Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ανοιγμα στην Κίνα
επιδικει ο Νίκας για τουρισμό
και αγροτικά ηροϊόντα > σελ. &
Ξανά στους δρόμους,
η Δημοτική Αστυνομία
Σπάρτης > σελ. 7
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
140 Enduro Λεωνίδας
στη Σπάρτη > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 | Ετος 24 Αριθμός 57241 Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Faxi [email protected] .gr . www.lakonikos.gr
θρανία
Επιστροφή στα
θεματικούς
αντιπεριφερειάρχες
ανακοίνωσε
ο Π. Νίκας
Προγραμμτισμού
Ανάπτυξης
ο Ν. Τζινιέρης
για τους Λάκωνες μαθητές
Με τον αγιασμό έγινε η έναρξη
του νέου σχολικού έτους
20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
Τους θεματικούς αντιπεριφε
ρειάρχες Πελοηοννήσου ανα κοίνωσε ,
Τετάρτης ( 1 1/9), ο nεριφερει άρχης Πελοnονήσου Παναγιτης Νίκας , σε συνέντευξη
Τύηου noυ Παραχρησε στην
Τρίπολη.
Οnως δήλωσε ο Περιφερει.
μεσημέρι της
άρχης, ολοκληρνεται σιγάσιγά το σχήμα της νέας
ορχής, και anoμένει να ανα κοινσει , την επόμενη εβδομάδα , τους εντεταλμένους
συμβούλους για συγκεκριμέ
νες δραστηριότητες
Οινέοι θεματικοί αντιπεριφε.
ρειάρχες είναι έξ , μεταξύ των
onoίων ο ηεριφερειακός
σύμβουλος Λακωνίας Nίκων
Τζινιέρης , Πολιτικός μηχαν
κός στο επάγγελμα-Ταξίαρχος Μηχανικού ε.α .
-Είναι μεγάλη τιμή για μένα .
ο ορισμός μου από τον περιφερειάρχη
Νίκα, ως θεματικού σντιπερι φερειάρχη Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης Πελοποννήσου" , ανέφερε στις ηρτες
δηλσεις του ο Νικ . Τζινιέρης
και Πρόσθεσε Ευχαιστ
τον nεριφερειάρχη για την εμΠιστοσύνη στο Πρόσωηό μου
και θα ηροσπαθήσω με όλες
μου τις δυνάμεις για ό,π είναι
καλό για τον τόηο .
Στις σχολικές αίθουσες επέ - καθιερωμένη τελετή του αγια - συγκρότημα του 2ου Γυμνασίου την ηροσευχή δεν θα anoδστρεψαν σήμερα Τετάρτη (11/9) σμού. Στη συνέχεια, οι μαθητές -Λυκείου , με τη συμμετοχή και
χιλιάδες μαθητές σε όλη τη
χρα , ύστερα onό το κδιά- όηου είχαν την πρτη επαφή με μεταξύ άλλων έδωσαν ο αντιπε να υπακούνε στις συμβουλές
λειμμο- των θερινν διοκοην . τους εκηαιδευτικούς τους και ριφερειάρχης Λοκωνίας θεόδω - των δασκάλων τους και να μεί Στη Λοκωνία , όηως και σε όλες ακολούθησε n διανομή των Βι - ρος Βερούτης και ο δήμαρχος νουν μακριά από εθισμούς όηως
τις περιοχές της επικράτειας, την Βλίων nou είχαν μεταφερθεί εγ ΣΠάρτης Πέτρος Δούκας Στο μή - ταναρκωτικό και τα αλκοόλ Μa
έναρξη της σχολικής χρονιάς καίρως στις σχολικές μονάδες
2019-2020 στα σχολεία ΠρωτοΒάθμιας και ΔευτεροΒάθμιας Εκ- Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευ- διαβάζετε, αλλά και να nροσεύ - εύσχημη nαραΒολή .
naίδευσης σηματοδότησε η στάθιος τέλεσε τον αγιασμό στο χεστε τουτόχρονα , διότι χωρίς
σουν καρηούς οι Προσηάθειες
σας- . Τους noρoκίνησε, σκόμο,
του 3ου Γυμνασίου. Το nopν,
εισήλθαν στις σχολικές αίθουσες
νυμά του , ο σεπτός noμενόρχης
προέτρεψε τους μαθητές να
λιστα, για να γίνει nιo κατανοπτός
στη νεολαία χρησμοnoίησε μια
Στη Σπάρτη, ο Μητροπολίτης
συνέχεια σελ 9-10
Παναγιτη
Διδακτορικά- Μεταπτυχιακά - Προπτυχιακά
Εξ Αnοστάσεως και Δια Ζσης
Ανογνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ (ηρην ΔΙΚΑΤΣΑ)
ηΑΜΕnιΣτΗΜΙΟ
FREDERICK
Aνανuρομνο ano tον Δ.Ο.ΑΤΑΛ
UNICERT
Διοίκηση Επχειρήσεων (ΜΒΑ)-Δημόστα Διοίκηση
. Ειδική Εκπαίδευση (nαρoχή Διδακτικής Επάρκειας)
Κοινοτική Φροντίδα Υγείας
. Διοίκηση Σχολικν Μονάδων
. Διοίκηση Υmnρεσιν και Μονάδων Υγείας
Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία
Πληροφορική (Web & Smart Systems)
. Ναυτιλιακή Διοίκηση
Φορμακευτική- Πολυτεκνικές Σχολές
Universal Certification Solutions
Ευρωνετ
συνέχεια σελ. 8
Παν. Κρομμύδας-Περ. Σταυράκος
Κλεομβρότου & Χαμορέτου 117, Σπάρτη
27310 89230 6981777900
www.euronet-sparti.gr
Ο καθαγιασμός
των εκπαιδευτικν
αδυναμιν
του Νίκου Σόκολου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα