Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
FreeDAY Μουσική Παράσταση με τον Φράνκο Τομάσι/ Σχολικό Παζάρι από το "Χαμόγελο του Παιδιού"
NotoSport Θ
ΤhA. 2721021421, enait elafkimegmailcom
Αρ. ούλου 12617 .Τίμή 1ε
ΕΛέVφ PΙΑ
Φιλικό μέΕθνική Ενόπλων
F0 Aάuρo nΚάλαμάτα
Ποpασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019
Στη Μεσσήνη οι κληρσεις της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ
www.eleftheriaonline.gr
2.000 λέξεις Προκλήσεων και αλαζονείας
Πανικός Τατούλη
με οχετό ύβρεων
Πνιγμός
34χρονης
Βρετανής
Με δύο ανακοινσες κοντά συς 2.000 λέξεις και με το θεσινή συνέντευξή του . Στην rρη ανακοίνωση η "Νέα Πε .
γνωστό αλαζονικό, Πρoκλητικό και υβριστικό ύφος , απάντησε λοτόννησος, χορακτρa "ως κατάντια τη δημόοα διαπικωμένη
χθες ο anερχόμενος Περιφερειάρχης Πελοηοννήσου Πέτρος άnouη του τελευτοίου (tου κ . Νίκα) ότι anotελεί ανάπuξη για
Τατούλικ στο νέο neρpepαάρχη Παναγιτη Νίa, στην ηροx- mv Πελonόννησο η μnζνα του nφοoφυγού",
ΕΛΔΑ 5
Αρθρο
| ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Νέοι κανόνες
για τα
Δείενει Πολάκη
δημόσια έργα
για Νοσοκομείο
Κυnaρισσίος
Η τα noλπο neo του
υnopyou Υroav Ba npeno να δε αό μιδε άpn
woίουμοnpayuns δημο.
σoίων tpνων. Δεν νupυμε.
Dοpδς μέφα μοpον να
Βnφeούν , αά εio Βbοιο
δι δεν μηοpυ να ουνυστ η
μρ Μπόσo Η e
noinon u δοδοο ε o
τοστόδο ης nopoyuniς δ
μοσων έργων και n a νon
ων δκασυν anopoσεων
avα ao tu θο nou pent
να υλeούν άμεοα
Το μεγάλο παραδοσιακό
Πανηγύριστην Κυπαρισσία
33 χρόνια ano
τους σεισμούς
της Καλαμάτας
ΣΕΛΔΑ 2
ΕΛΑ 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Στα άκρα
η κόντρα
Λεβεντάκη Ναμάθουμε στα nαιδιά ο
σωστή οδική συμπεριφορά
Μεταθέσεις
δικαστικν
Κοροβίλα
στη Μεσσηνία
ΕΛΑ 12
ΙΣN 1|
ΕΧPRESS
ΜIΚAΙ
Περνάς ΚΤΕΟ;
Κερδίζεις
Αυτοκίνητο
ΚAΘΕΤΗ ΜΟΝΑΛΑ ΠΑΡΑΓΟΗΣ
εν &rγι0
δεμ ανμς οις
. Fολά αταστημάτων
Ε Emσκεές ρολν
.Ηλεκτροστατικές βαφeς
.Γκapoορteς
Β Αυτοματησμοί
Αμμεβολές
14ο κλ ΠΕΟΚαίοpt Τinaa ΑΡΙΟΧΟΡΙΜΕΣΗΝΙΑΣ
Π2Ρ1Ο 530536977450571 727210 53053
n ηnoinm om
pξενημς ηoος)
στο KTEO ΕΙΡRES&
mμετεyrnα Αρoση
μ (momp έα ooxr
Suruki Swilt
Τηλ. 27210-6605527210-66077 wW.epresta.g
Βασιλόηουλος με Αστικό ΚΤΕΛ
για μονοδρομήσεις στην Παραλία
Διακοπές ρεύματος σε Μάνm και Πυλία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα