Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΗΡΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τs Hnelρou-1δρυτs Ευθ. Τάλλαs-Έτos 930-Αρ Φιλου 24644 -Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019-0,60 6
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
10ΑΝΝΙΝΑ
«loannina New Era»
με συμβολισμούς
Σήμερα το φιλικό με
τον Ολυμπιακό Βόλου
Ένας Περίπατος με
τα αγάλματα στη λίμνη
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 9
σ1DANNIΝΑ 2023
Αιφνιδιασμένη η δημοτική αρχή από τν ανάρτηση στη Διαύγειαν της απόφασης για χορήγηση
αρυσής αποζημίωσης σε στελέχη της ΔΕΥΑΙ, που δήλωσαν επιθυμία να αποχωρήσουν
Χρενει το ναυάγιο
στον Μ. Ελισάφ
ΤΟΥΣ ΕΗΜΕΡΩΣΕ
ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ
Στην πλευρά της παράτεξης εΠόνε
να Νόο Enoή- εnιppiπτει n naρdταξη
alωάννα 2023- το ναυ γιo στν
διάλογο γα nίtεuξη ουνεργαοίας ,
όπως προκύπτει σε δελτίο τυπou μετά
η ουκεδρίοση της ολομέλειος της naράταξης την Τρin 10 Σεπεμβρμου
ΣΕΛΙΔΑ 4
κ. ΓΑΤΣΙΟΣ
Έθεσε εαυτόν στη
διάθεση του δήμου
Στη διόθεοη ις νέος δημοτικής ορκής έθευε εουτόν ο unaupιος βαυλευτής ΙωονΜνων του Kνήματος Αλλογής στις τελευταίες εeνικές εκλογές
Κωνσταντίνος Γτοος, κατά τη ουνoνησή του στο δnμapκaία μετον δήμαρχο ίωνwiwων Μωυσή Ελαd .
ΣΕΛΙΔΑ 6
Με τον ορσμό της
νέας διοίκησης της
ΔΕΥΑΙ θα εξεταστεί η
δυνατότητα ανατροπής
της απόφασης
Πα κκλασικό
Ενθαρρυντικό
το ενδιαφέρον
Παράδειγμα μη
χρηστής διοίκησης.
έκανε λόγο ο
δήμαρχος Ιωαννίνων
δηλνοντας ότι είχε
επισημανθεί να μην
γίνουν ενέργειες , Πou
θα προκαταλαμβάνουν
τη νέα δημοτκή αρχή.
Έτανο ενδιαφέρον υπάρχει από nολ .
τες γα το νέο θομικό πλαίοιο για την
ανα δαχή καιτην υωθεεία κότι Πou θα
ενεργαηαneei πεpιοοότερο το εndμενο διάντημα, όταν όλες α δαμές κοι
ορμόδιες υπηρεσες ολοκληρσουν
10 αχετικό ηλεκτρονικό μητpo.
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
Συνεννόηση
των κομμάτων και ΑΕΙ
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 3
Αθλητισμός
M.ΕΛΙΣΑΟ
ΣΤΑΤΕΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΙ 0ΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΜΟΝΑΔΑ ΣΟΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠ0ΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΟ
Δέσμευση
για το Παλιό
Χατζηκστα
r. ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΑΗΣ
Εεκινούν οι αιτήσεις
ακολουθούν οι εισαγωγές
Δεχόμασε
nερικοπή 12%
ΣΕΛΙΔΑ 12
Ν.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Eε60 nεpηωυ ημέρες η Μονόδα Σωματικής Αιστοξίουσης στο Πολυδύναμα Κέντρο του Γικού Μακομαου οΧατζικ
οταν Βα ξεκικίoε νa oκται υς πρτες ατήας o0θεvν, μεις πρπες εισογωγές να ξενούν η ερί το Οετωβρυ Η
έναρξη ουτής ις διοδικαοας βάζα συοιοστικό έα τέλας οτην πολύκφονη τολαιnωμlα του κτρίου του Πολυδύαμου Κένρου .
na γn χpόνα παρέμενε σε pnala, και στη χρονοβόρα διαδικαοία για τη λετουργίο ουτής ης δομής, Που εναι n δεύτερη
στην Ελάδο αλλά η μεγελύτερη εε υνμκάτητα Τhν ικονα nanon του εξnρσε ο διακητς του Νοοοκομείυ Βαγγέλης
Καρβούνης κόνοντος γνωστό πας οι εργαζμειοι, παu δαυνήδη nρoληθe Ρobκονa οτη διαδικαοίο της σπaίδaισης
ΣΕΛΙΔΑ
Ευχαριστίες για
το Πανευρωηαϊκό
h δ6ομευση ότι η συστέγοm 1- Nmiayωγα
ου και 1-ημοτικού Σχολείου στο Knηλύνειοενα nporωp και θα πρoκιρή oουν μεγαργούς
ρυθμούς οι διαδικοσες γο τη διαμόρφωση των
αkpωνστο nολό νοοκομείοΧατζηκστον.
ανέλαβε ο Βήμαρκος aunviwων Maυαής Ελοάφ
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 13
Ακαδημίες ιστοπλοίας
για Παιδιά
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙ ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΒΙΚΟΣ ΠΑΣ ΠΑΝΝΙΝΑ
Εκπαιδευμένοι αναρριχητές θα επιχειρήσουν
για την ανάσυρση του 26χρονου
Έκλεισε
υς μεταγραφές
με τον Ναούμη
ΣΕΛΙΛΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 13