Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Αρπαξε χρήματα
και χρυσαφικά
στην Ελαφόνησο > σελ
Πρόσκληση συμμετοχής
στην Επιτροπή Διαβούλευσης το α' νεκροταφείο > σελ.8
Δ. Σπάρτης σελ.8
ΟΔ Σπάρτης συντηρεί
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ττόρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 1Έτος 241 Αριθμός 5723 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ 2731081 253 Fax 2731061250.-mailinfo @lakon ikos.gr www.lakonikos.gr
Σύναξη
για τον 'Όσιο Νίκωνα
στην αρχαία Σπάρτη
Τελείται αδιαλείπτως
Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτικοί αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας
Πρεμιέρα για
για τη νέα
σχολική χρονιά
από το 1998
Το 1998 η Μητρόπολή Mονεμβασίας και Σπόρτης εόρτασε τα χίλια χρόνια από την
εκδημία του nολιούχου και
Προστάτη της Σπάρτης, Οσίου
Νίκωνος του Μετανοείτεν.
Τότε, με επκεντρο τον ναό του
Οσίου στο κέντρο της Πόλης
cvey neeerenet o
είχαν ηραγματοΠοηθεί αξιόλογες τιμητικές εκδηλσεις
Μία οπό τις πιο συγκινητικές
στιγμές ήταν ο υποίθριος ορχιερατικός εσπερινός στη φεΟι ρες αγιασμού στα σχολεία της Σπάρτης
de od
Το πρτο κουδούνι, που θα τού οι μαθητές έχουν την Πρτη μένα της ζωής τους
σηματοδοτήσει την έναρξη του συνόντηση με τους εκποιδευτισχολικού έτους 2019-2020, θα κούς στις οχολικές αίθουσες , γείο Παιδείας κάνει λόγο για των θέσεων των εκnoιδευτικν
χτυπήσει στα σχολεία όλης της ενη ηρτη ημέρα στο σχολεία ομαλή ένορξη της σχολικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτε
χρας, σήμερα Τετάρτη 11 Σε - θα ολοκληρωθεί με τη διανομή χρονιάς , με την υπουργό Παι - ροβάθμια Εκηαίδευση , αλλά και
πτεμβρίου. Οι σχολικές μονόδες των βιΒλίων , Πιο δύσκολη ανα-δείας Νίκη Κεραμέως να δηλ - στην Ειδική Αγωγn, -Οι προσλήτης Σπάρτης και των υπόλοηων μένεται η σημερινή ημέρα για τα
ηεριοχν του νομού θα υno δεχθούν τους μαθητές όλων των Πρτη τους επαφή με το σχο - διανομή των σχολικν Βιβλίων -εγκεκριμένων από το ΑΣΕΠΒοθμίδων της Εκπαίδευσης , λικό περιβάλλον, καθς τόσο τα και την Πλήρωση των κενν θέ - πνάκων κατάταξης ήτοι των πι
ύστερα από την ανάπαυλα των ίδια όσο και οι γονείς τους καθερινν διακοην . Μετά το λούνται να διαχειριστούν τις αλ - συγκεκριψένα , το υnoυργείο 2019-, ονοφέρει χαρακτηριστικά
πρτο κουδούνι θα τελεστεί ο λαγές στην καθημερινότητα και υποστηρίζει ότι τα βιβλία έχουν το ΥΠουργείο Παιδείας
καθιερωμένος αγιασμός , Προ - την προσαρμογή στα νέα δεδο- naραδοθεί στα σχολεία της
χρας και καταΒάλλονται ΠροΑπό την πλευρά του, το Υnοuρ - σπάθειες για την κάλυψη όλων
ρόμενη Βασιλική του 0σίου
Νικωνος .
αρχαία
Τον οnοίο napακοστην
Σπάρτη,
λούθησε ηλήθος nιστν αnό
την ευρύτερη περιοχή.
Εκτοτε , η Ιερά Μητρόπολή
ΜονεμΒασίας οδηγήθηκε
στην απόφαση να τελείται.
κάθε χρόνο η λατρευτική
αυτή σύναξη στην ακρόηολη
της ορχοίας Σπάρτης
Φέτος ο αρχιερατικός εσπεο
νει ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες ψεις αναπληρωτν θα διενερκπρωτάκια, nou θα έχουν την οι διαδικασίες σχετικά με τη γηθούν Βάσει των τελευταίων
σεων των εκπαιδευτικν , Πιο νάκων διδακτικού έτους 2018συνέχεια σελ 9
ρινός μετ' αρτοκλασίας θα τε λεσθεί χοροστατούντος του
σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.
Ευσταθίου , την Κυριακή 15
Σεπτεμβρίου και ρα 630' το
aπoγευμα στην ακρόπολη της
ορχαίας Σηάρτης
Με ένα Βαθιά συγκινητικό
μήνυμα, ο Μητροπολίτης Ευ στάθιος καλεί τους ηιστούς να
τιμήσουν με την Παρουσία
τους την αρχιερατική σύναξη .
συνέχεια σελ. 7
Διδακτορικά- Μεταπτυχιακά - Προπτυχιακά
Εξ Αnοστάσεως και Δια Ζσης
Ανογνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ (ηρην ΔΙΚΑΤΣΑ)
ΠΑΜ Π1ΣΤΗΜΙΟ
FREDERICK
Aνανuρομένο ano tον Δ.ΟΑΤΑΛ
UNICERT
Διοίκηση Επχειρήσεων (ΜΒΑ)-Δημόστα Διοίκηση
. Ειδική Εκπαίδευση (παpoχή Διδακτικής Επάρκειας)
Κοινοτική Φροντίδα Υγείας
. Διοίκηση Σχολικν Μονάδων
. Διοίκηση Υmnρεσιν και Μονάδων Υγείας
Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία
Πληροφορική (Web & Smart Systems)
. Ναυτιλιακή Διοίκηση
Φορμακευτική- Πολυτεκνικές Σχολές
Universal Certification Solutions
Ευρωνετ
Παν. Κρομμύδας-Περ. Σταυράκος
Κλεομβρότου & Χαμορέτου 117, Σπάρτη
27310 89230 6981777900
www.euronet-sparti.gr
Διαπίστωση
και αισιοδοξία
του Παναγιτη Τζουνάκου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα