Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΧιτικη 50>
Διαφόνεια
ΑΝΕΕΛΡΤΙ ΤΙΙ
2 τομμμmm 2110 -g Ερtεn 100- Τμe 200-Aρt Φ7 7-Πιμή μλη 1.NE
ΗΕΛ MΛΑΗΛΙA ΕΦ1 ΡΑΑ
11rs Noutpiau 13
σητtiοd
tAnMopιά
ΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ Της Χίου ΕΔΝ ΔΩΡΩΝλεnή,
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ -ΕΝΕΧΥΡΑ 10AΦΦ0να Aου
1130Ν 10Υ
uyχτίου 1, ΧΟE:2 pηΛunkμpνοyΝ η 2 K, 0602 4 Nwwtiban iogy
unΑπμομδ0, τηο τ2 ι (22 α2h0 20enaldan γ Εanείαn
Ύλοποιούνται οι
προεκλογικές
ΤΛένonούσnοράσισηνμηατ
μετάναστευτκόοι δήμαοχοι Β Ανιb.
a KΜorUποσχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Εμεπία τ6 0noaέnε tpυονiςnouθunouo6 trs x :
κυοέxο mρoτάκα. Το ειπεναιτο ενα ΘΕNMΑ μεκύθημ
ατή ειαμε τήο oοoό Kiόμη κα ahn φonohογκα εαφουμοεε EΠE πο Δεθυ Εμθεση θεροanavikπonουθηreυο
1es ΚυoaΗποπίκns και ν με μια aie με nonnnns eaue
Εκni εs ο μροοτογ μό neSio, Αν μα τ οιομο μικό εnnεhεiο ει eaoE ότι η μένη φοoioμή επapουμση noυ έει εiSτα ENaι
ουτή τrα μεσrα του πυνττή φοροbο οσια των aυειοή πευν, τ
hi unε ονα πιοσε α φοοπογικά μετια επξρουνσιο όπια άνα
σιοθεομσnγeπα φοροήργκς μπίμκοα γε όΠαιαςφυεικα ποό δna
α οίμοωοEΒ1ΓΑetoυγκεκομέτ προντα
σεβίδα3 0.
Συνι άοιn ol
Πτίτοία mΝλN Κολο αφτερόν κάνει η κυβέρνηση 172 ΜΚΟ
-φ5ς Επιπουα πωσα maυ ε6κή υn eais
- τunου ΕΔ0Ε θα coεuv ήσει μί2- μία τε 172
-kκ0 noυ una ovouν την χρα) Ατή τον.
ευoήμπτα nou Eoniστηχαν ra Εξάοχa κατό ηΝ
σττυωμικόη επνερήποων.
εωντρonaεuο θαξεναεaoieI τoτoniρεπικ oνa τmν nεποuoγίλ των ούmνων noυ δs
εουν ματαnthσa το ομο και εντεπούν το έηο
τουs ουμφνa με του νόμου καιτου: καοvεί το
επληνιoύ κοirοus
Eaυκnευεcuatra uευλοείαχυεj εuς ucτύσus
νέκεασία ουβδα 30
υνοιαουι ο Σ
Όχιάληκοτοίδίτονα κάγια πάνατο σχό εί"
. Αυρία μάτρι ο Σάββάτο δίγρυκουΚορδαμύλαες άλιάς θa κλείουντα πκολί
, Κa05αμλtas μαα τη γουκο
SuaiεUSn nou ποαμπτροnoο τη Τprn 1 Eσπεμβεου
2019 aneριo να οοuν xοoνικό
Πεoβροοετς τ Σεββεπο 11 Εεππε
pοου, npκομένου να άβouν eτική
anayτη ση σιο απομα τοus νa τη naΤουονα του τon Οnσυομιν. του
ΕΓΑΛ 5κpοετική ποοίπη e .
nooyωcn ουν στο κn5πμο των πο ευν να σεν πν ηοιa Σεουκαίου η τους αναφέουν περο.
- Σίμμο 16ηaριου 0Η ανγαiστκαtει αιt νκοοέ Συδατά καιαν 6μ εοιθε θεα εmισ τανομε ατε Δaπερ .
iω ων Κορρυτων μεθiο σmοuu συ τομmτων δικουομεw/ ιου ΒΠΑΛ Καρδομυηέμ.
Και αν εεου θιοτεsύεα
BT διοορtupia στα κεpa au
ομεμεonυ Εκητa Μου τα
oiaκαγοωeν του συσρο.
a ieoantοι στο γωροα
ΟΧ.ΣΤΗΟ
spints
KNEETO
ΕΡΗΧΟ0
1ΝΑΛΜ ΑΡασοδμς έoτoieΑΗΤMρ 5 και ο ίο unduw.a5
δinoous ου iuoyoυ na
ρnornio μέοι aw μο0 ns.
Ε015 του Τuου Σπίρeύ oo .
rάσισε να ηpueoμEμέρι ο
ouas anoν twν oυnω ων Καρδουunu.
ΤEL+30 2271042158
ΕΣ5ΝE εines hd
δΑ ΑΣ Ε
ΣΑ ΕΡΑ
ΑΠΟΨΗ
Eaμi Κωστουτίνεκuav
ΟΙ ΣΚΕιρΕΗΣ ΜΑΣ
2αρηυοννΤKήοι πστπνeoν
| Σ δ c lElneg ιφηαnmΟ ΜΙΝiwi
Lου7 ΚΗ
38 ΑEGEOU w Gios
FB Caprice Cafe Bar