Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5237

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, Κ. ∆ΕΡΒΟΣ ΣΤΗΝ «Γ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ∆.ΙΕΚ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ

Σύντοµα η πληρωµή
των οφειλοµένων

Παράταση για
τις ρυθµίσεις

ΣΕΛ. 15

ΣΕΛ. 10

ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΟΚ ΑΠΟ ΚΙΚΙΛΙΑ: Ο ΣΥΡΙΖΑ ∆ΙΕΛΥΣΕ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΛΙΒΑΝΗ

Η Πάτρα,
οι παρέες και
οι συζητήσεις

ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ (1 µ.µ.) Η ΚΗ∆ΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΕΛ. 6, 9

Αρρυθµίες

και ανεπάρκειες
ΝΟΣΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ

150.000.000 €

Η «ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΡΟΩΡΟ «ΦΕΥΓΙΟ» ΣΤΑ 39
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

To χαµόγελο
της Ελένης
έσβησε νωρίς

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 7

10 ΝΕΚΡΟΙ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΑ
ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

Αιµατηρός
ο Αύγουστος
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 19-24

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΓΓΕΛΟ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ

Έχασε
τη µάχη
στα 41 του!

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: ΤΙ ∆ΗΛΩΣΑΝ
ΓΙΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

«Ανοχύρωτοι»... στην «απόλαυση»
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 2

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει και το νέο σχολικό έτος 2019-2020
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

Καθιέρωση
στην Ελλάδα

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: ΦΙΛΙΚΗ ΝΙΚΗ 84-59
ΤΟΝ Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