Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Εaoouv μου οου
ΓΟογwιστ όpος μέχρι θονάτου Υp
νο εκφpόζεγy
ελεeθερo/
| Την όrο.
|0ου"
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Σεπτεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5846
Τιμή φύλ.: 0,50C
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
Φοροελαφρύνσεις
για μισθωτούς, συνταξιούχους
και αυτοαπασχολούμενους
Σελίδα 11
Το Αρχοντικό της Πούλκως
στη Σιάτιστα και
το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής
επισκέφθηκανο Υπουργός και
ο Υουπουργός Τουρισμού
Νέο business plan της ΔΕΗ
|ΑΛιολινιτοποίντη
Σελίδα 16
σε τρεις άξονες
θα κρίνουν
Δήμος Κοζάνης:
Ρύθμιση οφειλν
στους οφειλέτες
των ΟΤΑ α' βαθμού.
έως και τις 17/09/2019
και την έκταση
tns εθελουσίαs
Σελίδα 12
Δημοτική
Βιβλιοθήκη
Κοζάνης:
Υπερπρωταθλητής
ΕΠΣ Κοζάνης
για 5η φορά
ο Μακεδονικός Φούφα
Σελίδα 9,
ΑΙΙΟΨΤΙΣ
Εθνική
συνείδηση
Σελίδα 24
Εκδήλωση, για
το Υλωσσικό
Πλούτο
Η δήλωση της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως
| ότι είναι πολύ σημαντικό- η Ιστορία "να έχει χαρα|κτήρα διαμόρφωσης εθνικής συνείδησης" rpοκάλεσε
| επιθετικά οχόλια απo mαράγοντες της αντιπολίτευσης
| οι οπoίoι έσπευσαν να την ερμηνεύσουν ως πρόθεση
για επιστροφή στο παρελθόν , οι αντιδράσεις δηλ.
| νουν περισσότερα για τους αντιδρντες nαρά για την
| υπουργό , μιας και η ίδια , σε συνέντευξή της σε ραδιοΙφωνικό σταθμό , δεν ανέπτυξε τη σκέψη της . Ο ΣΥΡΙΖΑ
| επιχειρεί συνεχς να παρουσιάσει την κυβέρνηση του
συνέχεια στη σελίδα 4
της Ευρπης
Παρασκευή 13
Σεπτεμβρίου
Σελίδα 9
ΘΕΣΟΧΤΟ