Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 11.09.2019
HRΕPΗΣΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟικοΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:2103304598 FAX: 210-3304613
- Τιμή Περ. 0,50 E- Εroς : 230-Αρ Φύλλου : 6367
ΑΘΗΝΑΕμβληματικό το έργο στο Ελληνικό
Eχει βελτιωθεί σημαντικά η εμπιστοσύνη τον επενδντόν στην Ελλάδα
Τι είπε πρόεδρος των ακτοπλόων Μιχάλης Σακέλης
Ε πίζτα η αείξγρη των ανδυίον γα τις ήννς γιαμές
Η χρηματοδότηση των μισθωμάτων για τις | Στις 20.429 όσο
άγονες γραμμές που ανέρχονται σε 105 , θα
γίνεται πλέον από το πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων και όχι από τον τακτικό προϋπολογισμό.
ξεκίνησαν
διαδικασία
αίτησης για
προστασία της
1ης κατοικίας
των κονδυλίων για τις άγονες γραμ Την αύξηση
μές στην ακτοπλοί , με βελτιωμένο πλαίσιο ποοκήρυξης
από τις εταιρείες , προχειμένου να αποφευχθούν | μοσίας της αίτησης στην ηλεχπροβλήματα στο μέλλον στο ακτοπλοϊκό δίκτυο
από πιθανές βλάβες πλοίων , όπως με την υπόθεση των δύο πλοίων της <ΣΑΟΣ στη γραμμή Αλε - υγκεχρυμένα, ολοκληρθηκε
ξανδρούπολη-Σαμοθράη, εξετάζευ
Ναυτιλίας.
Συνολικά 20.429 χρήστες έχουν
και τη χρήση πλοίου αντικατάστασης |εκινήσει τη διαδικασία ετο
Χαιρετίζει η ΕΑΣΕ
την οικονομική πολιτική
της κυβέρνησης
τρονιχή πλατφόομα για την
προστασία.
κατοιχίας .
πρτης
το υπουργείο ηδ
εβδομάδα λειτουργίς
της ηλεκτρονιχής πλατφόρμας
για την προστασία της 1ης
κατοιχίας χαι την ευνοίχή ούθμιση χαι επιδότηση των στεγαστιχν , καταναλωτικν και
επιχειρηματικν δανείων , με
υποθήκη στην κύρια κατοικία,
και σύμφωνα με τα στοιχεία της
ειδικής γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους , αθρο
στιχά από 1η Ιουλίου 2019
μέχο Β Σεπτεμβρου 2019
προκύπτουν τα εξής:
Ασφάλειες: Μεγάλη άνοδος
στα συμβόλαια Ζωής
5μηνο
Η ΕΑΣΕ χαιρετίξει τις αναφορές του ποωθυπουργού κ.
Κυριάχου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της ΔΕΟ , όσον αφορά
την οικονομική πολιτοή που πρόεεται να ακολουθήσει η
κυβέρνηση- ιδιατέρος τη φορολογική πολιτοή.
. Έχουν εισέλ0ει στην πλατφόρμα 98.731 χρήστες .
Στο 1,65 διο . ευρ διαμορ - Οι ασφαλίσεις Ζωής κατέγρ
φθηνε η συνολική παραγω
γή αoφαλίστρων
ελληνική αγορά το πεντάμ. ασφαλίσεις καπά ζημιν
- Έχουν βeχινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης
20.429 χρήστες.
Η μείοση του φόρου στις επιχειρήσεις από 28% σε 24%
καθς και στα μεςίσματα σε 5% (από 10% ) ,μτορούν να
δσουν την αναγιαία όθηση που χρειάξεται σήμερα η
ελληνική οικονομία για να πετύχει σημαντικά υψηλότερους gυθμούς ουχονομικής μεγέθυνσς. Ακόμη, α σαφείς
δηλσεις για σταδιακή μείωση και οριστική κατάργηση
του φόρου επιτηδεύματος και της εσφοράς αλλβεγγύης
μεσοπρόθεσμα , βοίσκονται οπωσδήποτε στη σωστή
κατεύθυνση.
αφαν άνοδο 9,4% στα 781
εκατ . ευρ εν αντθέτως οι
Ιανουαρίου -Μαΐου,
υποχάρησαν κατά α,8% στα
874,5 εκαπ. ευρ .
- Έχουν υποβληθεί 39 ατήσοις
και διαβιβαστεί στις τράπεζες .
καταγράφοντας άνοδο 3,8%
σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του προηγούμενου
έτους, σύμφωνα με την έρευνα της Ενωσης Ασφαλιστιχν Εταιρειν Ελλάδος .
Η αξία των συμβολαίων για
αστική ευθύνη οχημάτων
υποχρησε 2,6% , στα 320
εκατ . ευρ .
- Έχουν δοθεί 3 προτάσεις ούθμισης ατό τις τράπεξες και
εκκρεμεύ η αποδοχή από τη
μεριά των δωνειοληπτν.
>>( Τελ
Created by Universal Document Converter