Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 620- Αρ. φύλλου 17.595 . Τιμή 0,60 Ε . Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fa: 26510 30350 htp:/www.proinosiogos.gr. [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Παρέχουν μεν άνεση και ασφάλεια, αλλά κοστίζουν πολύ ακριβά
ΒΑΡYΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΝ ΔΙΟΔΙΩΝ!
O Εunpρnό σότημ σην Ενς τρονήγμko hk Maτwρν Κρομονής ιτην
ζψμειαο λγάτς Κτοτά δηγυγήραη παητναmομm
Να εξεταστεί και η περίπτωση της Ιόνιας και της Ολυμπίας 0δού
Νέα σκολπτίχρονιά με αγιασμούς και ευκές
Να είναι όλοι .. ταρόντες
και όταν τα προβλήματα προκύπτουν!
σχολεία
. Μπορεί ο μεγάλοι αυτοκινηΤόδρομοι να βγαλαν Την Ήπειρο
από η γτωγραφική απομόνωση,
όpως συτό δεν έγνε χωρίς κόστος
για τους πολίτες που τους χρησpoποούν και pάλιστα υψηλό!
Τα διάδια είνaι πολλά τόσο στην
Εγνατία όσο και στην όνα Οδό και η
PΜηνύματα Περιφ. Δίντή Εκπαίδευσης και Δημάρχων
. Ζωή απέκτησαν ξανά από
χθες και επίσημα οι σχολικές μο νάδες Της πόλης Των Ιωaννίνων
αλλά και όλης της Ηπτίρου , κα.
6ς ο μαθητές όλων των βαθμ
δων εκπαίδευσης επέστρεpαν ξ : νά στα θρανία rouς μετά τη θερνή
ανάπαυλα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΟΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Την εφαρμογή ενός δικαυότερου ηλ κτρονικού συστήματος διοδίων στην
Εγνατία προανήγελε ο Κ Καραμα
λή, προσθέrοντας πως η παραχρησή της θα προχωρήσει κανονικά ..
[PΕΠΟΡΤΖ
τσέπη όσων κάνουν μεγάλα ταξίδα
μέσω Των δύο συτν οδικν αξόνων
αιριολεκτικά αδεκάn , γεγονός που
προκαλεί κα απογoήτευση και δυσαpέσκεια Από αυτή την άποψη , η
πρόσφατη δήλωση Του Υπουργού
Υnoομν Κστα
Η oχολική χρoa ξενησε με
τον καθιερωμένο αγιασμό κα τη διανομή βιβλίσν που έφτασαν και φέτος
έγκαιρα στα σχολεία Σης τελετές
στα Γιάνενα παραβρέθηκαν βουλευτές Του Νομού , εκπρόσωπο της
Περφέρεας και του Δήμου οι οποίο
ευχήθηκαν για τη νέα σχολική χp να Τς ευχές του εξέφρασε και ο Πe
ppερεoκoς Δευθυντής Εκπαίδευ
σης Κωννος Καμπουράκης
Σημιότυπο από τον χθεονό αγιαομό στο Λύκει της Ζωσιμαίας
Σχολής . Σε πρτο πλάνο ο Δήμαρχος Μ.Bσάφ .
Για να μη βγουν μετά Πλουσιότεροι .
emiτiα λrα τς| Υποβολή Πόθεν Εσχες για τους
φμη ήντης Μή αιρετούς της Τοπ. Αυτοδιοίκησης
Στον Δήμο Ιωαννιτν
Με τον καθερωμένο αγοσμό ξεάνησε η να σχολική χρονά για εκα τοντάδες μαθητές καm εκπαιδευτκούς στον Δήμο Ιωαννπν Οι σχο λικές μονάδες άνο αν Τς πόλες Τους
σε εκπαιδευτικούς,
Ειχές και μηνύματα για
τισολική τρoά
Σελ 12
Μέσα σε 90 ημέρες η δλωση για τα πριουσιακά τους
Δήμαρχος Ιωαννίνων Μ.Ελισόφ
M εταναλατουήσει
η πρόνη Ζισιμαίά Σρολή
. Ιδιαίτερα προσεκτικοί α
πρέπει να είναι οι νέα αιρετοί Της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κυρίως ο
σοι εκλέγονται για πpη φορά με
την υποβολή επόθεν έσχες . Μ λιστα καλούνται να υποβάλλουν
Την αρχική δήλωση εντός συγκε .
