Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1305 ΓTΡΟΣ ΑΙΜΜΕΣ nANNηy
Παράταση εγγραφν και αΟλοθέτες
NEDΙAΙΩΝΕΣ
Πέμπτη 12
Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6421
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ PΙΔΑ ΤΗΣΗΠΕΡΟΥ
Sρντής Α ΑΛΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 2651077466 | fax : 26510 37880 | e-mai: [email protected] | wwwneoi agones.gr
ΜΚΡΕΣ ΑΝΜΑΥΠΑΡΚΤΕΣ ΕΛΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ Ι0ΑΝΝIΝΩΝ
ΣΥΔΛΙ: Επιασαν δουλειά
πέντε νέοι eργαζόμενο
Στο δυναμικο του Συνδέσμου
Υδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννινων
εντάχaηκαν και επίσημα 5 νέοι
εργαζομενοι στον τομέα υδρευσης
(τεχνίτες υδραυλικα και ηλεκτρολογοι) οι onoloi nροσεληφ ησαν
μέσω τnς προκηρυξης 8έσεων
3Κ/2018
Οι νεοι υnάλληλοι ορκίστηκαν την
Πεμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019 στην
αί8ουσα του Διοικητικου Συμβουλ
ου του Συνδέσμου αno το αρμοδιο
για τον διορισμό όργανο, Πρoεδρο
κ. Ηλία Αρλετο , Παρoυσ ία υπαλλn
λων της τεχνικης και διοκητικης
Πρτο κουδούνι με ευχές
για τη νέα σχολική χρονιά
υπηρεσίας κα αμέσως Sεκlνnσαν
δουλειά
ΣΕΛ. 8
Ενισχύεται με 400
ηλεκτρικές κλίνες το ΠΝΙ
Ολοκληρωθηκαν οι διαγωνιστικές
διαδικασίες και αναδείχ& ηκε ανάδοχος για την Προμη 8εια 400 ηλε
κτρικων κλινν νοσηλείας και του
συνοδού ενο δοχειακού εSοηλι σμου του Πανεπιστ μιακού Γενικο
Νοσοκομε Ιου Ιωαννίνων. ΣΕΛ. 2
Αποφάσεις Αλ Καχριμάνη
για εντάξεις έργων
ύδρευσης κα ap. οδοποίας
στο IEADER
Με αnοφάσεις nouυ υnέγραψε σημε ρα ο Περιφερεάρχης εντάσσονται
στο ταηκό Πρόραμμα Leader της
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΠΤΥΕΙΑΚΗ Α.Ε. ( ΠΕ.
Ιωαννίνων - θε σηρωτίας ) , δύο
Πρaξεις , nου αφορούν nαρεμβάσεις
δημόσιου χαρακτήρα.
Με τον καθιερωμένο αγιασμό SεκNησε η να σχολικη χρονιά για εκατοντάδες μαδητές και εκπαιδευτικους στο Δημο
Ιωαννικων . Οι σχολικές μονάδες άνοι αν τις πυλες τους σε εκπαιδευτικούς μαθητές και γονείς χωρίς ιδιαίτερα ΠροΒληματα , καδως ολο το προηγουμενο διάστημα οι δύο σκολικές επτροπές , Πρωτοβά8μιας και ΔευτεροΒά8μιας Εκπαδευσης , μερμνησαν γα τις αnαραίτητες εργασίες ωστε ολα να εναι ετομα για τη νέα χρονά.
ΣΕΛ 7
10ρότικατ οι τόι
| στιδάμαρχοι του Δίμου Ζίτοας
ΣΕΛ, 15
Με αnoφαση του Δημάρχου Ζτoας
|Μικόλη Πλιάκου οpίστηκαν α νέοι
αντιδημαρχα
31/10/2021
|Ως αντιημαρκοι ορίoνται οι napακ τω δημοτικοί σύμβουλο:
| ΡAPPΑΣ ΡΩΠΟΣ Αντιδημαρχος Δοκητικων , Οικονομικων Υnpεσιν και
| Ηλεκτρονικής Διακιβερνησης
ΣΡΗΚΑΣ ΝΙKΟΛΛΟΣ, Ανυδημαρχος
Καθαριoτητας και Ανακοκλωσης . .
| ΜΠΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Αντιδημαρχος Περιβάλλοντος , Αεφοplaς και
Αγροτικής και Ταmκης Οικονομικης
Ανάπτυξης .
| ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ Αντιδ | μαρχος Κονωνικής Αληλεγγύης και
Αnασχόλησης
ΡΑΔΟΣ ΕΩΡΠΟΣ , Αντιδημαρχος Πα| δείας, Πολιτισμού , Τουρισμού και
| Ευρωαϊκν Προγραμμάτων . ΣΣΛ 8
Φεστιβάλ Photometria :
Από τη φωτογραφία
με aητεia
στην. οθόνη
Το Photometra
Photograρhy Festivl συνεχiζει τη
σταθερη του noρείa στο πεδίο της
τεχνης τς φωτογραφίας για 12η
χρονά .
Στα ηλαίσια της φετινης διοργάνω σης και συνεχίζοντας να 8ελει να
αναδεξu νtους τροπους αSonoin σης της εικόνας , σας προσκαλεί να
καταθέσετε το tpγο σας στις κατη
γορίες, Animation, Video Art
καταvίες Μικρου Μηκους . ΣΕΛ . 9
International
Προχωρά η ιδιωτικοποίήση
της Εγνατίας Οδού
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΚΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΣΕA 3