Πρωτοσέλιδο FM Voice:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ρiceinsurance ΑΣΦΑΛΙΣΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ
1 σελ. 17
powered by insurancemarket.gr
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
www.fmvoice.gr
Μoice2
Για την κυβέρνηση
νόμ0s είναι
το συμφέρον τns
κάθε "Ελλ. Χρυσόs" >
Συνέντευξη του εκπροσπου
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ
1 σελ6, 7
FINANCE & MARKETS
Τιμή φύλλου: 1,5061 #276
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Διεθνης Εκθεση
Dεσσαλονικης
ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ
ΕΣΚΑΣΕ
Η ΦΟΥΣΚΑ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
κ. ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ
www.fmνοice.gr
M. ΕΕΝΟΤΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο λαόs έκανε
τον ΣΥΡΖΑ πυλνα
του Προοδευικού
κυβέρνικ Μτoιάκη αναβνε
τα κομματικό κράτος, λέε
βουλευμς και ηporν πουργός
Mas ζητά να
διαψεύσουμε
την έφοδο,
Που δεν
διαψεύδει
ο ίδι0s!
Το Χρηματιστήριο
αποδοκίμασε
ΓΙΝANCE & ΜARKETS
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 0ΙΧΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΤΙΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
1ha1 Aεγολααι Μ10 1 Τμή φύλλου: 1.0ε1 4271
ΑΔΟΝΗΣτEΡΤΑΔΗΣ
αΚαθαρίστε
τα Κόκκνα
Δάνεια κι εμες
είμαστε εδ .
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΕGEAN
το άδειο καλάθι
Π1 σελ. 2
ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ
ρωουργό
Ανonuξr
teocετα
κοκκ ολο
pows 10rxι
a psytoe, κα
sνοpeρos
Η ΕΡΕΥΝΑ
ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ!
Τοπomprτns
του αυρανού
στρατηγικού
επενδυτή
ο νέ0s επικεφαλήs ,
Οι Αμερικάνι
ζήτησαν
τη συνδρομή
τns Εnτροπn:
Κεφαλαιαγοράs
για τιs εταιρίες.
του επιχειρηματία
Το raposκίνο
χr έοo
του r. vάροn , συλάκου
ΣΥΡΖΑ
Οι κστρατηγοί
τns ήτταs)
μηλοκάρουν
το άνοιγμα Πρos
την κοινωνία
Κοροϊδία για
τουs Πολλούς.
οι φορολογικές:
ελαφρύνσεις
Eoκoνwακή κααγδο.
Arτοοκκn εvo ο ΣΥΡΜΑου
δο εκουν , xόνο
γα oυνετευζαs
ΣΥΡΖΑ
INΤΡΑΚΑΤ ΜΣΟ ΔΙΣ. ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ
ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
1 σελ.9
Ι σελ. 11
ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΤΣΗ
θέλει να φτιάξει
το Ελληνικό
με τα δικά μαs λεφτά
Καμία μείωση
εισφορν για
τουs ελεύθερουs
επαγγελματίες
11 σελ. 17
Έβαλε στο μάτι το μαξιλάρι των 37 δισ. ευρ
1 σελ. 10