Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:







Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Οσο θα παίζονται ύποτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε!
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΣΕΠTΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1359 Ο ΕΓΟΣ 31ο ΤΗΛ.: 26510 22044 FΑ: 26510 79437
ΤΜΗ ΦΥΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail: neatisipe ir ou @vahoo.gr
Τεράστιες οι ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης
ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΟΛΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΟΤο ΕΝΔΙΣΥ καλεί τους 2.000.000 δικαιούχους σε ομαδική
προσφυγή στη Δικαιοσύνη . Βήμα προς βήμα η διαδικασία
Να καταθέσουν ομαδικές αγωγές για τα ανα : από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Στ .
δρομικά των παράνομων περικοπν καλεί τους Το σκεπτικό του ΕΝΔΙΣΥ για τις διεκδικήσεις
συνταξιούχους το Εναίο Δίκτυο Συνταξιούχων των ανάδρομικν είναι το εξής: Υπάρχει από
(ΕΝΔΙΣΥ , Τονίζοντας ότι η κυβέρνηση υποχρε . φαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχει
ούται να τα επιστρέψει ανεξαρτήτως αν θα κρι , εκδοθεί από τον Ιούνιο του 2015 με την οποία
θεί αντισυνταγματικός ο όμος Κατρούγκαλου
Συνέχεια στη σελίδα 21
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Την ικανοποηση του εξέφρασε
FLASH
ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Ηγιωστή 4οχή Προσταοίας Προσωπκν Δεδομένων θέλει να
αταγορεύσει την αναγραφή τους σε σχολικά έγγραφα, αρχεία
Όλα αλλάζουν σις Περιφέρειες | Χάθικε η
| αξιοπρέπεια
ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΓΙΑ
Σίσκενη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάο
Μητοοτάχη μ τους Περιφερειάρχες της
χρες πραγματοποήθηκε στο Μέγοο ΜαEίμου. Με τη σίσκενη αντή εγχαινιάεται η
δίμηνη τακτιχή συνάνηση που έχει εξaγγεί .
λει ο Προθυπουργός, προχειμένου να υπάρ.
χειη χαλύτεoη δυνατή συνεργασία μετάξν της
|κεντουκής διοίχησης χαι των περιφερειν.
Swίχεua oτη σελa 23
ΙΘΑΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
Με μια απόφαση- σνάνδαλο η εξαιοετέα
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωτιχού
Χαρακτήρ, γνωστή από την παλιά και εξί
σου σκανδαλδη μ
απόφασή της για
Τι σου είνι η καρέκλα
και τα πάσης φύσεως
οφroa την σήμερον
ημέρα έλεγεο Ευάreλoς Αβέρωφ Κα δ καινεται πλήρoς στις
ημέρες μας , Διάβασα
λοπoν
αναγραφή
Για αναβάθμιση του τουριστικού μας χάρτ
του θρησχεύματος στις αυτυνομικές ταυτότητες, "
ξαναχτυπά.
Λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη
της γέας σχολικής χοονιάς οννει μια πολτική και επικοινωνιακή βόμβα , προς την
κυβέρνηση .
Η Aρχή ζητά και ανει από το υπουργείο.
Παιδείας να μην αναγράφονται πλέον το
θρήσκευμα και η ιθαγένεια στους τίτλους και
Ηανάπυξη θα έλθει μέσα
από τις Περιφέρειες
Γράφειο
Z. Πανταζής
Δικηγόρος
μΨήφίσαμε υποψη
ους της Τατιάνας, τους
εκλέξαμε κι τελικά
μας βγήκαν Μω σής, , μας ελεγαν αν γνόστες μας Και καλά ,
Σινέαια στη στλ 21
στα πιστοποιητικά των γυμνασίων χα των λυχείων , στο πλήρο φοριακό ούστημα amyschool , αλλά και στη
Σνημιστη pa 3
Σεδι 4