Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Αύξηση πωλήσεων κατά 22% για την Παπαστράτος
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣ Η
Επιχειρηματικν Ειδήσεον-Προμηθειν και Δημοπρυσιν
Οικονομικν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Emalkoikonomiki1 9$90gmal.com ΕΤΟΣ 220-Τιή Πεp.050 Ε
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1990 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected]
ΑΘΗΝΑ-Πλομονίας ( Γλάδστωνος 5) : Τηλ :2103304587 FAX :210-33046 05
ΑΦ. 5557 Ττάρτη 11.09.2019
ή Email: pan19%30otenetgr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ 310-240652 Fax: 2310 242178
Η κανάπτυξη
για όλους>,
για όλους
δεν είνα.
Αρης Ξενόφος.
Μανουσάκης:
>>>ΤΕλ.
>2Σ Taι
Η εμπειρία και η γνση του
ΤΑΙΠΕΔως εργαλείο ανάπτυξης
Βοχονται επενδύσεις 04 δισ. από τον
ΑΔΜΗΕ
πpρι αμα χρουτιή
Εν η Νέα Δημακοατία
υποσχόταν ανάπτυξη για
άλους , αυπό που έχουμε δει
και σε θεσμικές παρεμβάσεις
και σε οικονομές πορεμβά .
σεις μόνο για όλους δεν
είναw, σημείωσε ο τομεάοχης
Oοονομικν του ΣΥΡΙΖΑ
Ευκλείδης Τσακαλτος σε
ανέντευή του στην τηλεόρα
ση του Alpha
μίωσης τον 29 κ άόνκων φύρον
. Θέλω να δω φoρoαπαλαγές
και σε άλλες ομάδες επεσή
μανε ο ποην υπουργός Ονο
νομιwν ιαι πρόσθεσε : Εγ
πλγρνω ένα αρετά σημαντινό μικρότερο ποσό στον
EΝΦΙΑ, δε θεωρ όα είμαι
προτερωότηπαν.
Κ. Κόλλιας. (ΟEE)
-Είναι ανεγκαίο να μειόσο
υμε κάποιους φόρους δεν επα
φεί όμως για μια συνολική
ανατυξιακή στρατηγική",
τόνισε ο . Τοoαλτος.
Στην σωστή κατεύθυνση
μέτρα Μητσοτάχη
Ο κ. Τοακναλτος υπογράμμ σε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε
σειρά από μέτοα για την ανα κούφση των φορολογούμεwων και απαντντας στη
διαπίστωση πως αντό δεν
φαίνεται να πέρασε σταν
κόσμο επσήμανε : Ο κόσμος
δεν κoίνει αν είναι καλύτερα
στό πέρσι, κοίνει τη σημερνή
χαπάσταση με τις ανάγνες του .
Κι είαι πολύς κόσμος που
έχει ακόμα πολλές ανάγες
.Τα μέτοα, που ανακοίνωσε ο
Πρωθυπουργόςστη Διεθνή τερους συντελεστές , με μείωση
Ένθεση
κινούνται προς τη σωστή
κατεύθυνση και οδηγούν ε
σημαντικές ελαφούνσεις το
σύνολο των πολτν , δηλνειο
Πρόεδρος του Οοονομικού του Προγράμματος Δημοσίων
Επιμελητηρίου Ελλάδος , Κων.
σταντίνος Κόλλιας.
φορολογικ πλαίσιο με χαμηλόΘεσσαλονίκης,
της γραφειοκρατίος και ταχύτεQη έκδοση των εκρεμν δικαστιχν υποφάσεων , με επίσπευση του προγράμματος ατοχραι
κοποιήσεων και επανεοοίνηση
Επενδύσεων (ΙΔΕ ) , θα οδηγή σουν σε εισροή νέων κεφα
λαίων , εγχρων και ξένων , για
<Οι πολίτες δεν θα δουν το επόμενο χρονικό διάστημα τις
μεισεις που είχε ήδη εξαγγελει, είχε συμφωνήσει με ευρ
ωπαίνούς θεσμούς , ο Αλέξης Τσίτρας, σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Όσον αφφοοά το ανο ΣΥΡΙΖΑ
ως υβέρνηση θα μπορούσε
να κάνει περιοοότερα ο
κ.Τσαιαλάπος ανέφερε κδεν
πρέπει α ξεχνάμε και τις
συνθήκες που ήμασταν . Ότι
στό τα τέοσερα χρόνια που
ήμουν υπουργός Οκοομικν
μόνο τον ένα χρόνο κα λγο
Kρίσιμο ζητούμενο , για την ετενδύσεις και θα δημιου γήεφορμογή των συγκεκομένων ουν νέες και μόνιμες θέσεις
παρεμβάσεων , είναι η συνέχιση cπασχόλησης.
της αταρέγκλιτης εφαρμογής
των μεταρρυθμίσεων , που απαι
τούνται για την περαιτέρω Ελλάδος παραμένει στη διάθε ενίσχυση της αξιοπιστίας της
Ελληνικής Δημοκρατίας , τη
βελτίωση του οονομικού προτάσεις αι τις μελέτες του
κλήματος , τη δημοσιονομκή ισοpροπία , και , πάνω απ όλα , τη
δημιουεγία συνθηκν σταθερής μέτρων, που θα επανεκινήσουν
και βιόσης ανάπτυξης
Εκλεισε η περίοδος της συζή φωνικό σταθμό του Αθηναίνού
ησης για τους λεγόμενους 29 "ά.
δικους φρους του ΣΥΡΙΖΑ Ειδήσεων Πρακτορείο 1049
(.-) δεν υπάοχει καμία εξαγ - FM , για τα μέτρα φοροελαφ
γελία ούτε προοπτωή για μείω ση ούτε ενός από αυτούς. Αυτό πρωθυπουργός
δήλωσε ο αναπληρωτής τομε Μητσοτάκης, από το βήμα της
άρχης
ΣΥΡΙΖΑ , βουλευτής Β' Πειραιά , λονεης
Τρύφων Αλεξιάδης, στον ραδιο
>Το Οκονομικό Επιμελητήριο
Μακεδονιού Πρατορείου
ση της Κυβέρνησης , όπως κάνει
πάντα, όστε να συμβάλλει με τις
εχτός
ήμασταν
μνημονίων . Μην ξεχνάτε ότι
κάναμε αλλαγές στο παραγω .
γικό μοντέλο και εία με μία
ανοπτυξιή στρατηγοή . Για
παράδειγμα στα ΕΣΠΑ να
μην πηγαίνουν όλα τα λεφιά
στα μεγάλα έργα αλλά να
πηγαίνουν και στις μνρομε .
συίες επιχειρήσειs.
ρύνσεων που εξήγγείλε ο
Κυριάκος
στην αποτελεσματικότερη δυνα τή εφαρμογή όλων aυτν των
84ης Διεθνούς Ένθεσης Θεσσα Οικονομικν
και θα τονόσουν την ελληνική
οικονομίων.
"Ταυτόχρονα, ένα σταθερό
Created by Universal Document Converter