Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειρΡRΑΕΡ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12345
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟοΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Στα 1044 δισ. ευρ
τα ληξιπρόθεσμα χρέη
Βροχή κατασχέσεων από την εφορία τον Ιούλιο
ΕBRD: Εμπιστοσύνη
των επενδυτν στην Ελλάδα
Κυβέρνηση:
Το σχέδιο
ανόρθωσης της
μεσαίας τάξης
Την πεποίθηση ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτν στην
Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό εκ
φράζα σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόιδρος της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοσυγκρότησης και Ανάπτυξης
( ΕBRD) Σούμα Τσακραμπάρτι (Suma Chakrabart), επισημαίνοντας πως τον ενθαρρύνει πολύ κη τοιμότητα των ελ.
ληνικν αρχν να καταστήσουν Το επιχαρηματικό περ βάλλον στη χρα πιο φιλκό προς τους επενδυτές
Κατά τον πρόεδρο της ΕBRD , πέραν Των επενδύσεων
της Τράπεζας στην Ελλάδα , α οποίες έχουν ξεπερόσει τα
28 δισ. ευρ μέχρι σήμερα, το διο τογεγονός όπι αυτή βρίσκεται στη χρα στέλνα ένα ισχυρό μήνυμα στην αγορά
και ενθαρρύνα άλλους επενδυτές να εξετάσουν προσεκτκάτις ευκαιρίες που προσφίρα η χρα .
Το σχέδιο ανόρθωσης της με
σαίας τάξης τίθεται σε εφαρ.
μογήν , αναφέρουν κυβερνητι
κές πηγές και αναφέρονται στις
παρεμβάσεις για το 2020:1. Δ .
ατήρηση του αqοολόγητου και
μείωση του συντελεστή για τα
εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρ
στο 9%% 2. Ο φόρος στα αγροΤα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιούργησαν στο πρτο επτάμη.
Ο Ντράγκι παίρνει ξανά
το μπαζούκα
νοτου έτους οι φορολογούμενοι αυξήθηκαν οριακά κατά 320 εκατ.
τικά σχήματα θα είναι 10%. 3.
Μείωση του φόρου επιχειρή .
ευρ στα 104,428 δισ. ευρ από 104,111 δισ. που ήταν στο τέλος
σεων στο 24%, και των μεσμάτων σε 5%.4. Αναστολή του
ΦΠΑ στις οιχοδομές , και έχ .
Ιουνίου .
0ς μονόδρομος χαρακτηρίζεται η συνέχιση των εξαιρε
κά ευνοϊκν πολιτικν της ΕΚΤ από το Bloomberg.
Ενανέοπρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (Quanttative
easing-QE) θα έχει ουσιαστικά ασήμαντο οικονομικό αντί
κτυπο, αλλά η ΕΚΤ απλά δεν έχει την πολυτέλεια να επ τρέψα την περατέρω ενίσχυση του ευρ, αναφέρεται σε
άρθρο του Bloomberg.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ που πρόκειται να αποχωρήσει σύ
ντομα δεν έχα και πολλές άλλες επιλογίς παρά να αγνο
ήσει Τις διαμαρτυρίας της Γερμανίας , Της Γολλίας και της
Ολλανδίας.
Ο Ντέβντ Πόouελ , οικονομολόγος του Bloomberg, εκτ.
μά ότι θα ανακοινωθούν περίπου 45 διο . ευp νέων μην
αίων αγορν ομολόγων.
Την ίδια ρα εγκάζιν πάτησαν οι κατασχέσεις μισθν , συντάξε
ων και ακινήτων για χρέη προς το Δημόσιο μέσα στον Ιούλιο καπτωση 40% στις δαπάνες για
αναχαίνιση κτιρίων . Αναστολή
του φόρου υπεραξίας , 5, Επίδο θς αυξήθηκαν κατά 6.764 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα .
Ο αριθμός των οφειλετν στους οποίους έχουν επιβληθεί αναμα 2.000 ευρ για κάθε νέο παιδ. 6. Μωμένος συντελεστής
ΦΠΑ 13% ια τα βρεφικά είδη,
τα παιδικά καθίσματα και τα
κράνη . 7. Διατήρηση του έκτα .
κτου επιδόματος των συνταξ
ούχων .
γκαστικά μέτρα είσπραξης φθάνουν από την αρχή του χρόνου σε
1.222.306 από 1.2015.755 που ήταν στο τέλος Ιουνίυ.
Ο συνολικός αριθμός των οφειλετν ανέρχεται για τον Ιούλιο σε
4.019.350 τον Ιούλιο από 3.750.195 που ήταν τον Ιούνιο , που σημαίνει ότι μέσα σε 30ημέρες αυξήθηκαν κατά 269.155 άτομα .
Απογειθηκε η επιβατική κίνηση
στο Ελ. Βενιζέλος
Κλείδωσε η Γκεοργκίεβα
στο τιμόνι του ΔΝΤ
Handelsblatt: Ανακάμπτουν
οιελληνικές τράπεζες
πογειθηκε η επιβατική κίνηση στο αεροδρ .
μιο της Αθήνας τον Αύγουστο , αφού γα πρ Aτη φορά ξεπέρασε τους 3 εκατ. επιβάτες , μέσα |
σε έναν μήνα . Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του
Ελ. ΒενιζΟο , ο μήνας Αύγουστος έκλεισε με 3,04
εκατ . επιβάτες σημεινοντας αυξηση 5,2%, σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
-0ι λληνικές τράτεξες εσχύουν την κερδοφορία Μα υποψήια , η Κρισταλίνα Γεogiβa, επιβεβαί Lωσε την επιθυμία της να είναι προτεινύμενην, ανα φέρει η ανακοίνωση του ΑΝΤ. -Το διοιχητικό συμβούλιο
τρα θα προχορήσει σε συναντήσεις μεταξύ της υπονή .
φας και του εχτελεστικού συμβουλίου . Στόχος είναι να
ολοκληρωθεί η διαδικασία το ταχύτερο δυνατόν , και το
αgγότερο έως τις 4 Οκτωβρίουν, σημεινεται ακόμη .
τους , στην οποία συμβάλλει και το ράλι για ομόλογα του
ελληνικού δημοσίου, γράφα η Handcisblatt. Η xεφαλαι.
ακή τους επάρκεια, με δείχτη 16%, αντιστοιχεί στον μέ .
00 όρο του τραπεζικού κλάδου και κοίνεται ικανοποιητι
χήΤο πρτο ξάμηνο του έτους οι τράπεζες κατέγραψαν
σημαντικά κέςδη από την αυξημένη ζήτηση για ομόλογ .