Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L&E ΚΟΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.596 . Τιμή 0,60 Ε. Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019
Γραφeία: Φ.Τζαβέλλα 11- ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25,677, 3.791-Faκ 26510 30.350. http:/wwwproinosiogos.α. [email protected] .gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αναπτερνονται οι ελτίδες με το Πολυνομοσχέδιο για επενδύσεις-εργασακά
ΠΗΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΙΑΤΤEΙ ΕΡΜΕΙΗΗ ΕΡΟΕΡΕΑ
Ο Ερωτεέςνομοθεικές ολογές για ίρση εμποδίον στην επχαρηματικότητα
κα ουστηρό πλαστιο κατό της οδλυτης εγοσύς
Ολοοδοξία και την Ηοιο για προίκυση καιντήμαν ετιχειφήτων
ές Τα. Κπλογιάννη για m διαπραγμάτευσημε τον Δήμαρο
Ένα ακαυτόν φθινόπωρο για
τη Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων
. Οι προσδοκίες για δυναμική
επανάκαμψη του επενδυηκού κλί.
ματος πoυ μφανίστηκαν με την ε
κλογή Του Κυριάκου Μητοοτάκη
στο τμόντ πης χρας , πολλο .
πλασιάστηκαν από χθες με τη δη
μοσιοποίηση rου αναπτυξιακού
ΟΜ. Ελισάφ και οι συνεργάτες Του καλούνται να κλείσουν πολλά ανοιχτά
αμέτωπαν και να δσουν λύσεις σε εκκρεμότητες που . κληρονόμησαν
Η Ελ. Ακονίδου νέα Πρόεδρος στο Πνευματικό Κέντρο
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
. Κουτό είναι το φθνόπωρο
που διανύουμε για η νέα Δημοn.
κή Αρχή uaννίνων , η οποία, Ε
γες μόλικ ημέρες μετά ην επίσημη
ανάληψη καθηκόντων, βρίσκετα
ανημέτωπη ε πολλά ανοτά .
pέτωπα και προβλήματα στα οποία καλείται να δσε λύσεις.
πολυνομοσχεδίου Το οποίo rέθηκε
σε δημόσια διαβούλευση.
Ηστόχευση του πολυνομοσχεδ
ου είνα η προσέλυση στραηγκν
επενδύστων μέσω της pσης εμποδων πουπροκαλεί η γραφοοκρατία
σης οδειοδοτήσες και γενικά σε όλο
Το φάσμα ης λειτουργίας των επιχε ρήσεων , σε συνδυοσμό με τα αποτούμενα βήματα εκουγχρονισμού
του νομοθετκού πλαισίου σε πτpβαλλονκά ηήματα, σης επικονωνες , στην απaσχόλη - 11η στλ
κΠvon ζωήςν στη ΒΙΠE Ιωawνων, δίει το Αναπτιξιακό Πολυνοpooχέδιο, καθς προβέπει απλοποίηση των διαδικαστν για Τις
βομηχανίές που θλουν να εκουηρονιστούν ή να ερατασταούν
στα επχερηματικά πάρ ή σις Βιομηχανικές περιοχές
ΙΡΕΠΟΡΤΑΖ
Δεν είναι εύκολο να βρει βηματ: σμό ο Δήμος υπό τη νία Διοίκησή
Του, η οποία ea διοφορεπική φιλοσopία από τν προηγούμενη σε βα
σικά θέματα που oφορούν γενκόΕ
ραστην πόλη, όπως ήδη διαφαίνετα
από ης πρτες αποφάσεις Της Πa pάλληλα , καλείτα να αντμετωπίζα
-Σύμφωνα με Την Ελληνική Στατιστική Αρχή
Στο 16% υποχρησε η ανεργία
στην Ήπειρο το β' Τρίμηνο του 2019
Τη νέα Πρόεδρο του Πeopατικού Κέντpο ανακούνωσεχθες ο
| . Αιοάφ, η Δημοτική Αρχή του oποίου βρίσκεται αντμέτωπη
με πολλά ανοχτά μέτωπαυ!
Την ερχόμενη Τρίτη στα Γιννενα
Που θα πάει, ποιους θα δει
βΠρυθυτουργός Κ ητοτάκης
(ΕΠΕΙΓΟΝ,
Κύριε Δήμαρχε
Σκάνδαλο στη ΔΕΥΑ!
ζητήματα μείζονος σημασίας για την
καθημερνότητά μας -11η σελ.
V Αισθητά μειωμένη και σε πανελλαδικό επίτεδο
Αντιδρά ο Σύλλογος Γονέων του Ιου Δυμοτικού
Σύνεφα φέρνει η συστέγαση
δύο σχολείων στο Καπλάνειο!
Vλέμμευση Μισάφγια τους χρους στο παλιό Χατζηκστα. ..
. Στο 16% δαμορφθηκε
το ποσοστό ανεργίας στην
Ηπειρο , Το β' τρίμηνο φέτος,
την ρα που ο μέσος όρος Της
χρας ήταν 16,9%. Πρόκετα
για μια σχεικά καλή-στατιστικά πάντα επίδοση καθς η
Ηπερος βρίσκεται στην δ.
καλύτερη θέση ανάμεσα σης
13 Περιφέρεες Της χρας Επσης το ποσοστό είναι -2η σελ
. δαίτερα σφιχτόν
EΓAΣΙΑ
>Του ΚΩΣΙΑΔ ΚΛΙΣΗ
πρόγραμμα
Της μονοήμε
ρης επίσκ .
Ψς Τoυ Πρωθυπουργού
Κυράκου Μητσοτάκη στα Γιάννενα την ερχόμενη -11η σλ .
. Ξεπέροσε κάθε όριο η υπό
Τονκ . Μπέγκα Δημοπική Αρχή και
η Διοίκηση ης ΔΕΥΑL Την ΤελευΤαία ημέρα πpiν αποχωρήσει,
δηλαδή σης 30 Aυγούστου , ύσπ .
ρα από εσήγηση Του Τόπ Ανηπροέδρου κ. Χρυσοστόμου, απο δέχεται Το αίτημα για εθελούσα
έξοδο πένπ στελεχν ης ΔΕΥΑ
| αποζημνοντάς τα με οσά από
50.000 έως 100.000 ευρ
Παρόμοιο αίτμα όμως υπέβα
Aαv άλλοι δεκαπέντε υπάλληλοι της
επιχείρησης Το οποίο απορρίφθηr
Κε, προφανς διoη τους επέντε ήθελαν να ξυπηρετήσουν και μάλστα άκρως αποpaίτητοuς στη δουλειά ας απεφάνθη ο Ανππρόεδρος όι δήθεν δεν rίνα .
.Σύμφωνα με την παράνομη οπόφαση (απογορεύονταν
| νόμο η λήη τέτους απόφασης) , η
| ΔΕΥΑΙ θα έχα δήθεν όφελος πεμi
D 1,2 εκ. ευρ, αλλά πρόκεται για
χονδροείδές ψείδος , αφο στην δια αναφέρετα ότι ο αποχωρήσ ντες θα αντικατασταθούν
Τ θα κάνει λοπόν ο δήμαρχος
κ. Ελισάφ, Σήμερα αυοί οι πέντε
| ευνοούμενα θα αποχωρήσουν από
| την υπηρσία τους Προτίθεται να
αποκαταστήσει το δίκαιο και την τοΘα ατυpσει την σκανδαλδη
απόφαση
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Παρίτοη έκς 3 τμβρου
μαρύθμoη φεύν nρoς
τους Δήμους
Eνηπροθεσμία για την περιοχή pας λήγει σε δύο μέρες..
. Στο Καπλάνεο όπου σπγά
ζεται Το 1ο Δημοπκό Σχολείο Ιωαννίνων μετακόμισαν ω μαθητές
Τοu 1ou Μηπιαγωγείoυ μετά Την
Νέα παράταση για Κτηματολόγιο
ζητούν πολλοί φορείς της Ηπείρου!
σελ.12
ΟΚΩΝ. ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΙΝΑ συναντήθηκε με Το Δήμαργο:
Τα Γιάννενα μπορούν να γινουν σ
μια <μητρόπολη τεχνολογίας!
ν ΗΜεταλουργική θα ανατpέpει Την πορεία εγκατάλειψης..
νΠροτεινόμενη ημερομνία η 31η Δεεμβρίου
Παπαζόγλεειοu . Ωστόσο, η συστέ
γαση Των δύο σχολείων δεν ε
ναι ανέφελη και η νέα Δημοτική
Αρχή καλιίται Τρα να βρει λύση,
εν μέσω ανιδράσεων , σε ένα θ
μα που παραμένει άλυτο εδ και
Τέσσερα ολόκληρα
. Σε γρipο για δυναπούς λ ες έχει αναδεχθεί η διαδικοα
υποβολής των δηλσεων στο Κη
pατολόγιο, καθς η προσλευοη
στα γράφεία εξακολουθεί να γίνε.
