Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Προσκλητήριο επενδύσεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771 108 592148
Έτος: 950. Αριθμός φύλλου : 27.029
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 / τιμή: 1,30 ε
Προσκλητήριο επενδύσεων
Ανοιγμαν στο επιχειρείν με νέο φιλόδοξο αναπτυξιακό νομοσχέδιο πραγματοποιεί η κυβέρνηση
ΚΑνοιχτή Πρόσκληση προς τους επενδυτές απ τελεί το Πολυνομοσχέδιο
και Επενδύσεων , Που τέθηκε χθες σε
βούλευση. Με μια σειρά κομβικν διατάξεων , το
εν για τη διευκόλυνoη επέκτασης των υφιστά- δικασιν, με στόχο την καταπολέμηoη της γρα
του νομοσχεδίου, είναι η Πακορεσμένες) Περιοχές καταργείται η βαθμίδα ροχή μεγαλύτερης ευελιξίας συις επενδύσεις:
θεωρούνται στρατηγικές για να μπορέσουν
αδειοδοτηθούν γρήγο ρα. Οι παρεμβάσεις Που Πε
νομοσχέδιο επιτρέπουν τη διαμόρφιλικού κλίματος για
την Προσέλκυση νέων επενδύσεων, αφήνοντας
Πίσω τα εμπόδια του παρελθόντος. Είναι γεγονός
ότι Πολλές επενδύσεις στρατηγικής σημασίας για
ααρτιάν. σελ. 23
700 εκατ. για νέες μονάδες
επεξεργασίας απορριμμάτων
υπουργείου Ανάπτυξης μενων επχειρήσεων
δημόσια διαΠου είναι εγκατεστημένες φειοκρατίας. Στόχος
Στην Προσπάθεια να διατεθεί το σύνολο των
κοινοτικν πόρων Που αφορούν τα έργα διακείρισης απορριμμάτων κυρίως για τη δημιουργία
μονάδων επεξεργασίας επικεντρνεται η Γ.
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπ.
Περιβάλλοντος
σύνολο των 940 εκατ έχουν συμβασιοποιηθεί
μόνον έργα αξας 230 εκατ και άρα απομένουν
Περίπου 700 εκατ, Ποσό ικανό για να χρηματοδοτήσει τις αναγκαίες υποδομές, ειδικά καθς
έργα αυτά δύνανται να υλοποιηθούν με τη
μορφή ΣΔΙΤ. σελ. 12
της μεσαίας όχλησης. Στο ίδιο μήκος κύματος, Κ
Πολυνομοσχέδιο βελτινει το πλαίσιο για την προ- νούνται και οι διατάξεις με τις οποίες απλουστεύον
σέλκυση στρατηγικν επενδύσεων , απλοποεί τις
διαδικασίες και μεινει
επιχειρήσεις. Στο Πλαίσιο βελτίωσης
ρηματικού περιβάλλοντος, στην αδειοδοτική δια- λιγότερα θα είναι τα έγγραφα
δικασία και την
ται οι διαδικασίες αδειοδότησης για τις επιχειρήσεις ριέχονται
Που θα εγκατασταθούν σε οργανωμένους χρους, φωση γόνιμου εδάφους:
δηλαδή σε Επιχειρηματικά Πάρκα. Παράλληλα
Πρέπει
στο ΓΕΜΗ, εν προβλέπεται
σπιση Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Δια
τη γραφειοκρατία για τις
του επΠιχει Ενέργειας. Είδικότερα, από το
να υποελεγκτική διαδικασία θα μπορούν βάλλονται
τοπΟιημένοι ιδιτες ,
και η θέ
την Ελλάδα Παραμένουν
συμμετάσχουν
και Πιστο
cExchange
Προς καπογείωση
αποκρατικοΠοιήσεων
Στην Πρίζαη διαπραγμάτευση
για την αγορά ενέργειας
Με την Πρτη συνάντηση σήμερα με αντιπρ0σωπεία των τεχνικν κλιμακίων των θεσμν,
η οnοίa θα βρεθεί στην Αθήνα, ξεκινούν οι διαΠραγματεύσεις του υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για τις διαρθρωτικές Παρεμβάσεις
στην εγχρια αγορά ενέργειας. Τα θέματα Που
θα τεθούν σήμερα επί τάπητος αφορούν
τα οικονομικά της ΔΕΗ και τα επόμενα βήματα
για περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ρεύματος σελ .5
Πόληση του 30% του Ελευθέριος Βενιζέλος)
Ηπόληση του 30% τωνμετοχν
του αεροδρομίου Ελευθέριος
Βενιζέλος, οι οποίες βρίσκονται
στο χαρτοφυλάκιο
είναι η πρτη διαδικασία απο
ΟΠΟίων η μία θέση θα είναι αυτή
του Προέδρου), εν ονέος
δυτής θα εκπροσωπείται με δύο
μέλη. κΙδιοκτήτης του 30% των
του Διεθνούς Αερολιεπεντου ΤΑΙΠΕΑ,
μετοχν
κρατικοποίησης της σημερινής μένα Αθηνόν Που θα διατεθούν
Προς Πληση είναι το ΤΑΙΠΕΔ.
