Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
TIMHE0
HΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1885
Ο Λιβάνης ου γνωρίσαμε
Αναμνήσεις αχαιν συντρόφων
Η αnογonτευση
μιας Πάτρινής.
Μια κυρία με πατρα κή καταγωγή απευ0ο .
να μια ανοιχtή toη με 0Σίψη για tu xa .
Σια της πόλας ,
Ο. Aβάνης οε μια aπό τις tελευταίες του δημό οιες εμφανίσεις: Σην εκθεσn για tους Αχαιούς
nou διοργάνωσε η n. otu 130 tης , εv χαιpεtά
τον A. Ζαίμn .
Σεξ στα 14
χωρίς Προφύλαξη
οΙ ΝEΟΙ
ΤΗΣ ΑΧΑΙ ΑΣ
ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ:
ΜΑΖΙ ΤΑ
ΦΑΓΑΜΕ
Οι aniaaνες ουtneς ων.
ανθpunvων napepβόσ
ων. Χάθnxtως κo nλόιος
Bopaλίος 26 μtρων anό
Μονoδένδρι ως Τοoυα
λεικο , λtα ο Συμιαρασιά .
tnk tou Πολίn .
ΕπεEΗΕ ΕΥΝΤΑΤΟΝ
τ Eν Ο
ΕΟ Ρ0 E
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
έρευνας στην
περιοχή
καταδεικνύουν
Προϋποθέσεις
μετάδοσης
νοσημάτων
Δεν είναι είδησn dε o
ολοκηpωμένες οχέoεις
ανoι αρκετά εύκολες
σης νωpές ηλικίες. Το
ήτμα είναι όη οι νto
υnopouv tnv aπtλn
των οιξουαλικς μαο
διδόμενων νοσιμάτων .
tο oπoia ενεδρούουν σε
όλες ς εδοχές,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΤΗΤΑ
αλλά και
επιπόλαιη
αμεριμνησία
στην ερωτική
συμπεριφορά
των εφήβων
τΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΚΗ ΛAΥPΑ
$ΗΑΠ Α0ΕΜΗA> 19-2a
O α A
ΗΠdιρα οργυννε φε
συβάλ φαγnιoύ στο xέρι
Ελιγμένου και ουνοpεa στικού
Klaph
Μάχη για
τα πρωτεία
Τα Κολάβρυ θa δικδr
κnoouν μαnικά τον ti
λο ς ntpiατής oo mp.
n tano τουφoi 1o 21.
ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ,
PIXΑΡΔΟΣ
ΑΛΑΖΟΝΑΣ
Χάθηκε το χαμόγελο δύο νέων Πατρινν
Πού μας Πάνε
οι υποδομές;
Handvtnoα θα δο εί ano
tov K . Κaραμανλή και όχι
μόνο, οιο 0 Ανaξnκό
Συνίδριο tmς -n . . 0
Ελ Αθανοoouou. Η 39xρονη ψυκολογος tαν ος χαμογλαστός, δουός aι αvήσυχος τολimς Λύpoc ano
τον καρυίνο, προκολτος 0λίφn . Η mγριος και ουεpγoστηt μod t, οι μια όδοσ , ao ooυ τmι η φω.
τoγpoφίa . Συρίπon καi γιo mv onaλεο του Αγελου Πopανλου, μουοικού και εερηματία ΕΠΙΣΗΣ : Ενος
73xρονος οoε n ζή τou oc κρpό . Και tνος αrόμα λουοpενος ntθονε οε nopαλία tης rpιοκής .
ο Τόοος Νούσιος μιλά
οmv.n για to ουoοσ κό νόηpα του έprou ou
pος φέρνa ούρο , >17.
Το κΤριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ
Bεlenpre οα φάκι αλteς 353Ομπιικεos
30μμgες
στην ru
100 .
Οωχοeκ Προλκ Θως Hοφoγκoν
Εp vναίaνaoς
nαeu a0o po
uμn Muοε
Eυστμν Epμura
uw o ο Hepooίς
| pooicαopopo
taiMrρoα
po τυα
ariga To
ρ μnNρο
Ιαtτιομ
ΝΤΕΖΕNΕ
nte EΑ .
Πupepeiς γα ρoi .
-fa. 10 τ0l pa . m rardtg
Η u υ
Μ Ε ωσ05 ν