Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
|ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou αγα1d
τον τόπο του
Πρεπει να ξέρει
να δυοαρeστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
5oήα. Ειότης, Δaυθντής ΒAΣ ΣΕΡΒ4-Erις 50-AA φύλυ 147 Πμή 050 εμή έm 12 επεφίω 219
ΠΑΙΩΙΜΕ ΟAΔΟΚΗΑΙ
ε αναμονή ανα κοινοεν για τmν
ανάληψη κα0ηκ
wν της ωo paς Τσελίκος Πέβεζος Μ. Γeωprao να
onς του Νμενικού Ταμεfου Πρέβεζος , καθς μέ , θα δοικήσει μια onό ος δρεία και npoς το napov
χρ στημής οεν έ γνtι Πo κρίσμες Υηpεoίες ν διοψεύ0ονται.
γνωστό nότε και noός του Δήμου nρέβeζος
Το σενάρια μέχpι npν
απo Λίyo καρό napoυσία .
ζaν τον 0ο τον Δήμαριο
PΕΠΟΡΤΑΖ,
αναλαμβάνει τmν Προ .
νεχτ τη στΑ.m
Τam μ Η
Μ RN W HΕ
Eημαντικά ευρήματα εντοπίστηκαν
Στις Βασιλικές Β' και Δ της Νικόπολης
Σημαντικά ευρήa
το εντοπίστηκαν κο τό την διάρκεα ονο.
| οκοφν ou npayua
τonoιούνται ano nρ.
σa τον ioυο σης Βo .
σλικές Β' και Δ' της
Νικόnonς.
στη σ.5.
| συνέχ
Μετά την ήττα των λαοκρατν
Οι μετακλητοί
του ΣΥΡΙΖΑ κόστισαν
Με Αγιασμό ξεκίνησαν τα Σχολεία
Eo 19 Λύκεο τον Αγιασμό τέλεοε ο Νιτροnολίτης Χουσότομος
Περισσότερα
από 120Ο εκατ. Ευρ
Την ίδια περίοδο
εξαφάνιζeτη μεοαία ιάξη
Με τα ββία στη
θέση τους και με το
μεγαλύτερο μέρος
των κενν να έχει
πληρωθεί ano ανa Πληρωτές δe .
τηκούς στα nεριοοό .
τερα Σχολεία του
Νομού Πρέβeζος ξε .
κίνησε Χθες η νέα
οχολική χρονιά .
τησεν
Του μετακλητού το . κάγκελο
γίνονταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
Που διαβιβάστηκαν στη Βουλή
Περιοσότερα από 120 εκατ. εup
κόστισαν οι μετακλητοί του ΣΥΡΙ
ΖΑ nou διορίστηκαν
την Περίο8ο 2015-2019 ( σ.σ . ως
1ούνιο).
υπουργεία
υνεχεια ντη σε