Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

12

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5236

ΕΦΥΓΕ ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΒΑΝΗΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 39ΧΡΟΝΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΒΓΑΙΝΕ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Ο πιο έµπιστος
του Ανδρέα

Με κανονική...άδεια
«ξάφρισε» το Αστικό

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟN ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟ
ΤΟΥ ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ. 39

ΤΟΝ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΣΕΛ. 5

ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ:
ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

130 νεκροί
την τελευταία
δεκαετία

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΛΩΝΕΙ
ΟΤΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ...
ΣΕΛ. 2

Επιστροφή

στα θρανία µε ελπίδες
ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ,
∆ΗΜΑΡΧΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Στο «τιµόνι»
του ΟΣΕ

ΣΕΛ. 10-11

ΣΕΛ. 2

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕ∆ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ TOY ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ

«Μπροστά
µε νέες ιδέες»

ΣΕΛ. 19-24

ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΟ «ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ»

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΣΕ ΦΙΛΙΚΟ 83-71
ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

Το τελευταίο
χειροκρότηµα
στον
Λαυρέντη

Βγάζει
γούστα… ο
Προµηθέας

ΣΕΛ. 4

ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΗΣ Ν.∆., ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΗΝ «Γ»

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει και το νέο σχολικό έτος 2019-2020
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

ΣΕΛ. 3

Ο ∆ΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΤΙΜΗΣΕ
ΤΗ ΝΟΡΑ ∆ΡΑΚΟΥ