Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
NEMMH
15TENPOΥ 29
. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
EHAΕΕΡΤHΤΗ ΠΕΡΘEΡΕΑΗEEPA -ΕΤΟΣ P 6
Πιπέρι στα μάτια : Λήστεψε
γυναίκα αφού την ψέκασε
Οπλο του Μητσοτάκn:
Η αποτελεσματικότητα
oe tup μεmnwν
Jouuθyyri, n α i.
υμνe tίκ- iupres Π. Μnμεχς
peφος gec ας aNA.
Εpoe ν ε έ τoa ox ήρε.
aeεκ μιν σύνηα man uην sεiε ης με
κμολέυνο τκί bτα γιομειοαt
Αεpα κ tpiιύΔεκς.
Μαzί στην ευθύνη
για τα απορρίμματα
ΤΑ ΚΑΡΤ
ΒAΖΟΥΝ ΚΑΙ
ΠΑΛ ΜΠΡΟΣΤΑ
Η 0p o ppk.
Eoliwmα e μ
mnotεy σ
wivpe i T
θε ec στ onmυν
ΠΑΟΝEΙΕΟ
πpότoon o
Ν. Φορμάκης
για συνολική
διευθέnoη με
ουννόηoη και αγκόθια Αητίρας
καλή πίστη
POYEH OPOZ
Κολογτρόηουλο .
με οενόριο Πou
anaλόοοα tmv
nεριοxή anό ta
baθεp o
ono aύ ) Μoν
μ δpο0. Μεω
α ομά ες
Eppooέρo ov.
μοωοωο
μη uκ δipoς
wwaypγυ.
μς ί Arp
ΠΡΟΣΕΧΩΣ
ΤΡΑΚΤΕΡ
ΑΝΕY ΟΔΗΓΥ
και Πanavικολού
Ο ωκ oυν urvν
pοpw n
oo γn. t
6 00φη 3ν
Aν ρ pa
Υnpξε
η φυχή
ου 1ΙΑΣOΚ
Eεrkia τor σ
to οέρα υ
Asκό δαωτς ΑΔόe Τ 4pοιb
Mα We Ε.
Μo-6 p τα
Ολα έτοoμα για
to 1lo PICK
ΕXO Racinς
35 kan1 La
2 acecas-4 Drn Ca
aes-Fa
acing eB
Ελειψαν οι αιρετοί και οι
μαθητές
Atpta ne άσε
tκός a ς
pα e Δσ
Φao w oίς nooο οοo Aμ Ya tu κουok
Φαm Aκό ναμΚ Epωκ κουοαουό 0
α ba φ heptα pon p u pw ο. opai m ύ
pα ewνές awς
μ0 Aκ da v ee
watνwτα ιωτολ
Το ιόντειο Εoηερινό ΕΠΑ.Λ
p μοeon
ο Οισόοφθστ
30 μιδος e
στν tuηuv 10%
ΝΤΕΖΕΝΕ
ΜΕ νοn. 5B 0
7Δ 1wo ν ν υ
οσισιυτ m