Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

22oC, 15:00

28oC, 21:00

24oC - Υγρασία 36%-65% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:18 - Δύση ηλίου: 19:53

€0.80

Ôüôå ðïõ ï áèëçôéóìüò äåí Þôáí êåöáëéêüò öüñïò

Η επιστροφή του Άλκη Καρούλη
στην Κέρκυρα να συναντηθεί με
τους αθλητές του, εφήβους την δεκαετία του ‘60, είναι μια καλή αφορμή για συγκρίσεις. Σκέψεις χρήσιμες σε μια περίοδο που κρίθηκε αναγκαία η υπεράσπιση των εγκαταστάσεων του ιστορικού Ομίλου στην σχέση του με τον ΟΛΚΕ και κυρίως ενόψει της ιδιωτικοποίησης μέρους των δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεων του. Ας είναι, έτσι κι αλλιώς το θέμα δεν είναι ο ΟΛΚΕ, ποτέ δεν ήταν. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν, μετά τον Γιάννη Τζομπανάκη, προπονητή κολύμβησης του ΝΑΟΚ αργότερα καθηγητή κολύμβησης στην Ακαδημία σωματικής
αγωγής (μετέπειτα ΤΕΦΑΑ), και πριν τον Πάνο Μαρκόπουλο κι αυτός στη συνέχεια υπήρξε καθηγητής κολύμβησης στην Ακαδημία και επικεφαλής των εκλεκτόρων της εθνικής ομάδας κολύμβησης, η Ομοσπονδία έστειλε στην Κέρκυρα τον Καρούλη. 3>>

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4961

ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Ο ΓΚΙΚΑΣ ΚΡΑΤΑΕΙ ΖΕΣΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Èá äéøÜóïõìå, áí äåí ôï êáôáëÜâáôå!

Ç õðüèåóç
Ï Ä. ÖáôÞñáò ãñÜöåé ãéá ôçí åðéìïíÞ ôïõ Áäþíéäïò ìå ôïí Åñçìßôç
êáñêéíïâáôåß
ôÝóóåñéò
äåêáåôßåò ôþñá!
ΚΕΡΚΥΡΑ. Ερώτηση προς το Υπουργείο Υποδομών κατέθεσε την
Πέμπτη (12/9) ο βουλευτής,
επισημαίνοντας ότι το ζήτημα της
προβληματικής ύδρευσης της
Κέρκυρας είχε προγραμματιστεί
να επιλυθεί μέσω της περίληψης
του έργου στο σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος του
υπουργείου
Σελίδα 8>>

ÐáñáóêåõÞ 13 Óåðôåìâñßïõ

Marela Discovery
07:00 - 23:00 - ÅðéâÜôåò: 2.198
Aegean Odyssey
07:00 - 12:00 - ÅðéâÜôåò: 380
Celebrity Infinity
09:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 2.449
Costa Victoria
12:00 - 19:00 - ÅðéâÜôåò: 2.394
MSC Magnifica
12:30 - 18:30 - ÅðéâÜôåò: 3.605
MSC Opera
13:00 - 20:00 - ÅðéâÜôåò: 2.679

13705 επισκέπτες
σήμερα στο λιμάνι

ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 4»

ÁðïäïêéìÜæåé ôç
óõíåñãáóßá ÊñÜôóá ÁëåîÜêç ç ÄçìïôéêÞ
ÏñãÜíùóç ÐÁÓÏÊ 6>>>

ÍÝá âüìâá
áðü ôïí Éüíéï
ìå Ðåñïýëç

14> >

È. ÃáëéáôóÜôïò:
«ÖèçíÝò äéêáéïëïãßåò ãéá
ôç íïìÞ ôçò åîïõóßáò»
5>>>

ÐáñáóêåõÞ & 13
óõíåäñéÜæåé ôï
Ðåñéöåñåéáêü
óõìâïýëéï 3>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα