Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
|ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαπa
τον τόΠο το
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑN ΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοιτήτης- Είότης Δενθητής ΒΑΣ ΣΕΑ Εος 450 -Αp Φίλου 1546 Τμή 0,0 υμ . Ταtρη f1 Eπpioν 209
ΟΡΙΕΤΗΚΑΝ ΧΘΕΣ ΦΙΕΤΕΑΜΕΙΟ
ΙΧΟΕΕ Ο
ΕΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΞΑΕ
pίστηκαν χθες ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ιοι εντεταλμέ|νο Σύμβουλοι ρες Τσείίχος
τές και για to λόγο
αυτό δοαμε βήμα
στον κά0ένα ξεχωρ .
να napoυσιόσε
Πρέβεζας με anoφ - Γrupγάκου . Οι αρμο - κpιληπtικά κάnοες
ση του Δημάρχου Ν διότητες είντn αρκε - ano tις nρτες ενέp .
| Τέλος δίνει n Κυβέρνηση της ΝΔ
Σην ηπΟπαθή πολΠκή των Τοίπρα . Κοτά . Καμμένου
Tος φαίνετα να δεn υpέpνon
της ΜΔ ουw μpι noυνος ηtto .
nomon tw Τorpo- κοτο0- καμένou
Η στοσn της pepνmonς του κupo κου Μrooτάrn , npoooon το ενm
κά συμφέρονια κα ονυ βόρος στο με .
pν εoνoμa u npο0ononς tν δ .
καματν τς ΕmwNn oνnς Μεoνουτος , onottuvtoς ουστpo τw a
nutn τpnon tων δυ0νν ουμφω .
νων . σνεχια στη σελ.
γεiς tου.
Οι νέο, εντεταλμέ - Δεωνίδας Αργυρός , μπής
νοι Σύμβουλοι είνaι oι Δημήτρης ΚαpαμανίΑθηνά Κωνσταντάκη ,
δης και Γρηγopης Κουpwanα στη σ.Ο
Όλες οι μεγάλες Πολιτικές δυνάμεις της χρας και η κοινή γιpη
Αυθορμήτως κήρυξαν τη χρα
σε κατάσταση καανονικότητας
Eπισήμανε ο Ευ. Βενιζέλος στην παρουσίαση τυ βιβαίου του Γάννη Βούλγαρη
Ο Πρωaυπουργός απάντησε
Σε περισσότερες
από 50 ερωτήσεις
Στη ουνέντευ ξη Τύπου
oneς o μεγnες noni
κές δυνομες ης pος
και η κονή νμη ουοο
μως ηpυζαν τη κάροo
μετά tκ noytς ικ 7ης
outou σε κατάσταoη κα ,
νονκότητος tneoruνε ο
οτη ΔΕΘ
ο Κυριά.
κος Μητοtάκης στην
συνέντευξη
Τύπου της
84ης ΔΕθ .
λικά anάντη.
σε σε Περισσότερες anό
50 ερωτήσεις
δημοσιογράφφων για κάτι λιγότερο anό 3 ρες
Ευοητnος θανnoς οε
ομnia του στν nopoσί .
cn του βιβλίου του ηάνη
Βoυnyapn Εδa μία
κρ nopoδ6ξως νεωτερι
κn, , με ομνntς τν κο στο Enμίο κα toν Nίκo A.
Ενχεα wτη στλ
| ννέχrα ντηw