Ως υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι
εμφανίζονται οι υφιστάμενοι μέ
τοχοι, το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο PCP καιο
πελούζου . Με βάση τον Προγραμματισμό η διαγωνιστική
διαδικασία Πλησης θα διεξαχ
θείσε δύο φάσεις. Οι εκδηλσεις
ενδιαφέροντος θα Πρέπει να
υποβληθούν από τους ενδιαφε
ρόμενους μέχρι τις 30 Σεπτεμ
βρίου 2019. σελ. 5
κυβέρνησης, όΠως αποφασίστη
κεκατά τη χθεσινή συνεδρίαση
του Κυβερνητικού Συμβουλίου
συμμετοχές εισηγμένων
στο road show του Λονδίνου
Οικονομικής Πολιτικής (ΚΣΟΠ
υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο
όμιλος ΚοMητσοτάκη. Ουσιαστικά, λύθηκε
Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου ΠραγματοΠοιείται το
road show του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο
Λονδίνο με συμμετέχουσες 31 εταιρείες, σε ένα
κλίμα Πολύ διαφορετικό από εκείνο του
Προηγούμενου αντίστοχου συνεδρίου, αφού η
αποστολή θα εκπροσωπήσει με άλλα επιχειρήματα τις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης
για προσέλκυση επενδύσεων . σελ4
Πρόβλημα που είχε Προκύψει
36,6 δισ. δολ. από το Χονγκ Κονγκ για το LSE
Λη 3Π
εκπροσπηση του υοΨήφιου επενδυτή στο διοικητικό
Η εταιρεία Που διαχειρίζεται το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ (Hong Κοng Exchanges
and Clearing, H ΚEEX) κατέθεσε Προσφορά ύψους 36,6 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της
εταιρείας Που διαχειρίζεται το χρηματιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange , LSE) ,
υπό τον όρο ότι αυτή θα εγκαταλείψει τη σχεδιαζόμενη εξαγορά της εταιρείας δεδομένων
και αναλύσεων Refinitiv. σελ . 14
συμβούλιο της εταιρείας. Μετά
τον διαγωνισμό, το Ελληνικό Δη
μόσιο θα εκπροσωπείται με δύο
εννεαμελές Δ.Σ. εκτων
Brexit
QAης ΑΑΔΕ
για ρυθμίσεις
αΠαράνομος* ο Τζόνσον
Η επαναλειτουργία της Βουλής των Κοινοτήτων
όπως και η παραίτηση του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, αν αποδειχθεί ότι Παραπλάνησε τη
βασίλισσα για τα κίνητρα και τους λόγους Που
τον οδήγησαν στην απόφασή του να αναστείλει
το κοινοβουλευτικό έργο, βρίσκονται στο επίκεντρο των αιτημάτων Που διατυπνουν όσοι
εναντιθηκαν εξαρχής στη διακοπή. σελ . 15
Σχέδιο
Eνισχυμένα
ταμεγέθη
του ΟΠΑΠ
στο α εξάμηνο από 12-120 δόσεις
γιαμικρότερη
έκθεση
σε έντοκα
Νέος αναλυτικός οδηγός
+5,7% τα έσοδα
EUROPΕAN CEΝTRAL ΒANK
EUROSYSTEM
Ηνέα αποκλιμάκωση
τοκίου των εντόκων γραμμα
τίων, με το ετήσιο να υποχωρεί
στο 0,29% , δημιουργεί δεύτερες
σκέψεις στον ΟΛΔΗ,ο οποίος
έχει καταστρσει σχέδιο στα
διακής μείωσης της έκθεσης
της χρας στα έντοκα γραμμάύψος των οποίων ανέρ
χεται στα 15 δισ. ευρ. σελ .4
Ηουνεισφορά των VIIs , οι υψη
λότερες επιδόσεις των
λαχείων , αλλά και n
Αντίστροφα μετρά οχρόνος για την εκπνοή της
προθεσμίας ένταξης στm ρύθμιση
καθς λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου,
πόκριση των οφειλετν είναι μεγάλη. Υπενθυμίζεται
ότι οι φορολογούμενοι που θέλουν ν
κάποια οφειλή τους έχουν στη διάθεσή τους Πάντα
την Πάγια ρύθμιση
Πάντως εφαρμογής των δυο ανωτέρω ρυθμίσεωνη
ΑΑΔΕ εξέδωσε αναλυτικό οδηγό, με τον οποίο δ .
δονται απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα. σελ. 67
του επι
Προς γενναία αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου η Prodea
αριθμοβελτίωση
των 120 δόσεων,
και ήδnnαντα
Σήμερα
οι αποφάσεις
για επιτόκια
και QΕ
του Προϊόντος αθλητικού στοιχημαισμού συνέβαλαν στην ενί
σχυση του ΟΠΑΠ κατά το α' εξάμηνοφέτος, με τα καθαρά έσοδα
Προ εισφορν(GGR) να αυξάνον
ται 5,7% στα 779,6 εκατ . και τα.
καθαράκέρδη κατά 39%. σελ. 12
Αύξηση κεφαλαίου με στόχο να μεγαλσει η
διασπορά των μετοχν (freefloat) από περίπου
1,85% σήμερα σε τουλάχιστον 20%-25% αnoφάσισε χθες η γ.σ. της Prodea Inestments
ΑΕEΑΠ (Εθνική Πανγαία ). Η εκτίμηση είναι ότι το
ύψος της αύξησης μπορεί να φθάσει το 0,5 δισ .
ευρ . σελ 13
ρυθμίσουν
τον 12-24 δόσεων. Στο Πλαίσιο
τια, το
σελ.14

Τελευταία νέα από την εφημερίδα