΕΙ
ΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΕΣ
. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗEΗ ΟΙΚΟΝ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΗΜΟΙΙΑΣ ΥΓΕΙAΙ
-HYΟKΤΟΝΙΕΣ
- ΚΑΤΑΠΟΛΕHHIΗ ΨΥΛΜΩΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΖΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤE ΜΑΣ LIKE ΣTΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ACEDOOK
www.fbceboo.com/onwponuλείο Mυλωνκης
Φρέσκα φρούτα εα λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική
ΕΠΙΜEΝΙΔΟΥ 51-ΑΠΟΣ ΝιΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 28410 21711
Δίνουμε λύση
στο πρόβλημά σας!
ΑΠ0ΟHΙΗ ΦΙΔΙΩΝ
ΝΕΑΠOΛΗ
ΙερΑΠεΤρΑ
--ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ
Αγιος Νικόλαος - Τηλέφωνο και Φα 20410-32.327
6948-515 027 και 0097-550.034
Διανομή κατ' οίκον
28410.32100 28420.93100

Τελευταία νέα από την εφημερίδα