Κρμένης προθεσμίας (μέσα σε 90
ημέρες) από την απόκτηση ης Ρ
διόπητας ου αpεro .
Τις σχεπικές διατάξεις που περ λαμβάνοντ στο ν.3213/2003 και Ε
σελ. 2
irη πίαη α Ιuίoα
η oalis ΚΤoνολι στμ Κmp
Σελ 12
Κ6.0..
UEL 399.e
τεodυ.05.
Είκε φυτέψει δενδρύλλια κοντά στο σπίτι του
. Υπέρ ης επαναλετοuρ
| γίας της Προπύπου Ζωσιμαίας
| Σχολής Τάσσεται ο Δήμαρχος
| ωαννήνων Μωδσής Ελισόφ! Τη
| θέση συτή δατύπωσε σε επ
| στολή roου προς το Σύλλογο
χρισήμερα, παρουσάζπ ο είetos.g. :Αποφοίτων της Ζωσιμαίας Σχο| λής, ο οποίος Τον είχε mροσκα- 11η σελ.
Καλλιεργητής χασίς
στην Αρτα ετν 72!
υλατιας αίες νολίας
σ lαan Μνταμό Ιume
χουν τρoποπουθεί πολλές φορές μεΣελ, 12
ν Δύο νεαροίαγόρασαν λάστιχα με πλαστές επιταγές
Εδικά όσον αφορά τους αρετού
Των ΟΤΑ, δήλωση της περοουσιακής
: Τους κατάσταης
| λέσει στη Γενική
. Το πάθος
για Τα ναρκωτ
κά τελικά δεν έχι ηλικία . Αυτό
δείχνει και η υπόθεση που έ .
φερε σε πέρας
Το Τμήμα Ασφ .
λειας Αρτας , Το
οποίο έφτσσε
στα ίχνη ηλικω
μένου που καλλιεργούσε δεν.
δρύλλια κάννα βης σε χωριό rou Δήμου Μικολ ου Σκουφά
Ο αστυνομικοί , έχοντας προφα
νς σχεικές πληροφορίες πραγμαΤοποίσον έφοδο στο στίn 72xpoνου Ελληνα και εντό - 11η σελ.
Σε Γιάννενα και Φιλιάτες από 23 Σεπτεμβρίου
-11η σελ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΛΟΧΗΣΥΟΘΕΣΙΑΣ Σημαντική
κοινωνική δομήτου ελειπε στην Ήπειο
ν θα εξυπηρετεί υποψήφιους γονείς . .
Eν σύριο ξεκινούν οιπαράλληλες εκδηλσεις. .
Με ρεκόρ συμμετοχν φέτος
0 13ος Γύρος της Λίμνης!
. Μα υδηση που
ανμένεται να ενθαpρύνε πολλά ζευγάρια
ης περιοχής μας να
σκεφrούν mo σοβαρά.
Το ενδεχόμενο να
mpοχωρήσουν σε μια
υυοθεσία παιδιού ή α
ναδοχή , είναι η σύσταση δυο γραφείων
εξυπτηρέησης πολ .
πν, ένα στον Νομό
Θεστρωτίος και ένα στον Μομό που σήμερα τρομάζει rους υποlbωaννίν , που θα παρέχουν ό - ψήφιους Υυν Νομό Ιωαννiνω
λες nς χρήσιμες πληροφορίες και
κατευθύνοτις για μα διαδικασία θα εδρεύει στην ΜοVΑπόψε στις 12 λήγει η προθεσμία εγγραφν..
. Ένα από τα μεγα : λύτερα αθλητικά γεγονό: Τα που πραγματοποιείτα
στα Γιάννενα με μεγάλη
: εππυχία Τα πλευταία
: χρόνια, είναι ο Γύpoς της
Λίμνης Παμβωτιδας , ο ο.