Ταυ με αναιμικούς ρυepoύς, γεγονός που προβλημαηζει το
Υmooργείο Περιβάλλοντος γα Την
πορεία Του dίου εχερήματος .
. eλαρνν στα Τοπικά
δρμενα και αpωγός στα
προβλήματα mς πεpιοχής
pας δηλνει ο πρν ΠρυΤανης Του Οικονομικού Πανεπστημίου ΑΒηνν και υ
- 12η στλ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Έτσ , εν η προθεσμία για
την υποβολή
κανονικά λήγει σε δυο μ ρες (15 Σεπτεμβρίου ) , το Υπουp γείο μετά και τα αιτήματα πολ λν φορέων της
Είεξη ρτων βίaύν αρο
, Αρτας και Πρ .
πελευταίες dνικές εκλογές
Κωνίνος rάτσιος
Μάλιστα κατά ην συνά0W 0 aw Noίw βε iνy aλσεων στις : ποpήpος βουλευτής σης
| Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.Ν
ΓΝΩΜΕΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Σμερα (5.30 μ.μ.) στο Εθνικό Στάδιο -Ζωσμάδες
Δημοκρατία για όλους! | Νέο τεστ του ΠΑΣ Γιάννινα
Όταν έκλαψε
Κήμαρχος ...
> ράgει ο ΣΥΡΟΣ ΕΡΤΟΛΑΒΟΣ
Φιλόλογος-Συrηραφiας
με τον Ολυμπιακό Βόλου!
> Γpάφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φλάλογος- Συγραφέας
Κατάπτωση της εγυητικής για οφειλές ζητά το ΠΕΑΚΙ
. Ανάππυξη για όλους , ήταν το κεντρικό σύνθημα του νέου Πρωθυπουργού της χρος στη ΔΕ
θνή ΕκΒεση θεσσαλονίκης Ωραίο πράγματ σύνθη
μα και ελκυστικό για ένα οό βουτηγμένο εδ και
δέκα χρόνα σε βαθιά και πολύπλευρη κρίση, μέσα
στην οποίαη έννοια της ανάπυξης poιάζει να είνα
είδος όχι απλς έν σνεnαρκεία, αλλά είδος έν ονυπαρξα
Είχε φροντίσει γ' αυτή την Τραγική κατάστοση ης χρας pος όλα
αυτά τα χφόνια της μεταπολίτευσης Το πέρα για πέρα πελατεακό κα
κομματικό πολπικό μος σύστημα . Οπως διαπιστνει στο βιβίο του
ο Aπες της Παραμής ης Σύγχρονης Ελλάδας, ένος Τησελ
.Το έκτο φιλικό ης
φεινής προετοιμσσίας
: Του δίνει σήμερα ο ΠΑΣ
: Γιάνννα καθς υποδ .
: χεται Το σπόγεuμα (5:30
: μ.μ. ) στο Ζωσιμάδες
: Τον Ολυμπιακό Βόλου .
ομάδα που θα αγωνιστεί
στη Football League .
Η γιαννιτικη ομάδα μετράε 3
vίες (με Παναπυλκό , Καpaiσκάη
|A& ΠΑΝΝΑ
Πριν καλά-καλά αναλάβει τα ηνία του Δήμου
οκ Ελισάφ δέχτηκε δημόσια μια απροοδόκητη και
ακατανόητη πολΤκά σκληρή επίθεση από τον πρ.
Δήμαρχο .Χρησιμοποίησε χαρακτηρισμούς και κρίσεις που ούπε συνάδουν με την προσωπικότητα του
νέου Δημόρχου , αλλά και δεν ταιριάζουν σε πρόσωπο που όσκησε
για τέοσερα χρόνια το οξίωμα του Δημάρχου Των Ιωαννίνων .
, Σταχυολογ επλεκτικά ορισμένα σημεία από Τις δηλσεις του:
είπε -ο . λισάφ μετέρχετοι πρακτικν που amoτελούν
Αρτας και θεσπρωτό ) μία ήττα από
τη Λάρσα και μα ο - 11η σελ
-τησελ
OL BOAD

Τελευταία νέα από την εφημερίδα