Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Σεπτεμβρίου
Κάδημρινή οικονομική ειδική cgημερίδα Δακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6859
Τιμή : 1.00t
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Βρέχει
hεφτά | Μπλόκο στα
φέσια
- Πότε ηληρνοντα
ουντάξες κα επιδόματα
Προs τη ΔΕΗ
Χιλιάδες πελάτες της
ΔΕΗ επέλεξαν άλλον
προμηθευτή ρεύματος,
αφήνοντας πίσω τους
φέσια.
βλημα εντοπίζεται στη
ΔΕΗ, όπου σύμφωνα με
πρόσφατα στοιχεία τα
οποία είχαν αποκαλύψει τον Μάρτιο του
Πλέον,
Μπαράζ πληρωμν βάζει φρέννέργειας 2018-ΤΑ ΝΕΑ , περί
τους 86.000 πελάτες
της δημόσιας εταιρείας
σε αυτήν
την τακτική . Τι πρέπει
αναμένεται τις επόμενες ημέρες για τους να γνωρίζετε αν αποφα δικαιούχους των συντάξεων αλλά και των
επιδομάτων , καθς
ξεκινούν οι ηληρωμές ΔΕΗ επέλεξαν άλλον
για τα πφονοικά επδόματα , το επίδομα αφήνοντας πίσω τους
παιδιού A21, τις συν.
τάξεις Σεπτεμβρίου
αλλά και την δόση
συνέχεια στην 11
επέλεξαν άλλον προμηθευτή ρεύματος αφή .
σίσετε να αλλάξετε naνοντάς της , συνολικό
χρέος κοντά στα 164
ροχο.
Χίλιάδες πελάτες της
εκατ. ευρ.
προμηθευτή ρεύματος,
Παρά τογεγονός ότι
από το 2016 υπάρχει
πλαίσιο που επιχειρούσε να αντιμετωπίσει
NΕΑ- και το ρεπορτάζ αυτήν την πρακτική, τε.
λικά αποδείχθηκε ανεληξιπρόθεσμες
οφειλές του που απορ
ρέουν από την αρχική
σύμβαση , ή , εάν δεν
έχει πρτα προβεί σε
Ανεπαρκής η προσπά - διακανονισμό των ληξ
πρόθεσμων οφειλν
του προς τον προμη.
του , στο πλαίσιο
τη διακοπή ρεύματος
αν αυτός έχει αφήσει
χρέη ακόνη κι αν ανήκει σε νέα εταιρεία: "Ο
παλαιός προμηθευτής ,
σε περίπτωση, μη τήρη.
σης, από μεριάς του π λάτη , των όρων του
φέσια.
Σύμφωνα με ΤΑ
του Χρήστου Κολνα,
το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλοντος
επιχειρεί να βάλεί
φρένο στους στρατηγι
που αλλάζουν προμηθευτή ρεύματος προκειμένου να γλιτσουν
την αποπληρωμή λογα ριασμν .
Τα φέσια στη ΔΕΗ
Το μεγαλύτερο πρόπαρκές .
θεια να μπει φρένο
Συγκεκριμένα , η διά .
Συντάξειs: Για
Ποιοus αλλάζουν
τα όρια ηλικίαs
και Πότε
κακοπληρωτές ταξη όριζε : -Ο πελάτης ολτικής διακανο - ξιπρόθεσμων οφειλν ,
διακανονισμού των λη.
δεν δύναται να προβεί της )
σε καταγγελία της σύμ
βασης , για άσκηση του
δικαιματος αλλαγής Επιπλέον , δινόταν η
Τρομηθευτή, εάν δεν δυνατότητα στον προ έχει προηγουμένως ηγούμενο πάροχο του
εξοφλήσει ολοσχερς καταναλωτή να ζήτήσει
διατηρεί το δικαίωμα
να υποβάλλει στον αντίστοιχο διαχειριστή
εντολή απενεργοποί.
ησης της παροχής ,
συνέχεια στην 10
νισμν που
εφαρμόζεν.
αυτός
Το τρίπτυχο
για δημιουργία.
νέων θέσεων
απασχόλησns
Αλλάζουν όλα στα
όρια ηλικίας σε λιγόενάμιση
τερο από
χρόνο , με ρήτρα αυτόματων αυξήσεων
στις ηλικίες συνταξιοδότησης κατά
ακόμα και έως 12
μήνες.
οι αλλαγές
Από 1ης/1/2021 ενερ
Υοποιείται η κρυφή
ρήτρα αλλαγν και τα
όρια ηλικίας θα ανε βαίνουν ανά τριετία
καθς συνδέονται με
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9