Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αpeμ. φύλλου 35,033Τετάρτη 11 Σεπτμβρίου 2019 wwwtharrosnESgr
ΟΑPΡΟΕ
Γ.Γ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Έτος 120ό ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝ Η ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ιμή 1 ευρ
ΕΝΩ Ε
ΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΟ IΝΔΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΡΟΧΙΑ
"Φουλάρει " η ΣΔΙΤ με την
ΤΕΡΝΑ για τα οκουπίδια
το αεροδρόμιο Καλαμάτας
σελ. 6
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Μια βροχή θα σσει
τη φετινή παραγωγή
ελαιολάδου
σελ 7
ΘΕΑΤΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΟ
Σ συνεχή ΤΡοχά ανάδου βρίσκεται το αspαδρόμα Καλαμάτας. Σύμφωνα με χθοσνή ονα καίνωση
του αεpολιμένάρχη Δημήτρη Μανέηλάρη, από τον lανουάρα μέχρ και τον Αύγουστα του 2019
aύξηση αpίξρων πτήσεων ξωτeριΚού έφτασο σπο 18% σεσχέη με το αντίστοιχο οκτά μηνο ταυ 2018 .
eν οιπτήσες οσωτέριΚαύ σημοίωσαν αύξηση 6%. Συνολκά τα οκτάμηνα του 2019 δακνήθηΚαν 247.508 άν
θρωπαι. Στο μέτα ξp , χθος ο υπουργός Υποδομν Κστας Αx. Κapαμανλής. Sπιβεβαίωσε την sίδηση
περί nδικού ονδιαφόραντας και γα τον spαλιμένα Κολαμάτας .
Ανοίγει νέα σελίδα
στην Καλαμάτα
αλ. 12-13
σελ5 5
ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
Κρατούμενος
έβγαινε, λήστευε
και επέστρεφ .
Αναφορά γονέων για μη μετεγγραφή παιδιν
ΣΕΛΙΔΑ 4
σελ 8
procasis
Μέσο anό τς τνες
και ον εξειαlνηση
με οδιγό το nasi
ΠΛAanoλi
Σοεία,
aη Φόση
υnompζα ήσ
τίοw anasουτκάnproμμ ω aw
npoσxoλή υποο.
Με ερισμό στν αtη P
νοι τ μονα δεχίο α
του κάθε πaι5aύ
Μdθσυμα roλites
' wu μέτηαντας..
ΜΠΑΝΙΟ-ΠΛΑΚΑΚΙ -ΤΖΑΚΙ
www.pηrtazisd κ.ar
ΔΙΩΞΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Κ5kkous
ΕNACK CAFΕΡ
1λπούπ,
Κοκαίνη, χασίς
και αεροβόλα
έκρυβαν 3 νεαροί
Ye pστt urμιinmiuτη "
Πλημοραμς για om σρός
Bia hAooύna , Bppomιυ Aom λuδoς 206, 2221 26n
epρa Προθλως αι Bndion oενός naΣυμ mmω
ΚοAd Κολαμάτος 2221199 0, o14
ΜAnoiain ΚΔAΠ Αμτή δς 206 22106m
DELIVERY:27220.22522 ΜΕΣΣΗΝΗ
Παύλου Πτωχού έναντι Δημαρχείου)
σελ 8