ποίος θα λάβα χραο
Σαββατοκύριακο 21 και
22 Σεπτμβρίου και διοp .
γαννεo
Rexρος σε γκρεμό της Αστρακας
|υποπιστηκε ο Αγγλος τουρίστας
|/ Πολύ επικήνδυνη η επχείρηση
ανάσυρσής του
. Εmβεβαθηκαν οι φόβα
| για Την πύχη Του 26χρονου a | γνοούμενου Τουpίστα στην πpοχή της Αστράκας . Χθες Το a .
πόγευμα ελικόπτε . 12η σελ
Αρκούδες κνουν
βόλτεςη στα Πεδηνά!
Το γραφείο στο
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
511η σελ.
Μετά τnv αναβολή της πρεμμέρας .
ΑΠΟΨΡΕΙΣ
Τα Αδιέξοδα της κίσης |υγνεχίζονται οι δοκιμές προσπων
στη Ν.Α. ΜεσόγεΙο .
Λιαπιστσεις . .
Ούτε μέχρι τη μύτη μας!
και σχημάτων στον ΠΑΣ Γιάννινα
Αύριο στο Εθνικό Στόδιο το φιλικό με Ολυμπιακό Βόλου
> Γράφει ο ΠΑΝΝΗΣ ΣΑΪΝΗΣ
ΔΡ. Μοριακής Βιολογίας
Ο Πuρκογιές στον Αμαζόνιο, υψηλές θερμοκρο
σίες Παγκοσμίως , ρύπανση των θαλασσν, φω .
Τές στην Ελλάδα , καταγίδες πρωτόγνωρες στη
Χαλιδική , μοσχάρια καταπατούν Την Δρακόλιμνη,
η Λίμνη με χαμηλή στάθμη αλλά σε πολύ καλή κατάστοση.
Έκουν γραφτεί nολλά και οι αντmαραθέσεις καλά κρατού . Τα
συμπεράσματα όμως φτωχά Οι δρόσεις ακόμη φτυχότερες , Π .
ριορίζοντα μόνο σε δρόσεις, πολτικού ή εmστημονικού ακηβ σμού , δχάζοντας την κονωνία αλλά και τα έθνη. Τελικός νικητής
ο ανορθολογομός , ο Αλάριχος nou εφορμά ακόμη μία 7ησελ.
> ράφει ο ΓΩΡΓΟΣ κΟΡΕΖΗΣ.
. Σα φιλικά παιχν .
δια με Ολυμπιακό Βόλου
: και Κέρκυρα επικντp
νουν πλέον την πpοσοχή τους οι άνθρωποι roυ
ΠΑΣ Γάνννα , μετά την
: αναβολή mς έναpξης
Του πρωταθλήματος πης
Super League 2 για ns
29 Σεπτεμβρίου.
Ο Αργύρης Γιαννίης και το τεχικό επιΤελείο θα καταρτίσουν ένα
πρόγραμμα μίν προετοιμασίας για
. Στην κρίση της ΝΑ Μεσογείου με την τουρκική
εισβολή του γεωτρύπανου Fatih εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζνης εν Το δεύ .
Τερο γεωτρύπανο Yavuz σύμφωνα πάντα με τη
τουρκία έχι αρχίσε ης ερυνητικές γεωτρήσεις
ανοικτά της Καρπασίας, η Κύπρος περήλθε σε σδι
ξοδο. Το Fatih είναι εκε για περίπου τέσσερις μήνες και η Τουρκία
δηλνει ότι θα συνεχίζι την έρευνα μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία
μεταξυ της Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής κοινότητας
σχετικά με την ανάπτυξη και εxμετάλλευση του φυσικού αερίou .
Η Τουρκία συνεχίζ και ανήγγελε νέα ΝAVνΤEX που ησελ
αυτές Τις έξτρα δύο εβδομάδες, Ηδη.
έχουν κλειστεί δύο φυλκά στα Γιάνννα, αύpo Παρασκευή
11η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα