Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΠΩΝΕΙΤΑΝ
ΕΟΚΙΝΕΤR
γαΤETΝΙ
MΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣ Η
Παρασκευή 13/09/2019
Email: [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟικονΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX :2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7189
27 χρόνια
Έως και 70% το ύψος της επιδότησης
Δέκα εκατ, για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
>>( 3η
Εθνικό Μητρο Πιστοποιήσεις από ελενκτι κές εταιρείες
Ποιες αλλαγές φέρνει
Εησικήρατη τυ
Ενούοειανο
Ειμβητιο
Χρης Ροηρης
αναπτυξιακό νομοσχέδιο
Πιστοποιήσεις από ελεγκτικές εταιρείες για τοχύτερη υλοποίηση
επενδύσειων , Δημιουργείται ενιαίος ψηφιακός χάρτης και Εθνικό
Μητρο Υποδομν . Ποιες εταιρείες θα εξαιρούνται από Τς
Συλλογικές Συμβάσεις. Η παρέμβαση για Τις κεραίες κινητής
>>( 2η
Με Το ανaτυξιακό σέδο νόμου
Πou napouoύζει η κυβέρνηση,
Προβέπεται μεαλύτερη αυελξα
στις εενδύσεις nou enpoύντα
στρατηγιές γα να μπορέσουν να
αδεκδοτηΒούν γγήγορα , σημονει
κυβερνητικό σημέίμα με οφοnή
την δημόσια δαβούλευση του
ομοσχεδου . & υτό repγpόφε
ης βοσκές ολαές και ης ωυβερν
ητικές Βέοος,
Πιο κοντά από Ποτέ το πράσινο φως
E0 νέΜΟ
1ΟΝΗΙΑΝΙΟΝ
ΕN439
στο ΕTF Tου Bitcoin
Ο Πρόεδρος της SEC (Αμερικανικής EnΤpo - τντας σε ερτηση αν έχουν Πλησιάσει
nής Κεφαλαιαγοράς) Jay Clayton για άλη μία στους Προβληματισμούς της SEc, ο Cayton
φορά ανοφέρθηκε στο ενδεχόμενο να επτp - αnοκρίθηκε άμεσα: <Η σύντομη απάντηση
απεi η δημιουργία ενός ΕTE* για το Bitcoin .
Σε συνέντευξη nou έδωσε στο CNBC anav
Σιγγυιτήρα στατολή 1
στον Hυγορίη Σμι
εύμα τςοτάηψης
Τυν υψλάν
Tu nμότε
είναι να . Όμως χρειάζεται δουλειά ακόμα .
>>( 3η
Nnήρin
Ο κύκλος εργασιν
Αερίου.
Ηλεκτρικής Ενέργ Φυακού
Αερίου , στη διατήρηση υψηλής
κερδοφορίας του
Μεταλλο ύψους Ε28,5 εκατ,
κυρίως anό την
ομαλοηοίηση Του
φορολογικού
συντελεστή σε ενο noημένη βάση , την
Πρτη εφαρμοή
Του IFRS 16, καθς
και τα αυξημένα
δικαιμαπα μαου
ηφίας λόγω της
ανίζονται μοωμένα συνεισφοράς της
λόγω Της επίδρασης θυγατρικής ΜΕΤΚΑ
Αντίσταχα , σύξηση
ΜυτιλΤα καθαρά κέρδ ,
μετά από φόρος
και δικαματα μαοψηφίας διαμορ φθηκαν στα 681,6
εκατ . έναντι Ε83,9
ηναίος ΜΥΤΙΛ
0,00% κατέγραψε
ούξηση 38,2% στο
Ε990,8 εκατ . από
Ε717,1 οκατ . στο Α
Εξάμηνο του 2018 ,
20,7% σημαωσαν
λειτουργικά
κέρδη ηρο φόρων,
Τάκων και anooβ σεων ( EBΤΟΑ) σε
e175,3 εκατ. ένανη
| βοηθούμενος ε145,2 εκατ. ην
αντίστοιχη nepioδo
ανάπτυξη μεγεθν του 2018 nou
>>( 2η
Τομέα
υργίας , nαρά Το
αδύνομο διεθνές
nεριβάλλον , αλλά
και στις θεπκές
επιδόσος Του Τομέα
25 άδειες
Εγπρθηκαν επενδieς
360 εκατ.
εκατ.
JOTO90 ExCTr
αντίστοιχη περίοδο
Του 2018 . Τα καθα ρά κέρδη eμφ | ιδιαίτερα από την
| Ποu καταγράφe ο
Τομέας Ηλεκτρισμού BΦυσικού
αποδίδεται κυρίως Ολοκληρωμένων
συξημένη Εργων
Πιξμο
για φαρμακευτική κάναβη
& Υno
enίδοση Του Τομα
δομν.
συνολικού nαoού.
>>( 2η
Created by Universal Document Converter