Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Σεππεμβρίου
Κάδημρινή οικονομική ειδική cgημερίδα Διακηρύξυν-Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 0860
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Πλασματικά
έτη: Τι αλλάΕρχονται
20.000 διαταγές πληρωμής
για δάνεια πρτns κατοικίαs
Ζει στη συνταξιοδότηση των
δημοσίων
υπαλλήλων
Οι τράπεζες πατούν
μαζικά το κουμπί των
πλειστηριασμν
στεγαστικά
δάνεια με εγγύηση
κατοικίες
αξίας από 40.000 έως
και 80.000 ευρ . Η
"rpοειδοποι
τραπεζικές mηγές , για
δάνεια σε -βαθιά καθυστέρηση και οι αντιγια
κειμενικές αξίες των
collateral (σ.σ. της πρ
της κατοικίας ) ξεκινά
από τις 40.000 ευρ
και φθάνει έως και τις
80.000 ευρ . Ο πήχης
της αξίας των ακινή.
των που βγαίνουν σε
πλειστηριασμό , καθς
κόκκινα
πρτες
Από το νέο χρόνο
αυξάνεται για τους
δημόσιους υπαλλή.
λους η εξαγορά πλα - ητική βολή- και το
σματικν χρόνων για
συνταξιοδότηση.
Για για όσους δημοσίους υπαλλήλους
υποβάλλουν αίτηση
εξαγοράς πλασματ κν ετν εντός του ,
συνέχεια ότην 11
οuniOOl
σήμα για ένταξη στο
πλαίσιο προστασίας .
Διαταγές πληρωμής αποτελούν εγγύηση σε
σε 15.000-20.000 δανειολήπτες με "κόκ
στεγαστικά
δάνεια που φέρουν εγγύηση την 1η κατοικία
αναμένεται, να αποστείλουν , σύμφωνα με
προβληματικά, στεγα στικά δάνεια , έχει ήδη
χαμηλσει και κινείται
κάτω από τις 50.000
στεγαστικν δανείων
με εγγύηση την πρτη
κατοικία του Οκτωβρίου αναμένεται να
λειτουργήσει ως μοπερνά το 80% των δανειοληπτν nou θα πάρουν το .. . ραβασάκι
τον επόμενο μήνα πλη.
ροί, σύμφωνα με υψη.
κιναν
πλειστηριασμοί ,
σύμφωνα με, τις ίδιες χλός πίεσης προς τους λόβαθμο στέλεχος
πηγές , αναμένεται να
απάρουν φωτιάν, ανεξαρτήτως αξίας των
ακινήτων αλλά και του
ύψους του δανείου , κατοικίας , η ισχύς του γους , κυρίως όμως
από τον Ιανουάριο . Το
Μεταβιβάσειs | ασφαλείς πληροφο.
ακινήτων
δανειολήππες,
στόχο, να ενταχθούν
στο νέο πλαίσιο πφο
στασίας της πρτης
τράπεζας , τις προυπομε
ρίες του Εuro2daygr, οι
τράπεζες τον οκτ βριο, δρομολογντας
επί της ουσίας τη διαδικασία του πλειστη.
ριασμού.
Πρόκειται , όπως εξηθέσεις ένταξης στο
πλαίσιο προστασίας .
Για διάφορους λόOnline η κτύηωση
του αποδεικτικού
ηληρωμήs του φόρου
οποίου
μπαράζ των 15.000- Δεκεμβρίομτην 31η εξαιτίας της Πaρό .
τρυνσης των δικηγόρων rρος την
20.000 διαταγν πληΠληρούν τους όρους
Ποσοστό που ξευψηλόβαθμες ρωμής
κόκκινων
συνέχεια στην 10
Μείωση ΦΠΑ
"ΦΙ Π, Α,
Τέλος η ταλαιτωρία για
τους φορολογούμενους
που μεταβιβάζουν ακίνητα. Πλέον μηορούν να
εκτυπνουν ηλεκτρο .
νικά το αποδεικτικό κα ταβολής του φόρου nou
αναλογεί στις φορολογίες κληρονομιν, γονι
κν, παροχν , δωρεν,
αλλά και μεταβίβασης
ακινήτων.
Το αποδεικτικό καταβολής είναι αrmραίτητο
δικαιολογητικό για να
ολοκληρωθεί οποιαδή
συνέχεια στην 2
από το 24%
στο 13%
σε δεκάδεs
βρεφικά είδη
Σελίδα 9